Get Adobe Flash player

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

    

      

Czy moje dziecko potrzebuje
wczesnego wspomagania rozwoju?

      

    

Tak, jeśli:

 • Jest dzieckiem ryzyka okołoporodowego
 • Urodziło się przedwcześnie, miało niedostatek wagi i wzrostu
 • Bywa niezdarne ruchowo, przejawia zaburzenia czucia temperatury, dotyku, orientacji przestrzennej
 • Zauważam niepokojące objawy w jego rozwoju
 • Jest zdecydowanie inne niż jego rówieśnicy (później siada, chodzi, mówi, nie raczkuje)
 • Jako rodzic chcesz wszechstronnie wspomóc rozwój swojego dziecka
 • Pragniesz przygotować swoje dziecko do nauki szkolnej
 • Posiadasz opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

 • Pomoc udzielona na  najwcześniejszym  etapie rozwoju dziecka umożliwia uzyskanie najlepszych efektów
 • Przygotowuje do podjęcia nauki szkolnej w systemie szkoły ogólnodostępnej lub w ramach integracji
 • Nie powoduje zakwalifikowania do kształcenia specjalnego, jeśli nie jest znacznie opóźnione w rozwoju

 
Jeśli poszukujesz pomocy dla swojego  dziecka
– zgłoś się do nas !!!Zespół Szkół i Placówek Oświatowych prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 2007 roku  na podstawie  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu stymulowanie psychoruchowego i emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka

od chwili  wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

 Dzieci przyjmowane są przez cały rok szkolny  na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje zespół specjalistów, w skład którego wchodzą, w zależności od potrzeb:

psycholog, logopeda, oligofrenopedagog,

terapeuta  właściwej metody, rehabilitant

  Praca w zespole polega na wspólnym ustalaniu diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, opracowywaniu programów współpracy z rodziną
i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka,

udział w ich realizacji oraz monitoring i ewaluacja programów.


Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się na terenie Zespołu Szkół.

 Zajęcia realizowane są wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo

(wymiar godzin pracy w miesiącu wynosi 4-8).

 Pomoc udzielana jest bezpłatnie

 

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną
bazą dydaktyczno – terapeutyczną.


Oferujemy:

  •  sale do prowadzenia terapii zajęciowej, terapii zabawą, terapii pedagogicznej
  •  salę rehabilitacji ruchowej
  •  gabinet integracji sensorycznej
  •  Salę Doświadczania Świata
  •  gabinet logopedyczny
  •  gabinet pedagoga, psychologa
  •  salę komputerową
  •  gabinet lekarski z zapleczem sanitarnym
  •  możliwość korzystania  ze zbiorów biblioteki szkolnej

Stosowane przez nas metody to:

 •   wczesna interwencja logopedyczna
 •   terapia integracji sensorycznej
 •   rehabilitacja ruchowa
 •   wspomaganie zmysłów w  Sali Doświadczania Świata
 •   terapia pedagogiczna
 •   terapia zajęciowa ( arteterapia, muzykoterapia)
 •   metoda EEG Biofeedback
 •   metoda Tomatisa
 •   metoda M.Ch. Knillów
 •   Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 •   Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 •   kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
 •   gimnastyka korekcyjna wad postawy
 •   komputerowe wspomaganie rozwoju

Aby skorzystać z naszej oferty należy

zgłosić się

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

celem uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 Po uzyskaniu opinii prosimy kontaktować się

z sekretariatem szkoły (tel. 76 749 72 71 ).

  

  

WAŻNE !!!

Na terenie Lubina  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą dwie placówki:

 •   Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie , ul. Składowa 3
 •   Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Kopernika 1

Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest złożenie przez rodziców podania i opinii wydanej przez Poradnię

w wybranej ( tylko jednej) placówce.

 

 

 

=>  powrót do strony głównej