Get Adobe Flash player

 

 

AKTYWNA TABLICA

 

 

Informacje podstawowe

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie uczestniczy w programie rządowym „Aktywna tablica”.

W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej, które są wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej uczniów oraz edukacji przedmiotów humanistycznych. Tablica umożliwia prowadzenie dynamicznych zajęć, które stają się atrakcyjniejsze dla uczniów dzięki obrazom i wrażeniom kinestetycznym. Pomaga skupić uwagę uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, aktywizuje ich do udziału w lekcji oraz pozwala pokazać ich kreatywność. Daje możliwość wykorzystania wielozmysłowego procesu nauczania tak ważnego w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk, w tym scenariuszami lekcji otwartych .


Przykłady dobrych praktyk - wykorzystanie tablicy multimedialnej


 Konspekt zajęć z edukacji przyrodniczej dla klas 1-3 spL


 Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie IV, V spL


Scenariusz lekcji historii w klasie III gimnazjum

 Scenariusz zajęć rozwijających komunikowanie się dla klasy 1i spU

 Scenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie 4,5 spL

 Scenariusz lekcji z funkcjonowania osobistego i społecznego w klasie I-III h spU

 Scenariusz lekcji z plastyki w klasie IV spL

Scenariusz lekcji otwartej z języka polskiego dla klasy VII spL

 Scenariusz lekcji z historii i społeczeństwa w klasie 6 spL i z historii w klasie 8spL