Get Adobe Flash player

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  


ŚWIĘTO KOLORU - wykorzystanie metody świąt

na zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych

mgr Renata Żabińska, mgr Iwona Dyjur

 

 

PORANNY KRĄG CZYLI STYMULACJA POLISENSORYCZNA WEDŁUG PÓR ROKU

mgr Iwona Dyjur, mgr Renata Żabińska

 

>> JESIENNE INSPIRACJE >>

mgr Alicja Ryśkiewicz, mgr Joanna Pudlak


>> PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA >>

mgr Alicja Ryśkiewicz, mgr Joanna Pudlak

 

>> OKIEM LOGOPEDY >>

mgr Joanna Pudlak, mgr Anetta Wajman

 

 

TECHNIKA:

>> WPŁYW PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA NA ZAJĘCIACH Z TECHNIKI NA ZASPOKOJENIE POTRZEB PSYCHICZNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOPRAWNEJ INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

>> KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

>> KARTY OSIĄGNIĘĆ

>> PLAN WYNIKOWY

mgr Renata Malec

  

  

MIĘŚNIE POSTURALNE I NAUKA CHODU

mgr Radosław Kobyłecki

 

  PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

TELEWIZJA, KOMPUTER - WRÓG CZY SPRZYMIERZENIEC?

mgr Aldona Karlak

 

WPŁYW CHOROBY DZIECKA NA ŻYCIE RODZINY

mgr Aldona Karlak

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA - PREZENTACJA METODY

mgr Małgorzata Ardel

 

OBJAWY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr Małgorzata Ardel

 

MODULACJA SENSORYCZNA – DEFINICJA, NEUROFIZJOLOGIA, OBJAWY ZABURZEŃ, POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

mgr Małgorzata Ardel

 

WYKORZYSTANIE METODY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W KORYGOWANIU ZABURZEŃ GRAFOMOTORYCZNYCH U DZIECI

mgr Małgorzata Ardel

 

METODA PAULA DENNISONA

mgr Anetta Wajman, mgr Iwona Dyjur

 

PRAWO DZIECKA JĄKAJĄCEGO DO PŁYNNEGO MÓWIENIA

mgr Anetta Wajman

 

USZKODZENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO A ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY DZIECKA

mgr Anetta Wajman

 

METODA TOMATISA - STYMULACJA AUDIO – PSYCHO – LINGWISTYCZNA,

DIAGNOSTYKA I TERAPIA

mgr Anetta Wajman

 

WCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MOWY

mgr Anetta Wajman


NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W PRACY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM UMYSŁOWO

ORAZ ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z ZABURZONĄ KOMUNIKACJĄ WERBALNĄ

(aby przeczytać klikaj na kolejne str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
mgr Izabela Wszoła

 

ETIOLOGIA ZABURZEŃ SŁUCHU. METODY KOMUNIKACJI.

mgr Agnieszka Podejma

  

WARSZTATY DLA RODZICÓW I DZIECI OBJĘTYCH WCZENSYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECI

mgr Agnieszka Kulba, mgr Agnieszka Podejma

WADY KOŃCZYN DOLNYCH

mgr Izabela Pierzchała

ŚWIĘTO CHLEBA

 mgr Joanna Pudlak-Kobyłecka

NIEOBOZOWA AKCJA ZIMOWA PH. "MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY"

mgr Izabela Pierzchała, mgr Marzena Mandziak, mgr Joanna Pudlak - Kobyłecka

ĆWICZENIA SŁUCHOWO-RUCHOWE W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI MOWY I SŁUCHU

- KONSPEKT WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

mgr Agnieszka Podejma, mgr Joanna Pudlak - Kobyłecka

JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DOBRZE SŁYSZEĆ?

Agnieszka Podejma, Joanna Pudlak – Kobyłecka


W WIELKANOCNEJ KRAINIE - KONSPEKT

 

Alicja Ryśkiewicz,  Joanna Pudlak – Kobyłecka

 

ZIMOWE NASTROJE - KONSPEKT


 Joanna Pudlak – Kobyłecka, Anna Przygodzka 

 

=>  powrót do strony głównej