Get Adobe Flash player

biblioterapia nowości

                    WARTO PRZECZYTAĆ

Magiczny świat baśni i bajek
Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju.

Anita Rawa-Kochanowska,

Ewa Zawadzka

Wydawnictwo: Difin

Ilość stron: 176

Magiczny świat baśni i bajek, Metafory i symbole w procesie wspomagania

dziecka w rozwoju - opis produktu:

Główną ideą książki jest przybliżenie czytelnikom dwóch światów: dziecięcego i bajkowego.

Te dwa światy można i warto łączyć, ponieważ baśniowa symbolika skutecznie przemawia

do wyobraźni dziecka i może być najlepszą drogą do porozumienia się z nim oraz wspierania go

w trudnościach. Prezentacja osiągnięć rozwoju emocjonalno-społecznego w okresie średniego

dzieciństwa, a także zagrożeń i problemów, z którymi zmaga się wiele dzieci na tym etapie

rozwojowym ma za zadanie uwrażliwić czytelnika na ważność przeżyć dziecka i na ich właściwą

interpretację. Analiza symboli występujących w baśniach folklorystycznych oraz charakterystyka

zasad tworzenia bajek terapeutycznych i stosowanych w nich mechanizmów psychologicznych

wraz z przykładami autorskich bajek i ich interpretacji psychologicznych ukazuje szerokie

możliwości wykorzystania bajki w oddziaływaniach mających na celu wspomaganie dziecka

w rozwoju.
Pozycja ma charakter naukowo-praktyczny i jest skierowana zarówno do środowiska

akademickiego: psychologów, pedagogów, studentów, jak i do praktyków pracujących

z dziećmi. Polecana jest także rodzicom, którzy pragną zrozumieć emocje, zachowania

i problemy swoich dzieci oraz wspomóc je w zmaganiu się z trudnościami i z nowymi

wyzwaniami rozwojowymi

Kraina Uważności to seria książeczek o potędze UWAŻNOŚCI dostępnej każdemu,

niezależnie od wieku. To lektura dla najmłodszych, jednak mogą z niej czerpać również

starsi czytelnicy. Każda z książeczek dotyka obszarów istotnych dla dzieci, daje możliwość

nowego spojrzenia na siebie oraz otaczający świat, jednocześnie oferując bardzo przydatne

narzędzia, które uruchamiają się już podczas czytania. Kraina Uważności to praktyczne

umiejętności podane dzieciom w zabawny i przyjazny sposób.

Szczurek Rysio i smak uważności


Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7976-226-2
rok wydania: 2015
oprawa: twarda
liczba stron: 48

Kraina Uważności to seria książeczek o potędze UWAŻNOŚCI dostępnej każdemu,

niezależnie od wieku. To lektura dla najmłodszych, jednak mogą z niej czerpać również starsi

czytelnicy. Każda z książeczek dotyka obszarów istotnych dla dzieci, daje możliwość nowego

spojrzenia na siebie oraz otaczający świat, jednocześnie oferując bardzo przydatne narzędzia,

które uruchamiają się już podczas czytania. Kraina Uważności to praktyczne umiejętności

podane dzieciom w zabawny i przyjazny sposób.
„Szczurek Rysio i smak uważności” uwrażliwia dzieci na smakowanie jedzonych potraw.

Uważne jedzenie zdecydowanie zwiększa zakres odbieranych doznań oraz przyjemność

z jedzenia, a także zapobiega nieświadomemu pochłanianiu niezdrowych przekąsek

oraz zajadaniu smutków słodyczami

Kotka Wiktoria i magia uważności

Autor:

Pawłowska Agnieszka

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Poznańskie

Data premiery:

2015-03-09

Seria:

Kraina Uważności

Ilość stron:

48

"Kraina Uważności" to seria książeczek o potędze uważności dostępnej każdemu, niezależnie

od wieku. To lektura dla najmłodszych, jednak mogą z niej czerpać również starsi czytelnicy.

Każda z książeczek dotyka obszarów istotnych dla dzieci, daje możliwość nowego spojrzenia

na siebie oraz otaczający świat, jednocześnie oferując bardzo przydatne narzędzia, które

uruchamiają się już podczas czytania. Kraina Uważności to praktyczne umiejętności podane

dzieciom w zabawny i przyjazny sposób.

„Kotka Wiktoria i magia uważności” jest wspaniałą książeczką dla małych artystów, żyjących

w świecie fantazji i poszukujących ciągle nowych wrażeń. Pomaga dostrzec wyjątkowość w świecie,

który otacza nas na co dzień i docenić piękno zwyczajnych rzeczy.altO potrzebie biblioterapii :praca zbiorowa /pod red. Krystyny Hrycyk;

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Państwowe Pomaturalne

Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy.  Wrocław: 

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury

i Bibliotekarzy, 2012.

Zbiór prezentowanych tekstów wieloznacznie zaświadcza o potrzebie biblioterapii.

Wszyscy autorzy omawiając własne pola aktywności, dowodzą jak w każdym

okresie ludzkiego życia, w zdrowiu i chorobie, w niesprawności i rehabilitacji,

w rozmaitych trudnościach życia i umierania , pożytecznym wsparciem

może być słowo użyte przez wszechstronnie do tego przygotowanego biblioterapeutę.

(Źródło: Ze wstępu Krystyny Hrycyk i Genowefy Surmiak)

 

 

.

 

altNoosfera literacka: problemy wychowania i terapii poprzez literaturę

dla dzieci /pod red. Alicji Ungeheurer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak.

Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.

Książka adresowana jest do szerokiego gremium odbiorców: badaczy literatury

dziecięcej, bibliotekarzy, terapeutów, nauczycieli i  studentów, ale też rodziców,

dla których ważny jest obszar dziecięcego czytelnictwa. Ukazuje ona tak ważną

w życiu człowieka harmonizującą funkcję sztuki, w tym literatury.
(Źródło: Ze wstępu Alicji Ungeheuer- Gołąb i Małgorzaty Chrobak.)

 

 

.

.


.

 

altAksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji poezji dla dzieci:

przykład modelowania matematycznego wierszy dla dzieci w wieku

wczesnoszkolnym /Sławomir Krzyśka.  Poznań : Wydawnictwo Naukowe

Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2013.

Publikacja zawiera oryginalne i nowatorskie rezultaty badawcze Autora zmierzające

do rozpoznania, jakie reakcje emocjonalne implikuje użycie i częstość użycia określonych

wyrazów reprezentujących odpowiednie części mowy.
Osiągnięte rezultaty służyć mają odpowiednio zaprojektowanej terapii dzieci przez

twórczość poetycką – dzieci, które nie radzą sobie z własnymi negatywnymi przeżyciami,

utrudniającymi im funkcjonowanie w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym.
(Źródło: Z rec. Prof. dr hab. Jam Grad)
Jeden z rozdziałów: TERAPIA PRZEZ LITERATURĘ- BIBLIOTERAPIA I POEZJOTERAPIA


 

altRozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną: ograniczenia

i możliwości w zakresie kompetencji społecznych /red. nauk. Ditta Baczała,

Jacek J. Błeszyński.   Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013.

Spis treści : I KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Kompetencje społeczne osób dorosłych

z niepełnosprawnością intelektualną . Program kształtowania umiejętności prospołecznych.

Biblioterapia formą kształtowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością

intelektualną . II KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE. Niepełnosprawność intelektualna -

kompetencje komunikacyjne - rozwiązania praktyczne. Język osób z lekką

niepełnosprawnością intelektualną: badania nad samodzielnym podejmowaniem

wypowiedzi pisemnych. III KOMPETENCJE SPOŁECZNE A EFEKTYWNOŚĆ W PRACY.

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - perspektywy i możliwości.

(Źródło: http://aleph.dbp.wroc.pl/)

 

 

 

.

altTabu w literaturze i sztuce dla dzieci /pod red. Bogusławy Sochańskiej

i Justyny Czechowskiej. [Poznań]: Media Rodzina ;

 [Warszwa] : Duński Instytut Kultury, cop. 2012.

 

„Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci” pod redakcją naukową Bogusławy Sochańskiej

i Justyny Czechowskiej to bardzo ważna współcześnie książka na temat znaczenia

wprowadzania do literatury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży tematów tabu: śmierci,

choroby, seksu, homoseksualności, rozwodów rodziców, przemocy w rodzinie.

Uzmysławia jak ważne jest pisanie dzieł o kwestiach społecznie przemilczanych

i dlaczego zachodzi potrzeba zapoznawania z nimi dzieci. Wspieranie rozwoju

duchowego oraz osobowościowego dzieci – jak wskazują dane uzyskane w wyniku

własnych badań przez autorów tekstów zamieszczonych w książce – wcale

nie wiąże się z tym, by nie udostępniać dzieciom publikacji, na których kartach

są poruszane są sprawy trudne, takie jak kwestie umierania czy związków homoseksualnych, lecz

wręcz przeciwnie. Dlaczego? Otóż aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, warto sięgnąć do „Tabu w literaturze

i sztuce dla dzieci”, w której czytelnik znajdzie wyczerpującą liczbę argumentów.

(Źródło:http://www.konserwatyzm.pl/)

 

altKompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela /

pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. 

Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Zbiór artykułów poświęconych zagadnieniom szczegółowym z zakresu terapii pedagogicznej.

Podano podstawowe informacje nt.: dysleksji, zdolności, ADHD, agresywności, uzależnień,

przemocy domowej oraz wskazówki do pracy nauczyciela z uczniami z tymi problemami.

Omówiono istotę inteligencji emocjonalnej, asertywności, empatii z propozycjami ćwiczeń

służących ich rozwijaniu u uczniów. Opisano założenia teatroterapii i dramy, muzykoterapii,

biblioterapii i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

(Źródło:http://aleph.dbp.wroc.pl/)

 

 

.

.


 

altBiblioterapia i bajkoterapia: rola literatury w procesie zmiany

rozumienia świata społecznego i siebie /Maria Molicka. 

Poznań: Media Rodzina, cop. 2011.

Autorka zwraca szczególną uwagę na zagrożenia naszej "antynarracyjnej" epoki,

dowodzi, że rola książki w budowaniu zasobów osobistych jest nie do przeceniania.

Jest to ważne szczególnie dla rozwoju dziecka. Druga część pracy poświęcona jest

ukazaniu roli bajkoterapii jako metody w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

(Źródło: http://aleph.dbp.wroc.pl/)

 

 

 

 

altKsiążki dla najmłodszych :od zera do trzech : poradnik /

Grażyna Lewandowicz-Nosal. 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.

 

W publikacji omówiono repertuar literacki adresowany do najmłodszych odbiorców,

tj. dzieci w wieku 0-3 lat. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in.: pierwszych utworów

przeznaczonych dla maluchów, w tym kołysanek, książek-zabawek itp., klasyki literatury

dziecięcej, baśni, Biblii, legend oraz wydawnictw seryjnych dla najmłodszych i książek

edukacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony problemom małych

dzieci (np. oswajanie z przedszkolem, lęk przed ciemnością, wizyty u dentysty).

Całość uzupełnia "kącik dla rodziców" oraz listy lektur dla najmłodszych.

(Źródło: http://aleph.dbp.wroc.pl/)

 

.

 

altOpowiadania dla przedszkolaków /Renata Piątkowska ; il. Iwona Cała.

Warszawa : bis, 2013.

Zbiór opowiadań dla dzieci w których narratorem jest kilkuletni Tomek. Codzienne

i niecodzienne zdarzenia widzimy jego oczami, a więc w sposób zwykle niedostępny

dla dorosłych. Ciepłe, mądre i dowcipne opowiadania, których lektura sprawi

wiele przyjemności dzieciom i dorosłym. Książka jest bogato ilustrowana.

(Źródło: http://www.empik.com/)

 

 

 

altBaśnie w przedszkolu :bajkoterapia w pracy z dziećmi /

Cordula Pertler, Reinhold Pertler ; [przekł. z jęz. niem. Joanna Procek].

Kielce: Wydawnictwo Jedność, cop. 2012.

Książka zachęca nauczycieli do zastosowania baśni w codziennej pracy z dziećmi,

podsuwa wiele pomysłów zabaw: plastycznych, teatralnych, językowych i relaksacyjnych.

Podpowiada, jakie obszary można stymulować u dzieci (m.in. wyobraźnię, etykę, filozofię, język),

zapraszając je do świata baśni.

(Źródło:http://aleph.dbp.wroc.pl/)

 

 

 

 

 

 

 

altMiędzy dzieciństwem a dorosłością: młodzież w bibliotece /

pod red. Anny Marii Krajewskiej. 

Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

Lektura tej interesującej pozycji pozwoli na lepsze zrozumienie psychiki młodego człowieka,

jego oczekiwań społecznych i kulturalnych, a także dostosowanie i wzbogacenie

oferty bibliotecznej do zainteresowan i potrzeb młodzieży. Zamieszcone teksty

są przydatne dla bibliotekarzy pracujacych z trudnym odbiorcą jakim jest mlodzież.

(Źródło:http://aleph.dbp.wroc.pl/)

 

 

 

 

 

 

 

altDerliczek czyli Wędrówki literackie /Joanna Papuzińska.

Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.

Autorka zabiera dorosłych czytelników do świata wyobraźni, baśni, dziecięcego folkloru oraz

fascynujących autorskich wizji Bohdana Butenki i Astrid Lindgren. W serii szkiców

literackich poznajemy m.in. sekrety Pana Kleksa, trzy żywoty Derliczka i ogród Tomka.

Większość esejów opowiada dzieje jednego utworu lub jednego autora ukazując szeroki

wachlarz sposobów obcowania młodych z literaturą, poczynając od pierwszych kontaktów

z baśnią, folklorem czy wierszykiem służącym zabawie, kończąc na lekturach młodzieńczych.

Teksty, pierwotnie publikowane w kwartalniku "Guliwer", zostały w tym zbiorze rozbudowane i poszerzone.

(Źródło: http://aleph.dbp.wroc.pl/)