Get Adobe Flash player

WIODĄCY OŚRODEK

KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY


DZIAŁANIA  W ROKU  2019

 

    

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie w roku 2019, podobnie jak w roku poprzednim pełni rolę wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w powiecie lubińskim. W tym roku zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych zostało 48 dzieci. Zajęcia są realizowane od 15 kwietnia 2019r. w łącznej liczbie 102 godzin tygodniowo.

 

W tym roku oferujemy następujące formy terapii:

- Rehabilitację ruchową w liczbie 31 godzin tygodniowo,

- Logoterapię - 36 godzin tygodniowo,

- Integrację sensoryczną - 7 godzin tygodniowo,

- Terapię pedagogiczną - 12 godzin tygodniowo,

- Terapię psychologiczną - 3 godziny tygodniowo,

- Terapię behawioralną dziecka z autyzmem - 5 godzin tygodniowo,

- Terapię EEG Biofeedback - 2 godziny tygodniowo,

- Arteterapię - 2 godziny tygodniowo,

- Komunikację alternatywną metodą Makaton - 1 godzina tygodniowo,

- Surdoterapię - 2 godziny tygodniowo,

- Terapię ręki - 1 godzina tygodniowo.

 

        

 

O proces wsparcia dziecka i jego rodziny dba wysoko wykwalifikowana kadra. W skład naszego zespołu wchodzą następujący specjaliści:

 

- 4 rehabilitantów,

- 3 logopedów, w tym 2 neurologopedów,

- 2 terapeutów integracji sensorycznej,

- 3 terapeutów pedagogicznych,

- 1 surdopedagog,

- 1 terapeuta behawioralny,

- 1 terapeuta EEG Biofeedback,

- 1 psycholog,

- 1 terapeuta ręki,

- 1 terapeuta komunikacji alternatywnej.

 

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych, 3 – osobowych grupach (arteterapia). W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas zajęć posiadamy odpowiednią bazę lokalową, dysponujemy w pełni wyposażonymi w odpowiednie sprzęty i pomoce dydaktyczne gabinetami specjalistycznymi a godziny zajęć są dostosowane do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych.

 

       

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.