Get Adobe Flash player
Spis treści
ZFŚS
aktualności
regulamin i wnioski
Wszystkie strony

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 

 


 

 

aktualności

 

 

23 marca 2016

 

Proszę o  dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 31 maja każdego roku kserokopii decyzji ZUS o pobieranej emeryturze lub kserokopii PIT – 40. W/w dokumenty niezbędne są do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5%  pobieranej emerytury /KN. Art.53, ust.2/. Od osób, które nie dostarczą dokumentów nie będzie naliczony odpis na ZFŚS.

Przypominam o terminowym składaniu wniosków o świadczenia z ZFŚS.

1.W sprawie dofinansowanie do różnych form wypoczynku wniosek należy złożyć w I terminie tj. do 30lub ostatecznie w II terminie tj: do 30 września.

2.Wnioski w sprawie udzielenia pomocy materialnej w formie pieniężnej, rzeczowej lub bonów /tzw. świadczenie świąteczne/ należy składać w terminie do 15 listopada.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały tego świadczenia wówczas, gdy się o nie ubiegały lub nie wystąpiły z wnioskiem w wymaganym terminie, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu /Regulamin ZFŚS §13 pkt 4/.

Dyrektor ZSiPO - Grażyna Dąbrowska

 

 

 

 


 

 

regulamin

 

 

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

>> REGULAMIN (pdf)

 

 

>>ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU(pdf)

=> wersja edytowalna (doc)

 

Dokument zawiera:

  • str. 1 - załącznik nr 3 - Oświadczenie o uzyskanych dochodach
  • str. 2 - załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej
  • str. 3 - załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
  • str. 4 - załącznik nr 8 - wniosek o przyznanie pomocy zwrotnej
  • str. 5 - załącznik nr 8a - UMOWA w sprawie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
  • str. 6 - załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z ZFŚS

 

 Jeśli nie możesz otworzyć dokumentów klinkij tutaj aby pobrać odpowiedni program