Get Adobe Flash player

 

WIODĄCY OŚRODEK

KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

 

DZIAŁANIA  W ROKU  2018

 

  

   

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie od marca 2018r. pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu lubińskiego, w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Realizowano różne formy pomocy:

 •       -     udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka,
 •        -  wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, logopedycznej i pedagogicznej,
 •         - wskazywanie rodzicom jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 •         - organizowanie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 •         - koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

  

 

W 2018 r. pomocą ośrodka objęto 45 dzieci. Dzieci korzystały z następujących rodzajów terapii w liczbie:

 •  - terapii logopedycznej – 32 dzieci,
 •  - terapii pedagogicznej – 17 dzieci,
 •  - fizjoterapii – 15 dzieci,
 •  - integracji sensorycznej – 8 dzieci,
 •  - terapii surdopedagogicznej – 2 dzieci,
 •  - terapii EEG Biofeedback – 1 dziecko,
 •  - terapii behawioralnej dziecka z autyzmem – 7 dzieci.