Get Adobe Flash player

 

 

PROJEKT EKOLOGIA

ROK SZKOLNY

  "Trzy żywioły - woda, ziemia, powietrze" 

  

  

alt

  

  

Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

  

  

  

Od września 2011 roku w naszej szkole będzie wdrażany interdyscyplinarny program edukacyjny. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie czterech podmiotów:
• Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o.,
• Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
• SGS EKO-Projekt Sp. z o.o.,
• Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH,


Ze względu na olbrzymie możliwości wykorzystania wiedzy z różnych przedmiotów, program poświęcony jest nauce o środowisku naturalnym człowieka. Oczekiwanym efektem jego wdrożenia będzie wyedukowanie ucznia, który potrafi stawiać hipotezy i dobierać narzędzia do ich sprawdzenia oraz będzie rozumiał procesy i zjawiska ekologiczne, a zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą mu rozwijać się w innych obszarach wiedzy i aktywności.

 

 czytaj więcej

Projekt Ekologia rusza pełną parą

 

 Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2011 wszyscy rodzice, nauczyciele
i uczniowie zostali zapoznani z wdrażanym projektem, odbyło się także spotkanie informacyjne z rodzicami, na którym zostały przekazane warunki rekrutacji, ulotki
o projekcie oraz zawarte zasady współpracy.
W Projekcie Ekologia od 1.10. 2011 roku udział biorą uczniowie klas I-III gimnazjum w liczbie 22 osoby. W pierwszym semestrze uczniowie będą  pracować nad następującymi problemami badawczymi :

 

I problem: Działalność człowieka wpływa na zmiany w środowisku naturalnym 

Projekt: „Czy wiesz , czym oddychasz?”- X-XI 2011 r.


II problem badawczy: Zmiany cywilizacyjne determinują funkcjonowanie organizmów żywych w środowisku.
Projekt: Ptasie loty i wędrówki - XII 2011 r. – I 2012 r.


Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu:
Wtorek – 7.30-8.15
Czwartek- 7.30-8.15
Piątek –13.00-14.30
Współczesny człowiek powinien być wyposażony w specjalistyczne kompetencje, ale także powinien być wrażliwy na przyrodę i świadomy zagrożeń, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji i postępu technicznego. Program „Trzy żywioły” wychodzi naprzeciw tym problemom a jego realizacja przez uczniów przyniesie im nie tylko zdobywanie wiedzy
i umiejętności praktycznych, ale również satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, na rzecz naszej planety Ziemi.
                                                                      Opieku
n projektu : Aldona Karlak

 

  

 2011/2012

"Czy wiesz czym oddychasz ?"

Projekt pierwszy- żywioł- powietrze

 

Zaczynamy z entuzjazmem pierwszy projekt z żywiołu Powietrze: „Czy wiesz czym oddychasz?” Uczniowie pracują nad następującymi zadaniami:
gr. I - Czy powietrze istnieje?
gr. II – Dziura ozonowa, Kwaśne deszcze
gr. III – Centrum Badań Jakości
gr. IV- Porosty- wskaźniki czystości powietrza
gr. V – Smog – co to jest?
Spotykamy się 4 razy w tygodniu i pracujemy w grupach nad ww. problematyką. Nauczyciele wspomagający uczniów to:
Opiekun projektu- A. Karlak
G. Dąbrowska
I. Świątek
R. Żabińska
Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach, zajęciach terenowych, przeprowadzać doświadczenia, przeprowadzać konkursy i wystawy.
W ramach realizacji innowacyjnego programu nauczania będziemy mieli również  możliwość podjęcia współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, otrzymamy szeroki dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Uczniowie wezmą udział w zajęciach otwartych, organizowanych specjalnie dla nich przez Uniwersytet Wrocławski, a najbardziej aktywni –w obozach naukowych, również organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski. 

                                                                                                                       A. Karlak

                                alt                                          alt

 

 

 

 

                                                                     alt

 

  

 

 Powietrze i jego właściwości

   

 

          Dnia 7.10 2011 roku  odbyło się spotkanie z P. Rafałem Łęckim – pracownikiem Instytutu Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu- stacji badawczej w Turwii. Miało ono na celu zapoznanie z powietrzem i odpowiedź na pytanie: Czy powietrze istnieje? Uczniowie wraz
 z panem Rafałem doświadczalnie próbowali odpowiedzieć na to i inne pytania dotyczące właściwości powietrza. Uczniowie podczas godzin projektowych bardzo dobrze się bawili a zarazem przyswajali wiedzę o jednym z żywiołów.
                                                                                                                A.  Karlak

 

 

 

 Wycieczka do Centrum Badań Jakości

 

 

  

        Dnia 4 listopada 2011 roku uczniowie wraz z nauczycielami wyjechali do Centrum Badań
Jakości w Lubinie. Spółka ta świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania
różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych,
z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania
wyników. Najbardziej interesowały nas pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
oraz stan naszego regionu jeżeli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. Główną przyczyną
degradacji środowiska w naszym obszarze jest wydobywanie i przetwórstwo rud miedzi.
Ponadto inne zakłady przemysłowe, przestarzałe ciepłownictwo, a także komunikacja nie
pozostają bez wpływu na stan środowiska naturalnego miasta i jego okolic. Uczniowie po
przeanalizowaniu danych monitorowania zanieczyszczeń starali się stworzyć plan poprawy
jakości powietrza w Lubinie. Starają się również o to nasze władze.
W Lubinie dzięki zaangażowaniu władz udało się rozwinąć sieć centralnego
ogrzewania i zlikwidować szkodliwe piece węglowe z wielu mieszkań, a z krajobrazu
zaczęły znikać dymiące kominy. Wiele kotłowni lokalnych zmodernizowano i zastosowano
w nich bardziej ekologiczny gaz zamiast węgla. Zakłady przemysłowe również przyłączyły
się do programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w Lubinie. Takie działania należy
sukcesywnie wprowadzać nie tylko w Lubinie, ale także na całym obszarze Dolnego Śląska.

                                                                                                                    A. Karlak 

 Konkurs : "Powietrze wokół nas"

 

 


 

   W trakcie realizacji zadań odbył się również konkurs wiedzy o powietrzu. Zawierał on zadania teoretyczne, ale również praktyczne. Uczniowie musieli wykorzystać wiedzę, którą nabyli podczas różnorodnych zajęć projektowych. Poradzili sobie bardzo dobrze. Wszyscy otrzymali drobne upominki. Gratulujemy !!!

                                                                                                                                    A. Karlak

 

 

 

 Porosty wskaźniki czystości powietrza

 

 


    18 listopada wyruszyliśmy w teren naszego miasta. Sprawdzaliśmy czystość Lubina za pomocą skali porostowej. Zajęcia w terenie były poprzedzone zapoznaniem się ze skalą porostową i pracą z mapą. Było to nowe doświadczenie dla uczniów,  ponieważ samodzielnie musieli nanieść zebrane dane na mapę miasta i powtórzyć to w swojej miejscowości lub osiedlu.  Po zajęciach każdy dodatkowo sprawdzał stan na swojej ulicy i nanosił go na mapkę. Na zakończenie wspólnie utworzyliśmy jedną  mapę z porostami.Ogólnie stan naszej miejscowości uczniowie ocenili niezbyt pozytywnie. Dlatego utworzyli metaplan poprawy jakości powietrza.

                                                            A. Karlak

 

 

 

 

Efekty naszej pracy- pierwszy projekt za nami

 

 Pierwszy projekt już za nami. Pracowaliśmy pięcioma grupami projektowymi od X
do XI na temat „Czy wiesz czym oddychasz?” Uczniowie pracując w grupach wykonali
prezentacje multimedialne, które przedstawili na forum szkoły młodszym kolegom z klas
IV-VI. Prezentacje powiększyły kartotekę naszej biblioteki szkolnej i będą służyć jako
pomoc dydaktyczna dla innych klas. Ponadto w holu szkoły zaprezentowano wystawę zdjęć,
przedstawiająca efekty pracy jak i zadania grup, które mogli oglądać zarówno rodzice jak
i uczniowie. Serdecznie dziękujemy rodzicom i dziadkom za wspieranie dzieci i wnuków
w realizacji projektu.
                                                                                          A.Karlak


 Prezentacja "Czy powietrze istnieje?"

 

Prezentacja "Centrum Badań Jakości - wycieczka"

 

Prezentacja "Zanieczyszczenia powietrza"

 

 Prezentacja  "Dziura ozonowa"

 

Prezentacja "Kwaśne deszcze"

 

Prezentacja "Smog 1"

 

Prezentacja "Smog 2"

 

Prezentacja "Porosty"

 

Prezentacja "Dwutlenek węgla"

  

 

 

 "Ptasie loty i wędrówki"

Projekt drugi - żywioł - powietrze

 

 Zaczynamy drugi projekt z żywiołu Powietrze: Ptasie loty i wędrówki.
Uczniowie w miesiącach -XII- I pracują nad następującymi zadaniami:
gr. I- Kurak/pi Polski,
gr. II - Ptaki naszego miasta zimą
gr. III – Zagrożenia ptaków
gr. IV- Życie ptaków
gr. V – Związek budowy ciała ptaków z ich trybem życia
Dnia 9.12. odbyły się zajęcia terenowe, mające na celu rozpoznanie gatunków ptaków,
przebywających w naszej okolicy zimą. Z pomocą leksykonów, kluczy oraz przewodników
a często i lornetki uczniowie mieli okazję poznać te gatunki. Były to w przewadze: gołębie,
wróble, szpaki, kawki, wrony. Z terenowych obserwacji powstaną ciekawe albumy i być
może prezentacje multimedialne. Uczniowie przygotowali również zasady dokarmiania
ptaków, odbył się konkurs na najładniejszy samodzielnie wykonany karmnik. Pierwszą
główną wygraną otrzymał: GRZEGORZ KUBIENIEC, który otrzymał w nagrodę piłkę
do „siatkówki” oraz dyplom. Gratulujemy!!

 

Zobaczysz więcej klikając na zdjęcie

 

 alt

 

 

" Ptasie loty i wędrówki" - projekt zakończony

 

 

Żegnamy się z żywiołem powietrze. Uczniowie wykonali dwie prezentacje multimedialne, które będą służyć ich  szkolnym kolegom i nauczycielom. Ponadto uczniowie wykonali piękne albumy o ptakach, które zostały przedstawione w holu szkoły na wystawie.

Akcja dokarmiania ptaków będzie oczywiście kontynuowana nadal, pomimo zakończenia projektu- uczniowie z dużym zaangażowaniem opiekują się ptakami.

                                                                                                        A. Karlak

 

 

zobaczysz więcej klikając na zdjęcie

 

Nasze prezentacje

 

Prezentacja "Zagrożenia ptaków"

 

 

Prezentacja "Ptasie jaja"

 

 

Drugi semestr z żywiołem WODA

 

W drugim semestrze roku szkolnego 20011/2012 uczniowie będą zajmować się
żywiołem WODA. Będą pracować nad następującymi problemami badawczymi :


I problem: POSTĘP I SUKCES CYWILIZACYJNY OSIĄGAMY KOSZTEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
Projekt: „Nie lej wody- słodka woda nie do zastąpienia”- II-III 2012 r.


II problem badawczy: ZJAWISKA PRZYRODNICZE TWORZĄ BARWY
Projekt: "Barwy wody" - III – V 2012 r.


Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:
Wtorek – 7.30-8.15
Czwartek- 7.30-8.15
Piątek –13.00-14.30
Przerwa w zajęciach ze względu na egzaminy gimnazjalne - 24,26,27.04.2012

Zapraszamy również na relacje działań na stronie Projektu Ekologia- zakładka Szkoły- www.innowacyjnyekolog.pl

                                                                                                                                                                                                                    Opiekun projektu: A. Karlak

 

 

Obejrzyj prezentację multimedialną pt.

"WODA"

autorstwa uczennicy Marty Gross

 

 

 

 

 "Woda i jej właściwości" - warsztaty doświadczalne

 

  W dniu 10.02.2012 roku uczniowie pracujący nad projektem spotkali się z Panem R. Łęckim aby badać, analizować i bawić się wodą. Podczas zajęć poznali wiele zjawisk i właściwości wody potwierdzonych doświadczalnie. Wiedza ta będzie podwaliną dalszych działań projektowych więc z uwagą zapisywaliśmy wnioski z doświadczeń.

Aldona Karlak

 

   

 

 

 

Barwy wody

 

     Zaczynamy drugi projekt na temat wody, a nasz problem badawczy brzmi : „Zjawiska

przyrodnicze tworzą barwy”. Będziemy zastanawiać się nad tym jakie czynniki mają wpływ

na zabarwienie wody. Wykonaliśmy doświadczenia barwienia wody środkami spożywczymi

a następnie badanie jak na zmianę zabarwienia wody wpłynie zmiana środowiska roztworu.

Dnia 30.03.2012 roku uczniowie wraz z nauczycielem wybierają się nad staw dydaktyczno-

krajobrazowy w naszym mieście, znajdujący się w Parku Wrocławskim aby tam pobrać próbki wody.

 Zwieńczeniem naszych działań będzie montaż słowno-muzyczny oraz wycieczka do Kolorowych Jeziorek.


                                                                                                                                                                                                                                                A.Karlak

 

Zwiedzamy stację uzdatniania wody

 

alt

   

 

 

 

    

 

                                                                       

                      W dniu 02 marca 2012 r. grupa uczniów klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami: Grażyną Dąbrowską oraz Iwoną Świątek, wzięła udziałw wycieczce do stacji uzdatniania wody przy ul. Spacerowej w Lubinie. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania obiektów MPWiK i poznania w jaki sposób mieszkańcom Lubina dostarczana jest woda i odbierane są ścieki. Dzięki pracownikowi MPWiK dowiedzieliśmy się, że woda w Lubinie zawiera ponadnormatywne ilości związków żelaza

i manganu i wymaga odżelaziania i odmanganiania. Woda ze studni wierconych tłoczona jest pompami głębinowymi do zakładu uzdatniania, gdzie podlega procesom napowietrzania i filtracji, po których przepływa do zbiornika wody czystej. Stąd w kranach leci woda czysta, bez żadnych szkodliwych związków i bakterii. Wycieczka była bardzo interesująca i jest godna polecenia.

 

alt

  przygotowała Iwona Śiątek

   

 

 

 Wycieczka nad staw dydaktyczno- krajobrazowy

 

    30.03.2012 r. uczniowie gimnazjum wyruszyli nad lubiński staw dydaktyczno-krajobrazowy w celu pobrania prób wody do badań. Zanim wyruszyliśmy lokalizowaliśmy staw na mapie
i analizowaliśmy ścieżkę przyrodniczą w Parku Wrocławskim. Uczniowie mieli za zadanie zebrać podczas wędrówki wodę z kałuży oraz ze stawu i deszczową. Woda została pobrana
do słoików z różnych napotkanych zbiorników, które opisaliśmy w szkole. Oceniliśmy ph wody, kolor, przejrzystość, zapach. Młodzież podczas wyławiania sitem organizmów
i roślinności stwierdziła bardzo duże zanieczyszczenie stawu . Byliśmy zdziwieni, że w tak pięknym miejscu, gdzie zagnieździły się kaczki krzyżówki, mieszkańcy tak zanieczyszczają wodę i otoczenie, wyrzucając puszki i inne śmieci. Postanowiliśmy jako dorośli ludzie zwracać uwagę na takie zachowanie na co dzień.

 zobacz więcej

 

    


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Podsumowanie Projektu Ekologia -

„Woda źródłem życia”

DZIEŃ ZIEMI

 

                                     

       W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas I – III gimnazjum pod czujnym okiem

nauczycieli: pani dyrektor szkoły Grażyny Dąbrowskiej, p. Iwony Świątek, p. Renaty

Żabińskiej i p. Aldony Karlak – koordynatora - realizowali zadania Projektu Ekologia,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzień Ziemi jest podsumowaniem działań z żywiołu :woda. Uczniowie wraz z nauczycielami:

p. M. Racką –Witiak, p. M. Frankowską oraz w/w nauczycielami przygotowali piękny montaż

słowno-muzyczny, którego celem było nie tylko rozbudzanie świadomości ekologicznej

i podnoszenie jej, ale rozwijanie zainteresowań oraz próby swoich sił aktorskich.

Przedstawienie o tematyce zanieczyszczeń i ochrony wód przy wspaniałych kolorowych

strojach, muzyce J. Kaczmarskiego i Wolnej Grupy Bukowiny oglądała cała społeczność

szkolna. Natomiast nasze „Niezapominajki” zatańczyły taniec pantomimiczny

przy „Deszczowej Piosence”. Przedstawienie się bardzo podobało, nasi młodzi aktorzy

wypadli bardzo dobrze, za co im dziękujemy i życzymy sukcesów.

Organizatorzy

 

 

 

Kolorowe Jeziorka-


alt


Rudawski Park Krajobrazowy – 30 04.2012 r.

 

 

 

    Wieściszowice powstały w połowie XVIII w. i od początku swojego istnienia związane były z kopalniami pirytu czyli „złota głupców”. Właśnie w wyrobiskach tych kopalń powstały później Kolorowe Jeziorka. Zadziwiające barwy trzech stawów powstały dzięki obecności w ich dnie minerałów, m.in pirytu, fluorytu, miedzi, siarki i żelaza. Do trzech małych „cudów natury” wybrali się uczniowie gimnazjum, aby sprawdzić naocznie barwy znajdującej się tam wody. Zobaczyliśmy Purpurowe Jeziorko, Żółte, Turkusowe
i Zielone. Wykonaliśmy szereg pomiarów, m.in. ph wody, czystości wody, temperatury. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, przyjemność powiązana z nauką. Uczniowie byli bardzo aktywni podczas wędrówki, ciekawi świata, pogoda wymarzona, nic więcej nie było potrzebne aby tam wspaniale spędzić czas. Z lekkim smutkiem wracaliśmy do domu.

                                                                                                                            

                                                                                                         zobacz zdjęcia

                                                                                                                                                                                                                    Organizatorzy

 

 

 

Warsztaty z pracownikiem stacji meteorologicznej

 

  

    Dnia 24 kwietnia  uczniowie  gimnazjum uczestniczyli

w spotkaniu na temat zanieczyszczeń powietrza. Utrwaliliśmy swoją wiedzę  na temat źródeł zanieczyszczeń oraz dokonany został odwiert w drzewie iglastym z terenu naszej szkoły, w celu sprawdzenia zanieczyszczeń  powietrza w okolicy. Okazało się, że nasz  świerk „miał się” całkiem  dobrze i nie wystąpiły    poważniejsze szkody

z tytułu zanieczyszczenia powietrza, co było widoczne na pobranej próbie z pnia drzewa. Dziękujemy Panu Tymoteuszowi Sawińskiemu z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery we Wrocławiu za tak pouczającą lekcję. Klikając na zdjęcie obok zobaczysz więcej.

 

 

Obejrzyj prezentację multimedialna pt.

 

"Zakład meteorologii-11.05.12"

 

 Aldona Karlak

 

 

 

 

 

 

Semestr dobiega końca- zakończenie projektu

 

 alt

 

 

     W drugim semestrze 2012 roku wiele się działo... Uczniowie bardzo aktywnie pracowali

nad zadaniami z żywiołu woda. Odbyło się wiele wycieczek, spotkań,

pogłębiliśmy swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Podsumowaniem był piękny występ

uczniów podczas uroczystości Dnia Ziemi oraz wycieczka do Kolorowych Jeziorek, gdzie

oprócz badań przeżyliśmy piękne chwile. Przystąpiliśmy do konkursu na najciekawszą

prezentację problemu badawczego..zobaczymy..może szczęście nam będzie sprzyjać...

Chcę bardzo podziękować rodzicom i uczniom w imieniu zespołu nauczycieli za

zaangażowanie w działania projektowe i do zobaczenia w następnym roku szkolnym kiedy

będziemy realizowali następny żywioł.

Aldona  Karlak

zobacz zdjęcia


2012/2013

 

Galeria zdjęć

Zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Dnia 9.11.12 uczestniczyliśmy w bardzo interesującej lekcji pokazowej na terenie Instytutu Nauk Geologicznych. Przedstawiona została prezentacja multimedialna oraz pokazy prostych doświadczeń, które wykonywali uczniowie. Obrazowały one problematykę występowania wód podziemnych w środowisku skalnym. Uczniowie wykonywali również model warstwy wodonośnej, który posłużył do pokazania zjawisk zachodzących w obrębie zawodnionych warstw geologicznych. Zajęcia pozwoliły na zaznajomienie się nie tylko z budową warstwy wodonośnej, ale również z pojęciami porowatości oraz przepuszczalności wodnej, zagrożeniami związanymi z nadmiernym eksploatowaniem wód podziemnych oraz ich zanieczyszczeniem. Serdecznie dziękujemy za ciekawe zajęcia.

 

 

 Galeria zdjęć Gdzie znajduje się skrobia?

  

Podczas zajęć projektowych nasi uczniowie wykrywali związki organiczne w pokarmach, zestawiali swoje wyniki doświadczeń oraz prezentowali na forum grup. Rozcieńczonym roztworem jodyny nakrapiali określone produkty żywnościowe, aby wykryć w nich skrobię. W przypadku obecności skrobi barwa roztworu natychmiast zmieniała się z czerwonej na granatową. 

  

Wyjaśnienie

 

Skrobia to węglowodan, polisacharyd (wielocukier) roślinny, składający się  wyłącznie z merów glukozy, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.  Jodyna jest alkoholowym roztworem jodu (jod w etanolu). W reakcji jodu ze skrobią powstaje niebiesko zabarwiony związek adsorpcyjny. Doświadczenia bardzo się podobały i uczniowie wykonywali je z dużym zaangażowaniem.

A. Karlak

 

Jakość zdrowotna żywności

 

W dniu 14.12.2012 r. uczniowie spotkali się z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby wysłuchać wykładu na temat: Jakość zdrowotna żywności. Pani Zosia omówiła na początku rodzaje bakterii, drobnoustrojów, mogących namnażać się w produktach żywnościowych, powodujących ogromne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ponadto uczniowie dowiedzieli się o zabiegach mających na celu zahamowanie, lub ograniczenie wzrostu drobnoustrojów obecnych wewnątrz, bądź na powierzchni surowców, półproduktów i produktów gotowych, oraz na zapobieganiu ich zakażeniom. Po zajęciach odbyła się burzliwa dyskusja.


A. Karlak

Zakończenie projektu- Dzień Zdrowej Żywności


25.01.2013 r. w ramach realizacji Projektu Ekologia uczniowie gimnazjum zorganizowali Dzień Zdrowej Żywności oraz przygotowali stoisko ze zdrową żywnością. Do schrupania były świeże owoce i warzywa oraz zdrowe przekąski jak: orzechy, migdały, ziarna dyni, słonecznika. Odbył się również pokaz wykonania koktajlu bananowego i soków wyciskanych ze świeżych owoców. Ponadto można było skosztować smacznych koreczków oraz przetworów owocowych jak: powidła śliwkowe, dżemy, kompoty. Każdy uczeń miał okazję do degustacji prezentowanych produktów. Zaobserwować można było, że stoiska ze zdrową żywnością cieszyły się wielkim powodzeniem wśród całej społeczności szkolnej.

A. Karlak

Aktywni po feriach

 

Przed nami ostatni semestr zajęć projektowych. Pracowaliśmy nad trzema żywiołami- powietrzem, wodą i ziemią. Uczniowie w tym semestrze będą zajmowali się eksperymentami i zabawami zgłębiając tajniki wody.

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:

Wtorek – 7.30-8.15

Czwartek- 7.30-8.15

Piątek –12.05-13.35

Przerwa  w zajęciach ze względu na egzaminy gimnazjalne - 23,25,26.04.2013 r.

 

Spotkanie z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniu 19 marca odbyły się zajęcia organizowane przez Wydział Nauk o Ziemi 

i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka zajęć była następująca:

    Część 1. Zastosowanie praktyczne odbiorników GPS w naukach o Ziemi.

    Część 2. Czy wody może nam zabraknąć?

Celem pierwszej części zajęć było zdobycie przez uczniów umiejętności samodzielnego posługiwania się mapami cyfrowymi, topograficznymi oraz obsługi odbiorników GPS. Podczas zajęć przedstawione zostały również sposoby pozyskiwania informacji geograficznej. Zajęcia prowadził pan Michał Rysiukiewicz. W drugiej części przedstawione zostały zagrożenia związane są ze zmianami klimatu oraz ich wpływem na warunki wodne Polski, co pozwoliło uczniom na uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka oraz problemów jakie rodzą zmiany klimatu i rozwój cywilizacji. Zajęcia prowadził pan Krzysztof Chudy. 

A. Karlak

 

 

Spotkanie z pracownikiem stacji badawczej w Turwii - Warsztaty doświadczalne

 

Dnia 22 marca 2013 roku odbyło się spotkanie z Panem Rafałem Łęckim. Wspólnie powtórzyliśmy sobie już znaną wiedzę i poszerzyliśmy wiadomości  na temat żywiołu – woda. Wraz z p. Rafałem zajęliśmy się przede wszystkim eksperymentowaniem zgłębiając tajniki i niesamowite właściwości wody. Badaliśmy co pływa, co tonie i od czego to zależy? Jak zachowuje się woda w naczyniach połączonych? Na koniec zajęć zbudowaliśmy fontannę, która nie tylko trysnęła na nas wodą, ale też pozwoliła zrozumieć, po co budowano wieże ciśnień.

 A. Karlak

 =>  powrót do strony głównej