Get Adobe Flash player

 

 

      

REKRUTACJA


~ Rodzice dziecka z niepełnosprawnością intelektualną składają wniosek do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzeczenia kwalifikującego do kształcenia specjalnego;


~ Rodziców wraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną zapraszamy do naszej szkoły i umożliwiamy pełne poznanie warunków edukacyjno-terapeutycznych zapewnianych naszym uczniom;


~ Rodzice kierują wniosek wraz z orzeczeniem do Starosty Powiatu Lubińskiego – Lubin, ul. Jana Kilińskiego 12 b;


~ Starosta Powiatu wydaje skierowanie do naszej placówki;


~ Rodzice zapisują dziecko do naszej szkoły, gdzie zostaje objęte opieką nauczycieli i kolegów.
Wymagane dokumenty

 

 
* wniosek o przyjęcie do szkoły, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej,


* skierowanie wydane przez organ prowadzący szkołę- Starostę Powiatu Lubińskiego,


* świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie ze sprawdzianu w klasie VI  szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum,


* świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły zawodowej specjalnej,


* fotografia,


* odpis skrócony aktu urodzenia,


* karta zdrowia i karta szczepień,


* zaświadczenie lekarskie o przydatności do wybranego zawodu dla uczniów ubiegających się o    przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej .

 

 

  =>  powrót do strony głównej