Get Adobe Flash player

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła TPD przy ZSiPO w Lubinie

w roku szkolnym 2014/2015

 

 1. Udział w Zebraniu Szkoleniowo – Informacyjnym dla przewodniczących Kół TPD okręgu Legnickiego.
 2. Zbiórka odzieży i obuwia zimowego oraz rozdysponowanie wśród potrzebujących uczniów.
 3. Prowadzenie tablicy TPD obrazującej pracę Szkolnego Koła TPD, umieszczonej w głównym holu.
 4. Współorganizacja imprezy sportowej XII Dolnośląskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni Razem" Lubin 2014 - zakup pucharów.
 5. Wsparcie finansowe imprezy sportowej XI Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni Razem’,  zakup butonów dla uczestników mistrzostw.
 6. Sfinansowanie obiadów uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialne w okresie od września  do grudnia 2014, w ramach środków zebranych z 1% .
 7. .Rozprowadzenie znaczków TPD, 25 sztuk na rzecz Oddziału Okręgowego w Legnicy.
 1. Zbiórka odzieży i obuwia zimowego oraz rozdysponowanie wśród potrzebujących uczniów.
 2. Współorganizacja szkolnej imprezy integracyjnej  „Koncert Kolęd i Pastorałek”
 3. W ramach Akcji Uśmiech pod Choinkę 2014 - za własne środki przygotowano 10 paczek żywnościowych w cenie 50 zł każda, dla uczniów znajdujących się
 4. w ciężkiej sytuacji rodzinnej i materialnej.
 5. Wzbogacenie funduszy Koła o kwotę 720 zł w ramach zbiórki z 1% za rok 2013.
 6. Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Kół TPD w Legnicy.
 7. Organizacja Akcji ph. „Uśmiech pod choinkę” w ramach akcji przygotowano 10 paczek w kwocie 50 zł za paczkę, którymi obdarowano uczniów znajdujących się
 8. w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
 9. Zbiórka odzieży i rozdysponowanie jej wśród uczniów.
 10. Współorganizacja Akcji ph. „Zajączek” w ramach, której zebrano produkty żywnościowe i środnik czystości. Z zebranych produktów przygotowano paczki dla uczniów z okazji       Świat Wielkanocnych. Paczkami obdarowano dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
 11. Od stycznia do czerwca sfinansowano obiady dla dwóch uczniów, których sytuacja rodzinna i materialna jest bardzo ciężka.
 12. Pomoc w organizacji szkolnej uroczystości Dni Godności Osób Niepełnosprawnych ph; „Twoja twarz brzmi znajomo”
 13. Organizacja Dnia Matki – uroczysty koncert oraz przyjęcie okolicznościowe.
 14. Pomoc w organizacji szkolnej wycieczki z okazji Dnia Dziecka do „Osady Danieli” w Zamienicach. W wycieczce brało udział około 150 osób /uczniowie, opiekunowie i rodzice/.
 15. Współorganizacja „III Paraolimpiady Zagłębia Miedziowego Lubin 2015”

 

Udział w konkursach:

 1. „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” – org. Odz/Okręgowy w Legnicy. Laureaci konkursu: Sebastian Piotrowski, Krystyna Pawliszyn, Sebastian Długosz, Piotr Ulidowski, Łukasz Motyl, Jakub Narusz, Ewelina Jebut,  Alicja Staszak, Kamil Mendyk, Anetta Adolph.
 2. „Chrońmy przyrodę ojczystą” - org. Odz/Okręgowy w Legnicy. Laureaci konkursu: Ewa Dziedzic, Mateusz Siechnicki, Anetta Adolph, Karolina Chużyn, Ewelina Jebut, Paweł Kracla, Krystyna Pawliszyn.
 3. „Bocian niezwykły ptak i jego świat” – laureaci: III miejsce: Ewelina Jebut, Ewa Dziedzdzic. Wyróżnienie: Sebastian Piotrowski
 4. Udział w XIII Plenerze Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Laureaci Pleneru: I miejsce Tomasz Mendyk. Wyróżnienie: Ewa Dziedzic, Roksana Sołtysiak.
 5. Zajęcie I Miejsca w Konkursie na najaktywniejsze Koło TPD Okręgu Legnickiego w roku 2014.

 

Udział w projektach:

 1. „Śniadanie daje moc” – Ogólnopolski Program propagujący edukację zdrowotną.
 2. „Wszystkie kolory świata” – trzecia edycja Projektu organizowany przez UNICEF na rzecz dzieci Sudanu Południowego.

 Aniela Rodziewicz

 

                                                                                                        

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła TPD przy ZSiPO w Lubinie

w roku szkolnym 2013/2014

 

 1. Zbiórka odzieży jesiennej i zimowej, rozdysponowanie zebranych ubrań wśród potrzebujących uczniów.

 

 1. Wycieczka do Legnicy, udział w„Paraolimpiadzie”  imprezie plenerowej z okazji Pożegnania Lata –- udział   w sportowych rozgrywkach.
 2. Współorganizacja wycieczki do salonu samochodowego „Tojota” w Lubinie, udział uczniów w zwiedzaniu salonu.
 3. Włączenie się w zbiórkę zbierania środków higieniczno – czystościowych na rzecz Hospicjum „Palium” w Lubinie.

 

 1. Udział członków TPD w szkoleniu „Dziecko w mediacji” org. Przez Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą  w Warszawie.

 

 1. Organizacja ogólnoszkolnej imprezy dla uczniów ph: „Dzień bez papierosa” – promowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. Udział uczniów w Konkursie Plastycznym „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” – organizowanym   przez PeBeKa SA w Lubinie.

 

 1. Przygotowanie prac na konkurs plastyczny ph: „Czysty, wesoły, chodzę do szkoły” – organizator konkursu Firma „ROSSMANN”.

 

 1. Organizacja imprezy integracyjnej dla uczniów w związku z uczestnictwem w programie „Śniadanie daje moc” Partnerstwo dla Zdrowia pod patronatem firm: Lubella, Danone, Instytutu Matki i Dziecka, Biedronki.

 

 1. Zasilenie konta Koła w wyniku zebrania fundusz z tytułu odpisu 1% podatku za 2012r w wysokości 1 533,04 zł.

 

 1. Rozdysponowano 10 paczek Mikołajkowych ze słodyczami dla uczniów ZSiPO, które zostały przekazane  przez O/ Okręgowy TPD w Legnicy.
 2. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano 12 paczek żywnościowych dla uczniów ZSiPO w Lubinie, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Paczki zostały sfinansowane za fundusze zebrane w ramach 1% podatku.
 3. W ramach akcji „Uśmiech pod choinkę”  zebrano słodycze i zabawki, które zostały przekazane do O/Okręgowego w Legnicy.
 4. Rozpropagowanie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów Akcji „Zajączek” w ramach, której zebrano produkty spożywcze, środki do higieny ciała oraz zabawki. Z zebranych środków przygotowano 10 paczek świątecznych, które zostały rozdane uczniom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej.
 5. W ramach posiadanych środków przez Koło, częściowo pokryto koszty wycieczki do Krakowa dla uczennicy będącej w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Rozpropagowanie Akcji zbierania funduszy na rzecz Koła za rok 2013 w ramach 1%
 7. Współorganizacja sportowej imprezy- III Dolnośląski Turniej Gry w Kręgle ph. „Bez aktywności nie ma sprawności” sfinansowanie nagród dla zawodników, zakup pucharów.
 8. Zbiórka i rozdysponowanie odzieży wiosennej wśród uczniów.
 9. Prowadzenie szkolnej tablicy poświęconej działalności szkolnego Koła TPD.
 10. Współorganizacja szkolnej imprezy Dni Godności Osób Niepełnosprawnych ph. „Talent Show czyli Rewia gwiazd” zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego.
 11. Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka – pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Babuni”     w Jaroszowce dla 150 osób. Podczas wycieczki uczniom zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe  oraz zapewniono poczęstunek, dodatkową atrakcją było pieczenie kiełbasek na ognisku.

 

.Konkursy plastyczne:

 1. Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” – I miejsce Gabriela Ostapowicz.
 2. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” – wyróżnienie Nikodem Kopeć.
 3. „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” – wyróżnienia: Sebastian Piotrowski, Krystyna Pawliszyn, Sebastian Długosz, Piotr Ulidowski, Jakub Narusz, Ewelina Jebut, Łukasz Motyl, Alicja Staszak, Kamil Mendyk, Aneta Adolph.

 

Sprawozdanie merytoryczne

 z działalności Koła TPD 

 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

w Lubinie za 2011 r.

 


1. Udział w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów O/Okręgowego TPD  w Legnicy – IX 2011r.


2. Udział w Naradzie Instruktażowo – Informacyjnej przewodniczących Kół TPD z Okręgu  w Legnicy

 - X 2011r.


3. Zakup 2 egzemplarzy gazety Konkrety z Wkładką na temat działalności TPD.


4. Współorganizowanie VI Regionalnego Turnieju Gry w Kręgle „Olimpiady Specjalne” , turniej został zorganizowany przez ZSiPO w Lubinie.


5. Współorganizowanie Turnieju Sprawnościowego o Puchar Starosty Lubińskiego z okazji IX edycji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, impreza zorganizowana przez ZSiPO  w Lubinie.


6. Wpłata składki członkowskiej na rzecz Zarządu O/ Miejskiego TPD w Lubinie.


7. Udział w V edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  ph: „Sercem Malowane” . W konkursie plastycznym udział wzięło 15 uczniów, wyróżnienia zdobyli – Jakub Narusz, Joanna Chatała, Elżbieta Pażuch.


8. Organizacja wycieczki rekreacyjnej dla całej społeczności uczniowskiej /150 uczestników/,   z okazji Dnia Dziecka do Ośrodka Rekreacyjnego „ U Babuni”

w Jaroszówce.

 W ramach wyjazdu zapewniona została przejażdżka konna, oraz poczęstunek. Wyjazd został sfinansowany za fundusze zebrane w ramach 1% podatku.


9. Współorganizacja wypoczynku letniego w Różance - 6 uczniów ZSiPO w Lubinie było uczestnikami kolonii.


10. Udział w konkursie plastycznym „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” – w konkursie udział wzięło  39 uczniów. Wyróżnienia zdobyli: Bartek Karsznia, Grzegogrz Hudzik, Marcel Sarafin,  Joanna Chatała, Paweł Guzera.


11. Zredagowano tekst ukazujący pracę i działalność Szkolnego Koła TPD, który został zamieszczony w Biuletynie „Nade Wszystko Dziecko”.


12. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano 12 paczek żywnościowych dla uczniów ZSiPO

 w Lubinie, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Paczki zostały sfinansowane  za fundusze zebrane w ramach 1% podatku.


13. Rozdysponowano 9 paczek Mikołajkowych ze słodyczami dla uczniów ZSiPO, które zostały przekazane przez O/ Okręgowy TPD w Legnicy.


14. Rozpowszechniono akcję i pozyskano fundusze na rzecz Szkolnego Koła TPD przy ZSiPO 

w Lubinie, w ramach zbiórki 1% podatku.


                                                                          sprawozdanie sporządziła: Aniela Rodziewicz