Get Adobe Flash player

 

2019

 

ZAPRASZAMY NA VII REGIONALNY TURNIEJ BOCCI 

"SPORT DLA KAŻDEGO"

Z OKAZJI DNI GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    

 

 

 


 

Zarząd „A Tacy Sami” Stowarzyszenia przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie uprzejmie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze
za rok 2018, które odbędzie się

25 kwietnia 2019 r.  (czwartek) o godz.15:30

(stołówka szkolna).


 

Akcja „SMACZNEGO” nadal trwa

 

W roku szkolnym 2018/2019 dofinansowujemy obiady uczniom ZSIPO. Cieszymy się, że możemy pomóc! Mamy nadzieję, że zdrowa, dobrze zbilansowana dieta pomoże w osiąganiu dalszych sukcesów osobistych i edukacyjnych naszych podopiecznych. SMACZNEGO!!!!

 

 

 

 Mikołajki

  

Wizyta świętego Mikołaja to jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni  w roku. Przygotowują się do niego  starannie. Dzieci uczą się wierszyków i piosenek, wykonują prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Nasze Stowarzyszenie corocznie funduje słodycze wszystkim uczniom ZSIPO, aby choć troszkę „posłodzić” element życia dzieci i namalować uśmiech na ich twarzach.

 

 

2018

 

Zadania  statutowe zrealizowane z 1% podatku

dochodowego  oraz darowizn w 2018 r.:

 1. Wsparcie finansowe podopiecznych ZSiPO w Lubinie w zakresie opłacania obiadów - Akcja „Smacznego”.
 2. Wsparcie finansowe Balu Karnawałowego dla społeczności szkolnej pt. „Prosto w serce”.
 3. Dofinansowanie kosztów zakupu słodyczy na „Dzień myśli braterskiej”.
 4. Dofinansowanie kosztów zakupu materiałów do zajęć Przysposabiających do pracy w zakresie Rękodzieła.
 5. Dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do Legnicy na „Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej”.
 6. Wsparcie finansowe konkursu plastycznego „Wielkanoc w wiosennych barwach”.
 7. Wsparcie finansowe imprezy szkolnej z okazji Dnia Ziemi.
 8. Dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do Bolesawca na IV Regionalny Przegląd Twórczości „Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe”.
 9. Wsparcie finansowe „III Marszobiegów wiosennych”.
 10. Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. VI Regionalny Turniej Bocci „Sport dla każdego”.
 11. Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. „Wioska rycerska – Dzień Dziecka”.
 12. Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny zadania „Boccia Kreuje i Rehabilituje”.
 13. Przeznaczenie środków finansowych na wkład własny projektu złożonego na Konkurs Ofert do Gminy Miejskiej Lubin zadania pn. „Górska Wędrówka” oraz do Fundacji KGHM Polska Miedź (wspólny projekt).
 14. Wsparcie finansowe zakupu strojów i elementów do strojów dla uczniów do występu z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.
 15. Zakup poczęstunku dla uczniów w ramach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych.
 16. Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do wykonywania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów ZSiPO w Lubinie.
 17. Dofinansowanie zakupu artykułów wyposażenia nowej sali lekcyjnej w ZSiPO w Lubinie (dywan, tablica).
 18. Zakup medali na V Barbórkowy Turniej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
 19. Zakup słodyczy na Mikołajki.
 20. Koszt oszklenia okien w pokoju dziecka będącego w trudnej sytuacji życiowej.

 

 


V Barbórkowy Turniej Bocci

 

Już po raz piaty ogłoszony został turniej integracyjny placówek w Bocci. W dniu 05 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych swoje umiejętności w dyscyplinie pokazali uczniowie placówek i podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. Organizatorem była szkoła we współpracy ze Stowarzyszeniem „A Tacy Sami”, Związkiem Harcerstwa Polskiego i „Zagłębiem Lubin”. Sponsorzy ufundowali puchary, medale i nagrody dla uczestników oraz poczęstunek energetyczny. Turniej przygotowali: A. Karlak, Ł. Nowicki, R. Kobyłecki. Sędziowali- A. Karlak i R. Kobyłecki. Serdecznie dziękujemy! A oto wyniki turnieju:

I miejsce- „Orlęta”- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, 

II miejsce- „Przytulisko” – Fundacja Brata Alberta,

III miejsce- „”Słoneczko”- Warsztaty Terapii Zajęciowej,

IV miejsce- „A Tacy Sami”- stowarzyszenie przy ZSIPO,

V miejsce- „Promyk” - Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 

 

BOCCIA KREUJE ORAZ REHABILITUJE

 

Nasza Boccia - paraolimpijska dyscyplina cieszy się coraz większym zainteresowaniem również osób starszych oraz młodzieży Lubina i okolic. Dnia 30 listopada odbyło się oficjalne zakończenie projektu. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Gmina Miejska Lubin wsparła nas dotacją w kwocie
3 000,00 zł. Treningi sekcji bocci odbywały się w sali gimnastycznej ZSIPO w Lubinie i trwały od kwietnia. Po 30 listopada będą odbywać się regularnie co piątek w godzinach 14.10-15.10.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !

  

 

   Nowe wyposażenie dla naszych podopiecznych

 

Dnia 29.08.2018 r. Stowarzyszenie „A Tacy Sami” dofinansowało zakup elementów wyposażenia nowej sali edukacyjno-terapeutycznej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie (dywan, tablica korkowa, listwy styropianowe oraz pojemnik na zabawki). Wymienione przedmioty służą wszystkim uczniom korzystającym z nowego pomieszczenia w ramach zajęć lekcyjnych oraz dzieciom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Daria Konopińska

  

  

"Górska wędrówka, przygoda"

 

 

  

 

 

 

 

Wioska rycerska - Dzień Dziecka


  


 

 

III Marszobiegi wiosenne

  

Dnia 29.05.2018 r. na terenie boiska szkolnego w ZSiPO w Lubinie po raz  trzeci odbyły się „Marszobiegi wiosenne”. Impreza skierowana była do podopiecznych stowarzyszenia - uczniów: Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym  i Znacznym, uczniów Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Szkoły z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy ( zespoły edukacyjno-terapeutyczne). Organizatorkami imprezy były nauczycielki wychowania fizycznego oraz rehabilitacji, przy wsparciu uczniów Zespołu Szkół nr 1 wraz  z nauczycielem. Głównym celem turnieju było rozwijanie aktywności fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe, poprawa ogólnej kondycji fizycznej oraz zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu. Impreza składała  się z dwóch części: turnieju  sprawnościowego w formie torów przeszkód oraz marszobiegu. Podczas turnieju sprawnościowego uczniowie aktywnie i z dużym zaangażowaniem pokonywali szereg przeszkód złożonych  z różnorodnego sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego. Konkurencje wymagały od zawodników dużej sprawności fizycznej, zwinności i dokładności. Następnie, w marszobiegu wystartowali zawodnicy podzieleni na kategorię dziewcząt i chłopców. Chętni uczniowie do marszobiegu wykorzystali kije do Nordic Walking. Spośród uczestników marszobiegu wyłoniono zwycięzców. Imprezie towarzyszyła radość i zabawa. Nie zabrakło ducha zdrowej rywalizacji oraz wzajemnej współpracy. Za aktywny udział w Marszobiegach  uczestnicy otrzymali dyplomy, gadżety Zagłębia Lubin oraz nagrody ufundowane przez  nasze stowarzyszenie.

 Marzena Mandziak

 

 

 

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE OGRANICZA, UDOWADNIA TO SZTUKA I SPORT”

  

      Nasze Stowarzyszenie wraz z Piekarnią "Górzyński" udzieliło pomocy podopiecznym Zespółu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, którzy obchodzili Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 2018  ph. „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ NIE OGRANICZA, UDOWADNIA TO SZTUKA I  SPORT”. Impreza obejmowała:

- Wyjście do Biblioteki Pedagogicznej w ramach konkursu o książce pt. Książka uczy, bawi i rozwija” w dniu 21.05 2018 r.

- Poranek ze sztuką  „Książka uczy, bawi i rozwija” w dniu 23.05.2018 r. - koncert w sali gimnastycznej ZSiPO w Lubinie.

- Interaktywny spektakl z warsztatami ph. „Wielkie Przesłuchanie czyli konkurs talentów'' w dniu 24.05.2018 r. w Magicznym Teatrze Muzycznym we Wrocławiu.

- Regionalny Turniej Rugby w dniu 06.06.2018r. w sali gimnastycznej ZSiPO w Lubinie.

 

Realizację w/w/ przedsięwzięć współfinansowano w ramach KONKURSU GRANTOWEGO Z BANKU DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW POD HASŁEM: KSIĄŻKA UCZY BAWI  I WYCHOWUJE.


 

 

 


                                                                                                                                                                  

Regionalny Turniej Bocci

"Sport dla każdego"

 

 

16 MAJA PO RAZ SZÓSTY odbyły się rozgrywki bocci - gry paraolimpijskiej. Regionalny Turnieju Bocci  z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych został zorganizowany przez Stowarzyszenie "A Tacy Sami" przy współpracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Partnerami turnieju  byli: Gmina Miejska Lubin, Zespół Szkół nr 1 w Lubinie, Hufiec ZHP Lubin Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- koło przy SP nr 8. Puchary ufundowane zostały przez Powiat Lubiński.

Nagrody ufundowane zostały przez Zagłębie Lubin S.A. Zawodników motywował Krecik i Krecikowa Zagłebia.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością znakomici goście m.in. Pan Henryk Rusewicz, Pan Marian Węgrzynowski Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Jacek Ilnicki, Pan Mariusz Gromek,  Pani Danuta Wantuła –Dyrektor ZSIPO , Pan Dariusz Tomaszewski- Dyrektor ZS nr 1. Ogromne zaangażowanie ludzi dobrego serca pozwoliło spotkać się po raz kolejny w hali sportowej w Lubinie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Wyniki turnieju:

I miejsce – „Dreptaki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Środa Śląska

II miejsce – „Stokrotki”- Legnica Zespół Szkół Specjalnych

III miejsce- „A Tacy Sami”- Lubin

IV miejsce- „Wędrownicy”- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Jawor

V miejsce- „Orlęta”- Lubin ZSIPO

VI – „Traperzy”- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Lwówek Śląski

VII- „Leśne Włóczęgi”- Wrocław

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała p. pielęgniarka z Lubmedu a nad zawodnikami wolontariusze z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z koła przy SP nr 8 oraz harcerze z Komendy Hufca ZHP Lubin.

Nad wynikami czuwał zespół sędziowski w składzie: sędzia główny Radosław Kobyłecki, A. Karlak, M.Mandziak.

 zdjęcia1

zdjęcia2

Aldona Karlak

 


Warsztaty z techniki utwardzania tkanin

 

W dniu 10 maja uczniowie klas przysposabiających do pracy poznali w ramach przedmiotu: rękodzieło, nową technikę utwardzania tkanin. Pod fachowym okiem instruktora tej techniki- Pani Małgorzaty Wójcik spod rąk młodzieży wyszły piękne prace - figury pokryte utwardzaczem- Powertex. Technika nie jest łatwa. Bazy przygotowane zostały przez instruktorkę oraz  nauczycieli przedmiotu. Uczniowie formowali tkaninę wokół elementu postaci. Powstałe prace są oryginalne i niepowtarzalne. Z użyciem utwardzacza można stworzyć nie tylko figury, ale i rzeźby, biżuterię, obrazy, dekoracje. Technika jest formą usprawniania manualnego, ale również bardzo przydatna w życiu codziennym - do tworzenia ozdób w mieszkaniu, wykorzystaniu już niepotrzebnych elementów i przedmiotów. Materiały do przedmiotu zostały sfinansowane przez „A Tacy Sami”- Stowarzyszenie przy szkole. Nauczyciele poprzez takie formy pracy starają się pokazać uczniom jak najwięcej możliwości rękodzielniczych, aby po skończeniu szkoły mogli wykorzystać je w życiu codziennym.

Aldona Karlak, Elżbieta Rękawiczna

 

 

 

 

Nowe zadania „A Tacy Sami”
Stowarzyszenia przy ZSIPO w Lubinie

   

 

Zarząd „A Tacy Sami” Stowarzyszenia przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie uprzejmie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze
za rok 2017, które odbędzie się

23 kwietnia 2017 r.  (poniedziałek) o godz.16:00

(stołówka szkolna).

 

 

 

  IV Regionalny Przegląd Twórczości "Pieśni Patriotyczne

i Piosenki Wojskowe"

  

09 maja nasi podopieczni - uczniowie klasy 7 ZSiPO w Lubinie wzięli udział w IV Regionalnym Przeglądzie Twórczości "Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe" w Bolesławcu. Zespół wykonał piosenkę pt. "Serce w plecaku". Mimo kłopotów z przezwyciężeniem tremy udało się wykonać utwór w ciekawy sposób i zdobyć sympatię bardzo dużej publiczności zgromadzonej w Teatrze Starym. Dzięki wsparciu Rady Rodziców ZSiPO oraz naszego Stowarzyszenia udało się sfinansować przejazd. Opiekunem grupy był Pan Łukasz Nowicki. Uśmiechy i radość u uczniów wywołały upominki, które otrzymali za udział w przeglądzie. Wszyscy zgłosili się też do udziału w kolejnych festiwalach i konkursach.

Łukasz Nowicki


 

 

Wózek inwalidzki znalazł nowego właściciela!

 

Za darmo przekazano wózek inwalidzki dorosłej osobie z niepełnosrprawnością.

Komfortowy sprzęt pomaga już nowemu użytkownikowi.

 

 

 

 

  

 

 

  

  Dzień Ziemi

 

Dnia 26.04.208 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ziemi. Celem spotkania było uwrażliwienie naszych podopiecznych na potrzebę dbania o naszą planetę, wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych. Temat przewodni LAS, został pięknie ukazany w prezentacji multimedialnej pt; „Warstwy lasu”. Uczniowie brali udział w quizach i zabawie „Ekologiczne kręgle”, mających na celu przypomnienie zasad  zachowania w lesie i dbania o przyrodę. Uczestnicy spotkania złożyli przysięgę przyjaciela przyrody. Prawdziwą niespodzianką sfinansowaną ze środków stowarzyszenia okazały się warsztaty „Las w słoiku”. Wszystkie klasy otrzymały niezbędne materiały do wykonania tej efektownej ozdoby wnętrza. Do stworzenia własnych zielonych projektów uczniowie wykorzystali duże słoje, keramzyt ogrodniczy, ziemię uniwersalną, rośliny zielone, elementy dekoracyjne: kamyki, biały piasek, mech. Lasy w słoikach zostały wykonane zgodnie z instrukcją nauczyciela prowadzącego i stanowią piękną dekorację sal lekcyjnych. Stworzenie takiego miniaturowego ekosystemu okazało się prawdziwą frajdą dla uczniów. Uroczystość przygotowały: M. Frankowska, A.Karlak, L. Fuczek, M. Kamionka.

 

 

 

   

Konkurs plastyczny

"WIELKANOC W WIOSENNYCH BARWACH"

Dnia 28.03.2018r. w ZSiPO w Lubinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ph. "Wielkanoc w wiosennych barwach". Celem konkursu było kultywowanie tradycji świątecznych i pobudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 25 wyjątkowych prac plastycznych, m.in. stroiki, pisanki, ozdoby oraz kartki świąteczne.

Nasze stowarzyszenie zapewniło nagródy dla zwycięzców oraz słodki poczęstunk dla wszystkich uczestników. Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Daria Konopińska

Iwona Trzcińska


 

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz uważasz, że sytuacja materialna Twojej rodziny jest trudna, jesteś potencjalnym adresatem pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Po zapoznaniu się z szczegółowymi informacjami o zasadach uczestnictwa w Programie Pomocy Dzieciom możesz złożyć wniosek w formie dokumentu elektronicznego.

Przejdź do strony Informacje szczegółowe i składanie wniosku

 

 

 XII Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Legnicy

 

6. marca 2018r. reprezentacja ZSiPO w Lubinie uczestniczyła w regionalnym etapie XII Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Legnicy. Poziom artystyczny konkursu był bardzo wysoki. Jednak samo uczestnictwo w przeglądzie było dla naszych podopiecznych przyjemnością i kolejnym ciekawym doświadczeniem. Dzieci wspólnie przyznały, ze długo będą pamiętać udział w tym konkursie.

Nasze Stowarzyszenie razem z  Radą Rodziców przy ZSiPO w Lubinie pokryło koszty przejazdu uczestników.

 

 

SŁODKOŚCI NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

 

Dnia 22 lutego każdego roku obchodzone są urodziny założyciela skautingu
 Sir. Roberta Baden-Powella. Święto to, zwane dniem przyjaźni czy też Dniem Myśli Braterskiej, obfituje w wiele wydarzeń upamiętniających tą datę.

Również Nieprzetarty Szlak świętował w Środzie Śląskiej to wydarzenie. Uczestniczyły w nim drużyny: 20 DH „Dreptaki” ze Środy Śląskiej, 6 WDH „Piastowskie Orły”  z Lubina, 31 DH „Traperzy” z Lwówka Śląskiego, 14 DH „Wędrowcy” z Wrocławia, 80 DH „Piechurzy” z Wrocławia, 3 DH „Odkrywcy Nieznanego Świata” z Kątów Wrocławskich. Ogółem zebrało się 80 osób. Organizatorem był Zespół Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej. Dzięki gościnności Pani Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pani Lidii Walerych mogliśmy korzystać z pomieszczeń szkolnych, za co serdecznie dziękujemy. Dzień Myśli Braterskiej to czas w którym wzmacniamy więzi przyjaźni, jesteśmy po to, aby poczuć iż jesteśmy częścią jednego ruchu, a podziały są tylko pozorne. Był to czas kiedy młodzież mogła spędzić ze sobą miłe chwile, a instruktorzy zamyślić się i powspominać czasy służby. Niespodzianką było wspaniałe przedstawienie przygotowane przez Dh hm Irenę Zdyb oraz Renatę Szeligę. „Sen ucznia” bo taki miało tytuł rozmarzyło młodzież i kadrę oraz przeniosło w świat snu. Drużyny wykonały kartki okolicznościowe i wręczyły sobie nawzajem serduszka z cytatami. Były też upominki ufundowane przez powiat średzki oraz inne drobiazgi. Słodkie upominki patrole otrzymały od naszego Stowarzyszenia.  W Dniu Myśli Braterskiej życzymy Wam wszystkim magicznych chwil, głębokich przeżyć oraz niesłabnących więzi. Czuwaj!

 

 

 

 

 

"Prosto w serce" 

walentynkowy bal karnawałowy


7 lutego nasi podopieczni pożegnali czas karnawału ogólnoszkolną imprezą pełną pełną pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń - odbył się walentynkowy bal karnawałowy ph. "Prosto w serce". Uczniowie ZSiPO w Lubinie we wspaniałych strojach bawili się przy dźwiękach swoich ulubionych utworów muzycznych. Niezaprzeczalną gwiazdą programu rozrywkowego był charytatywny występ lubińskiego zespołu FOR FAME. Uczestnicy byli zachwyceni koncertową niespodzianką. Charyzmatyczny wokalista zespołu - p. Michał Woliński - porwał do wspólnej zabawy wszystkich rozentuzjazmowanych uczestników. Nie zabrakło również ciekawych konkursów i upominków dla rewelacyjnie bawiących się uczniów. Słodkie niespodzianki oraz nagrody zostały zakupione ze środków naszego Stowarzyszenia oraz anonimowego darczyńcy. Oczywiście wybrano również królewską parę balową - Annę Michalską i Filipa Sempika, którym gratulujemy!

Gorąco dziękujemy WSZYSTKIM OSOBOM, które swoim zaangażowaniem i pomocą umożliwiły zorganizowanie tego wydarzenia!

koordynator 

Anna Smolarek

 

  

 

 

2017


 

 IV Barbórkowy Turniej Bocci

z okazji Międzynarodowego  Dnia Osób Niepełnosprawnych

 

 

Dnia 12 grudnia 2017 roku po raz czwarty miłośnicy i zawodnicy paraolimpijskiej dyscypliny BOCCIA spotkali się, aby popularyzować dyscyplinę oraz kształtować swoje umiejętności. Na terenie ZSiPO w Lubinie pojawiły się nasza drużyna wraz z warsztatem terapii zajęciowej „Kameleon, „Akademia życia”, Fundacją „Przytulisko” oraz drużyną gospodarzy ZSIPO. Realizacja turnieju była możliwa dzięki dofinansowaniu i wsparciu: Zagłębia Lubin S.A., Komendy Hufca ZHP w Lubinie oraz naszego stowarzyszenia. Zawodnicy otrzymali gadżety Zagłębia, medale i puchary oraz słodycze i poczęstunek.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 Wyniki przedstawiały się następująco:

 1. „KAMELEONKI” – WTZ „Kameleon”
 2. „A TACY SAMI”- Stowarzyszenie ATS
 3. „ORLĘTA”- ZSIPO

Serdecznie gratulujemy zawodnikom i opiekunom.

A. Karlak, R.Kobyłecki ,A.Smolarek ,Ł Nowicki

   

 

 

 

"Mikołajkowy Koncert Kolęd i Pastorałek"

 

W dniu 6 grudnia o godz. 8.45 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się "Mikołajkowy Koncert Kolęd i Pastorałek", w którym zaprezentowali się nasi podopieczni oraz wolontariusze z II Liceum Ogólnokształcącego  w Lubinie w ramach Projektu Spotkań wolontaryjno- integracyjnych” Spotkajmy się razem", którego autorką jest p. Agnieszka Zych Czernek. W oczekiwaniu na Św. Mikołaja mogliśmy zobaczyć i usłyszeć takie utwory jak: " 7 reniferów" - w wykonaniu " Świetlików" z opiekunem p. D. Konopińską, Utwór  " Aniołki i choinka" zaprezentowali -ucziowie p. L. Fuczek i p. M. Kamionki." Idą Święta" wykonali uczniowie  p. E. Waszewskiej i p. E. Rękawicznej. Utwór  " Światłość" wybrzmiał w  prezentacji  dzieci  przygotowanych  przez p. G. Czwaczkę ,p. I. Trzcińską, p. I. Światek oraz p. Ł. Nowickiego. Nie zabrakło góralskich rytmów w  „Pastorałce od serca do ucha" wykonanej przez uczniów z klas młodszych, których opiekunem była  p. E. Kret " Szczęśliwych tylko dni"  życzyli nam uczniowie klas starszych z opiekunem p. G. Łępicką. W atmosferę świąt wprowadziła nas A. Kowalczyk utworem pt: "Od nieba do nieba". Na dzwonkach wygrały kolędę dzieci p. A. Karlak. Po zakończonych występach przybył oczekiwany Św. Mikołaj wręczając uczestnikom słodkie upominki. Nasze stowarzyszenie z przyjemnością dołączyło do grona sposnorów tej uroczystości.

 

 

 

 

WYNIKI KONTROLI ZREALIZOWANEGO ZADANIA 

 

Wydział Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, na przełomie listopada i grudnia 2017 r., przeprowadził kontrolę planową w "A TACY SAMI" Stowarzyszeniu przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, której zakres obejmował realizację zadania zgodnie z umową nr DS-N/16/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem pokontrolnym, które w pełnej treści udostępniamy >> TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

„BOCCIA KREUJE I REHABILITUJE”

- zakończone  -

 

Dnia 28 listopada zakończyły się zajęcia pozalekcyjne dyscypliny - boccia. Podczas zakończenia uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowane przez  Stowarzyszenie „A Tacy Sami”. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji z Gminy Miejskiej Lubin w kwocie 2 000,00 zł. W zajęciach treningowych wzięli udział uczniowie niepełnosprawni oraz podopieczni warsztatów terapii zajęciowej pod kierunkiem instruktorów bocci. Treningi odbywały się od 10 kwietnia 2017 r. do 24 listopada 2017 r., dwa razy w tygodniu – jedna godzinę. Miejscem zajęć była sala gimnastyczna  Zespołu Szkół I Placówek Oświatowych w Lubinie. Osoby odpowiedzialne za realizację zadania są członkami Stowarzyszenia „A Tacy Sami” oraz nauczycielami pracującymi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, posiadają doświadczenie w prowadzeniu różnorakich zajęć, dużych imprez sportowych, znający środowisko osób niepełnosprawnych. Posiadają kwalifikacje instruktora Bocci oraz są wykwalifikowanymi sędziami dyscypliny Boccia z certyfikatem sędziego wydanego przez Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych”. Realizacja zadania wprawdzie zakończyła się, ale treningi będą kontynuowane, gdyż uczestnicy będą przygotowywani do zawodów a ponadto dyscyplina cieszy się dużym powodzeniem. 

 

 

 

 

XIV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W KRĘGLARSTWIE

„SPRAWNI – RAZEM”

Lubin 2017

 

Kolejny raz dołączyliśmy do grona sponsorów wspierających organizację prestiżowego wydarzenia. Lubin już po raz dziewiąty był organizatorem - mistrzostw Polski w kręglarstwie. W dniach 16-17-18 listopada 2017 r. gościliśmy reprezentacje jedenastu województw na: XIV Ogólnopolskich Mistrzostwach w Kręglarstwie „SPRAWNI – RAZEM” Lubin 2017. Głównym celem tego zadania było wspieranie i propagowanie sportu osób niepełnosprawnych.

  

 

„Górska przygoda z  „A TACY SAMI”

 

W drugiej połowie września w dniach 14-18.09.2017 drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku pośród malowniczych gór Karkonoszy przeżyły niesamowitą przygodę. W Szklarskiej Porębie spotkało się 300 osób niepełnosprawnych podczas Harcerskiego Ogólnopolskiego Rajdu „Granica”. Odbyły się 3 trasy po 100 osób, które były koordynowane przez profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Komendantkami tras były: phm Aldona Karlak, phm Agnieszka Bartkowiak i phm Gabriela Trela-Kilian. Organizatorem był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Referat Nieprzetartego Szlaku, Chorągiew Dolnośląska. Dzięki naszym darczyńcom możliwe było zorganizowanie w/w przedsięwzięcia. Młodzież miała możliwość skorzystania z wielu atrakcji Szklarskiej Poręby jak i okolic m.in. wjazd na Szrenicę, wjazd gondolą na Stóg Izerski,  zwiedzanie Żelaznego Tygla Walońskiego, spotkania i wykłady w Centrum Edukacji Ekologicznej, wycieczka do Karpnik i wejście na Sokolik. Rajd nie obył się oczywiście bez wędrówek pieszych, które młodzież znosiła bardzo dzielnie i wytrwale. To bardzo duży wyczyn, pokonywanie własnych słabości i podniesienie wiary w siebie. Młodzież pokonywała następujące trasy- wjazd na Szrenicę, Śnieżkę schronisko Szwajcarka, Mała Kopa, wejście na Sokolik, zwiedzanie wodospadu Szklarki. Ponadto w Tyglu Żelaznym i podczas Rajdu odbyły się warsztaty ceramiczne, warsztaty tworzenia biżuterii, oraz poczęstunek energetyczny dla uczestników rajdu sfinansowany przez „A Tacy Sami”. Serdecznie dziękujemy!!!!

 
 

WOKINI - POSZUKIWACZE NOWEGO POSZĄTKU - DZIEŃ DZIECKA

2017 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 V REGIONALNY TURNIEJ BOCCI "SPORT DLA KAŻDEGO" 


- SPRAWOZDANIE- 

 

 

 

 

 BOCCIA PO RAZ PIĄTY I „WOKINI – POSZUKIWANIE NOWEGO POCZĄTKU – DZIEŃ DZIECKA

                                                                               

        Stowarzyszenie „A Tacy Sami” organizuje już po raz piąty przy pomocy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie Regionalny Turniej Bocci „Sport dla każdego”. Zawody odbędą się 12 maja 2017 r. od godziny 09.00 do 15.00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, przy ulicy Składowej 1. Gmina Miejska Lubin wsparła nas dotacją w kwocie 3 900,00 zł. W tegorocznym turnieju weźmie udział 7 drużyn z 6 powiatów. Uczestnicy rozgrywek to młodzież warsztatów terapii zajęciowej i placówek specjalnych z terenu Dolnego Śląska.

Boccia - paraolimpijska dyscyplina cieszy się coraz większym zainteresowaniem również osób starszych   i młodzieży Lubina i okolic. Stowarzyszenie zorganizowało również zajęcia pozalekcyjne  z tej dyscypliny ph. „Boccia kreuje i rehabilituje”, które odbywają się w sali gimnastycznej ZSIPO w Lubinie i  trwają już  od 10 kwietnia, a oficjalne zakończenie odbędzie się 30 listopada 2017 r. - uczestniczą w nich uczniowie niepełnosprawni oraz podopieczni warsztatów terapii. Dotację na zajęcia bocci  otrzymaliśmy  z Gminy Miejskiej Lubin w kwocie 2 000,00 zł.

        Kolejnym działaniem Stowarzyszenia jest wyjazd 160 uczniów do Ostaszowa do wioski indiańskiej i rycerskiej, zadanie pn. „WOKINI – Poszukiwacze nowego początku – Dzień Dziecka”. Wsparcie finansowe w formie dotacji Stowarzyszenie otrzymało z Gminy Miejskiej w kwocie
 4 000,00 zł. oraz Powiatu Lubińskiego. Stowarzyszenie we współpracy z właścicielami wioski
w Ostaszewie zapewnia pełne zaplecze do przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, sportowych  oraz rekreacyjnych.

       Serdecznie dziękujemy za wsparcie dotacją w/w działań przez Gminę Miejską Lubin, Powiat Lubiński, sponsorom, oraz Firmie PEBEKA, która współpracuje ze Stowarzyszeniem w zakresie nieodpłatnych przejazdów uczniów a podopiecznych Stowarzyszenia na różnorodne imprezy. Dzięki osobom wielkiego serca, uśmiech nie znika z twarzy dzieci. Duże podziękowanie kierujemy również do Pani Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, która wspiera
i pomaga corocznie w organizacji w/w imprez i turnieju. Organizacja nie byłaby możliwa bez pomocy nauczycieli, którzy są wykwalifikowanymi sędziami i specjalistami w zakresie organizacji tychże imprez, oraz zaplecza szkoły. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

"Mój baśniowy bohater"

 

01 czerwca 2017r. podczas posumowania projektu edukacyjnego "Jestem coolturalny i jest mi z tym dobrze" został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt: "Mój baśniowy bohater". Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło ponad 30 prac. Jury wyłoniło zwycięzców: I miejsce Ewa Dziedzic klasa 6spl, II miejsce Mateusz Biernat klasa 5dU i Maciej Nowakowski klasa 6dU, III miejsce Łukasz Motyl. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie nagrody ufundowane przez nasze stowarzyszenie. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Organizator konkursu:

p. Iwona Trzcińska.

 

 

Patriotycznie w Bolesławcu

 

12.05.2017r. ośmiu reprezentantów - uczniów szkoły podstawowej - podopiecznych stowarzyszenia -  wzięło udział w Regionalnym Przeglądzie Twórczości "Polskie Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe" 2017r. w Teatrze Starym w Bolesławcu. Nasi reprezentanci wykonali piosenkę pt. "Szara Piechota" przy akompaniamencie gitarowym. Wyjazd zorganizowano dzięki wsparciu Rady Rodziców ZSiPO w Lubinie  oraz Stowarzyszeniu "A Tacy Sami". Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni upominkami oraz słodkim poczęstunkiem. Po występie nasi artyści mieli szansę na zwiedzenie rynku oraz innych zabytków Bolesławca wraz z omówieniem ich historii. Zespół przygotowywał do występu oraz opiekunem wycieczki był pan Łukasz Nowicki.

Łukasz Nowicki


 

 

 

Konkurs plastyczny - "Kolorowa Wielkanoc"

  

"Kolorowa Wielkanoc" - pod taką nazwą odbył się Konkurs Plastyczny w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, którego organizatorem była świetlica szkolna. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 10 kwietnia 2017r. Celem konkursu było kultywowanie tradycji świątecznych, pobudzanie inwencji twórczej dzieci, a także ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych  z okresem Wielkanocnym. Na konkurs wpłynęło 37 wyjątkowych prac plastycznych, m.in. stroiki, pisanki, ozdoby oraz kartki świąteczne. Jury w składzie: Renata Malec, Małgorzata Solarska, Grażyna Duszyńska wyłoniło wielu zwycięzców i wyróżnionych prac. Sponsorem nagród dla zwycięzców oraz słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników konkursu było nasze stowarzyszenie. Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy :).

Daria Konopińska

 

 

 

"Inwazja Jaszczurów" 

 

11 kwietnia 2017 r. dzięki wsparciu naszego stowarzyszenia uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zwodowej ZSiPO w Lubinie wzięli udział w wycieczce do teatru. Wszyscy z dużym zainteresowaniem obejrzeli spektakl pt. "Inwazja jaszczurów" wystawiony na deskach Teatru Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Dla niektórych uczestników była to pierwsze bezpośrednie spotkanie z teatrem. Dla wszystkich widzów był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

 

 

 

  

 

„Marszobiegi z okazji wiosny”


Dnia 22 marca 2017 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbyły się zawody sportowe p.h. „Marszobiegi z okazji wiosny” przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „A Tacy Sami”.

Celem zawodów było rozwijanie aktywności fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe uczniów, poprawa kondycji fizycznej oraz zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu. Za organizację oraz przebieg zawodów odpowiedzialne były p. Alicja Augustyniak, p. Izabela Pierzchała  oraz p. Marzena Mandziak. W pierwszej części imprezy sportowej każdy z młodych sportowców miał okazję sprawdzić się w różnych konkurencjach sprawnościowych. Był bieg z przeszkodami, toczenie piłki slalomem, rzuty do celu, chodzenie po „wyspach”, pokonywanie przeszkód złożonych z piankowych klocków. Sportowcy ambitnie pokonywali wszystkie przeszkody. W drugiej części zawodów uczniowie brali udział w marszobiegu po wyznaczonej trasie. Chętni zawodnicy doskonalili techniki prawidłowego chodzenia z kijami nordicwalking. Pozostali pokonywali trasę w indywidualnym tempie - marszem, truchtem, biegiem. Po zakończeniu turnieju sprawnościowego oraz marszobiegu na zawodników czekały atrakcyjne nagrody, medale oraz dyplomy. Pomocy w przeprowadzeniu zawodów udzielili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie wraz z nauczycielem w-f  p. Stanisławem Augustyniak.

M. Mandziak

 

  

 

Przywitaliśmy Nowy 2017 Rok!

W dniu 2 lutego 2017 r. dla całej społeczności Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się bal karnawałowy pod hasłem.:

„ŚNIEŻNE SPOTKANIE BALEM PRZEPLATANE”.

W Nowym 2017 Roku pani Zima zabrała wszystkich podopiecznych stowarzyszenia do krainy lodu, śniegu i bezpiecznych zabaw zimowych. Wspaniale przebrani uczestnicy razem tańczyli przy ulubionych utworach muzycznych oraz brali udział w zabawach i konkursach związanych z bezpiecznym korzystaniem z zimowych przyjemności. Wybrano również króla – Dawid Kwiatkowski i królową balu – Julię Bogusiewicz. Podczas imprezy panowała atmosfera pełna pozytywnych emocji, dobrej zabawy i dziecięcych uśmiechów od ucha do ucha.

Na specjalne zaproszenie naszego stowarzyszenia przybyli do nas wyjątkowi goście – PARA KRECIKÓW. Maskotki Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin „ZAGŁĘBIE FANATYKÓW”. W tym roku przedstawiciele zaprzyjaźnionego stowarzyszenia w osobach: Pan Artur Kwaśnik oraz Pan Przemysław Kacperski przekazali  słodkości, dla wszystkich uczestników balu, sprawiając uczniom fantastyczną niespodziankę. 

Serdecznie dziękujemy!!!

Koordynator Anna Smolarek

 

 

 

Akcja "Smacznego"

 

W roku szkolnym 2016/2017 znów dofinansowujemy obiady uczniom ZSIPO. Cieszymy się że możemy pomóc! Mamy nadzięję że zdrowa, dobrze zbilansowana dieta pomoże w osiąganiu dalszych sukcesów osobistych i edukacyjnych  naszych podopiecznych. SMACZNEGO!!!!

 

 

 

 

2016

 

 

 Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy Wszystkim przez cały

NOWY ROK.

Życzymy, aby był bogaty

w nowe doznania, spełnił marzenia

oraz przyniósł wiele satysfakcji

z własnych dokonań...


podopieczni, członkowie

i prezes Stowarzyszenia

 „A Tacy Sami”

 

 

 

 

 

 

 

Rekreacja i integracja w AQUAPARK Polkowice


10 listopada 2016 r. podopieczni naszego stowarzyszenia - uczniowie wszysktich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Lubinie wzięli udział w wycieczce do AQUAPARK POLKOWICE Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. Wycieczkę zorganizowano w celu: integracju zespołu, wzmacniania motywacji do właściwego realizowania obowiązków szkolnych, upowszechniania form aktywnego wypoczynku oraz podnoszenia sprawności fizycznej uczestników. Każdy z podopiecznych z radością i entuzjazmem wspomina spędzone na wspólnej zabawie chwile.

Wszyscy uczestnicy składają gorące podziękowania sponsorom wyjazdu:

"A Tacy Sami" Stowarzyszeniu przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

oraz Radzie Rodziców działającej przy ZSiPO w Lubinie. 

 


   

  

  

  

 Podsumowanie IV Regionalnego Turnieju Bocci

"Sport dla każdego"

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Regionalny Turniej Bocci                       "Chwile Radości       

 - SPORT DLA KAŻDEGO                       w Osadzie Danieli     

         


 

   

 

 

 

NOWA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„BOCCIA KREUJE I REHABILITUJE”

 => czytaj więcej

 

 

 

Akcja "Smacznego"

 

W roku szkolnym 2015/2016 znów dofinansowujemy obiady uczniom ZSIPO. Cieszymy się że możemy pomóc , staramy się aby nikt nie zaznawał głodu, szczególnie dzieci i młodzież, która potrzebuje dużej dawki witamin dla rozwoju swojego organizmu. SMACZNEGO!!!!

 

 

 

2015

 

Akcja "Świąteczna paczka"

 

 

W miesiącu grudniu aby rozświetlić serca naszych bliskich z okazji Świat Bożego Narodzenia, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zorganizowano akcję "Świąteczna paczka”. Obdarowano paczkami żywnościowymi 25 uczniów ZSIPO. Szczególne podziękowania składamy Panu Jackowi Kulickiemu Prezesowi Zarządu PeBeKa za Jego ogromne serce- dzięki tylko Jego ofiarności pomoc otrzymała 8 dzieci . SERDECZNE PODZIĘKOWANIA !!!!

Ponadto dziękujemy wszystkim rodzicom, osobom prywatnym, które włączyły się w naszą akcję.

 

 

 

 

 

 

Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych prezentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek, 

oraz nadzieję na Nowy Rok, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, 
co właśnie mija

życzą

podopieczni, członkowie

i prezes Stowarzyszenia

 „A Tacy Sami”


 

 

 

II BARBÓRKOWY TURNIEJ BOCCI

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 07 grudnia 2015 roku odbył się II Barbórkowy Turniej Bocci. W rozgrywkach brali udział uczestnicy z warsztatów terapii zajęciowej oraz placówki specjalnej, w kótrym drużyna naszego stowarzyszenia zajęła zwycięskie I miejsce.

Organizatorem turnieju był Zespół Szkół i Placówek Oświaotwych w Lubinie.

Uczestnicy otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane przez nasze stowarzyszenie oraz Komendę Hufca ZHP w Lubinie.

Koordynatorami turnieju byli: R. Kobyłecki oraz A. Karlak - członkowie naszego stowarzyszenia.


„Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka”

 

          „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” pod takim hasłem odbyła się 10 czerwca  2015 r. wyjazdowa impreza uczniów ZSiPO – podopiecznych Stowarzyszenia do Osady Danieli w kolonii Jaroszówka koło Zamienic z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy było „A Tacy Sami” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół  i Placówek Oświatowych w Lubinie przy współpracy ZSiPO, Koła TPD i firmy PeBeKa. W tym wymarzonym miejsc

u uczniowie spędzili wspaniałe chwile wśród przyrody i zwierząt korzystając z różnorodnych atrakcji takich jak: zabawy i gry integracyjne na powitani, słodki poczęstu

nek następnie odbyły się  zajęcia sportowo – rekreacyjne, pieczenie kiełbasek na ognisku, jazda TUK - TUKIEM po terenie Osady Danieli, karmienie zwierząt na wy

biegu, dyskoteka. Na koniec imprezy nastąpiło oficjalne podsumowanie, wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, słodycze, a każda klasa nagrody za uczestnictwo w 

rozgrywkach sportowo – rekreacyjnych. Na realizację tej wspaniałej imprezy Stowarzyszenie „A Tacy Sami” otrzymało dotację z Gminy Miejskiej Lubin.  

Więcej informacji w mediach:

=> LUBINEXTRA

  

 


 
„UŚMIECH DZIECKA NA DZIEŃ DZIECKA”

  

Dnia 10 czerwca 2015 r. odbędzie się niespodziankowy wyjazd uczniów ZSiPO – podopiecznych Stowarzyszenia do kolonii Jaroszówki koło Zamienic. Impreza w plenerze ph. „UŚMIECH DZIECKA NA DZIEŃ DZIECKA” otrzymała dotację z Gminy Miejskiej Lubin. Uczestnikami będzie cała społeczność szkolna ZSiPO. Miejscem organizacji imprezy jest Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Osada danieli”. Jest to wymarzone miejsce na spędzenie wspaniałych chwil wśród przyrody i zwierząt oraz skorzystanie z wypoczynku w dolinie rzeki „Czarnej Wody” otoczonej lasami borów dolnośląskich. Stowarzyszenie „ A Tacy Sami” we współpracy z gospodarstwem, Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zapewni pełne zaplecze do przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych. Poza tym nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, specjaliści: rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz kultury fizycznej przeprowadzą konkurencje sportowe z elementami współzawodnictwa, dostosowane ściśle do możliwości psychoruchowych uczniów. Zawody sportowe wpłyną na rozwój ogólnej sprawności i wydolności organizmu a także przyniosą radość i zadowolenie podopiecznym Stowarzyszenia „A Tacy Sami”. Uczniowie będą mieli również możliwość zobaczenia większej ilości gatunków zwierząt poza danielami jak: ptactwo domowe, kozy, owce, lamy, świnki wietnamki i kuce szetlandzkie oraz kangur. Niektóre z dzieci nie miały możliwości zobaczyć na żywo tych zwierząt i będzie to dla nich nie lada wydarzenie a zarazem wielozmysłowe odbieranie przez osoby niepełnosprawne bodźców zewnętrznych. Dodatkową atrakcją wyjazdu będzie ognisko i grill z pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie, życzliwość i zrozumienie umożliwiające realizację tak wspaniałego Dnia Dziecka. Szczególnie gorąco Panu Prezydentowi Robertowi Raczyńskiemu, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Grażynie Dąbrowskiej oraz firmie PeBeKa bez których nie byłaby możliwa realizacja tego zamierzenia.

 

Regionalny Turniej BOCCI "SPORT DLA KAŻDEGO"

 

   Z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych dnia 08 maja  2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 odbył się po raz trzeci Regionalny Turniej Bocci ph. ,,SPORT DLA KAŻDEGO". Organizatorem turnieju było nasze Stowarzyszenie przy współpracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Turniej rozegrał się pod honorowym patronatem Pana Roberta Raczyńskiego Prezydenta Miasta Lubina. Dotacja przekazana przez Gminę Miejską Lubin, oraz środki finansowe naszego stowarzyszenia i indywidualnych sponsorów umożliwiły rozgrywki tej nowatorskiej dyscypliny sportowej jaką jest BOCCIA. Gadżety dla uczestników przekazane zostały przez Powiat Lubiński i sprawiły młodzieży ogromną radość. Halę sportową udostępnił nam Zespół Szkół nr 1 za co serdecznie dziękujemy dyrektorom tej placówki. Opiekę medyczną zapewnił nam lubiński Lubmed.

W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn m.in. z Wrocławia, Jawora, Świebodzic, Środy Śląskiej, Żórawiny, Świdnicy, Szklar Górnych  i Lubina.

Turniej przebiegał w milej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie zawodnicy zostali odznaczeni medalami i dyplomami oraz  nagrodami rzeczowymi. Udział w turnieju sprawił zawodnikom dużo radości i wszyscy się dobrze bawili.

Wyniki rywalizacji są następujące:

 

Kategoria A

I miejsce –  Środa Śląska

II miejsce  - Świdnica

III miejsce – Szklary Górne

 

Kategoria B

I miejsce – Lubin

II miejsce  - Żórawina

III miejsce – Wrocław

IV miejsce – Świebodzice

V miejsce – Jawor

VI miejsce – Lubin ATS

Turniej przebiegał w milej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie zawodnicy zostali odznaczeni medalami i dyplomami oraz  nagrodami rzeczowymi. Udział w turnieju sprawił zawodnikom dużo radości i wszyscy się dobrze bawili. 

Podopieczni oraz członkowie naszego stowarzyszenia gorąco dziękują wszystkim za wsparcie, życzliwość i zrozumienie umożliwiające realizację Regionalnego Turnieju Bocci. Szczególnie gorąco Panu Prezydentowi Robertowi Raczyńskiemu, prezes Stowarzyszenia Ewie Niedbalskiej i Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  Grażynie Dąbrowskiej bez których nie byłaby możliwa realizacja tego zamierzenia. 

Media o imprezie:

=> tvregionalna.com

=> youtube.pl

=> Zagłębie Miedziowe

=> naszlubin.pl

=> elubin.pl

=> e-legnickie 

Linki do reportaży bocci:

BOCCI 2014

BOCCI 2013 

 

 

 

 

 

Bocci - Sport dla każdego

 

Już 8 maja br. o godzinie 10.00 ruszy kolejna edycja Regionalnego Turnieju Bocci z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Gospodarzem zawodów tradycyjnie będzie Stowarzyszenie "A Tacy Sami" przy współpracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Partnerami turnieju są: Gmina Miejska Lubin, Powiat Lubi}ski, Zespół Szkół nr 1 w Lubinie, Hufiec ZHP Lubin. Miejscem zawodów będzie Hala Sportowa przy ulicy Składowej w Lubinie. W szranki stanie 9 zespołów z sześciu powiatów Dolnego Śląska. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni za udział w turnieju. Serdecznie zapraszamy do kibicowania zawodnikom tej oryginalnej i ciekawej dyscypliny sportowej. 


Nowa oferta zajęć pozalekcyjnych

„Boccia rehabilitacja oraz rekreacja”

 

Sekcja Bocci Stowarzyszenia „A Tacy Sami” powstała w 2013 roku stawiając sobie za cel upowszechnianie i organizację kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowanie i popularyzowanie sportu wśród osób z niepełnosprawnością ruchową. Cele te są realizowane z powodzeniem od chwili powstania sekcji, prowadzone są zajęcia sportowe, zawodnicy biorą udział w zawodach i turniejach czego dowodem są różnego rodzaju imprezy sportowe.

W kwietniu (od 17.04 - 26.06. 15.) ruszyła finansowana przez Gminę Miejską Lubin oferta zajęć pozalekcyjnych- sekcja Bocci. Uczestnicy zajęć uczestniczą w treningach pod kierunkiem instruktora Bocci.

Miejscem zajęć jest sala gimnastyczna oraz hol ZSIPO. BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, ale jest także doskonałą grą dla pełnosprawnych - sprawdza się jako gra integracyjna. BOCCIA ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania są członkami Stowarzyszenia „A Tacy Sami” oraz nauczycielami pracującymi czynnie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, są doświadczonymi osobami w prowadzeniu społecznie różnorakich zajęć, dużych imprez sportowych, znający środowisko osób z niepełnosprawnością. Osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje instruktora Bocci oraz są wykwalifikowanymi sędziami dyscypliny Boccia z certyfikatem sędziego wydanego przez Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych”.

Więcej w mediach:

=>> Lubin.pl

=>> Lubin Extra


 

 

 

Cieplutko i niezbędnie

 

W miesiącu kwietniu 2015 roku wsparto rodzinę w trudnej sytuacji w narzuty i sprzęt gospodarstwa domowego, niezbędny w codziennym życiu. Staramy się pomagać, zauważać. Wystarczy uśmiech i łezka w oku. Zazwyczaj pojawia się po obu stronach..i to jest najpiękniejsze... 

 

 

 

Tablica korkowa dla szkoły

 

Sfinansowano tablicę korkową dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, bez której trudno się obyć we współczesnej szkole. Idealna na gazetki, ogłoszenia, prezentacje. Tablice pomagają utrzymać porządek, a także pozwalają na umieszczenie informacji w widocznym miejscu. Tablica już wisi w holu szkoły i powoli zapełnia się informacjami.

 

 

 

„Zakręć się”

 

Już drugi rok uczestniczymy w zbiórce plastikowych nakrętek. Uczniowie, rodzice, nauczyciele dziękujemy Wam za to! Wasze działania pozwalają na realizacje wielu założonych celów, co przekłada się na działania z korzyścią  dla dzieci i młodzieży. Nasze nakrętki otrzymuje firma Ann-Rob, której również serdecznie dziękujemy.

Firmy recyklingowe zakupione zakrętki przerabiają na surowiec wtórny (plastikowy granulat), który następnie jest przetwarzany przez producenta na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Zbierając nakrętki mamy pewność, że nie wylądują one na składowisku albo, co gorsza, w lesie. Dzięki tego typu akcjom recykling odpadów jest zdecydowanie łatwiejszy. Nie wymaga tyle pracy i czasu, czyli generuje mniejsze koszty procesu.

Z jednej strony ochrona środowiska , z drugiej dar serca.

Zakręć się z nami!!!!- przynoś zakrętki do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych- pojemnik przy wejściu do szkoły. Zapraszamy do zbiórki!

 


 

 

Akcja „Smacznego”

  

W roku szkolnym 2014 rozpoczęto akcję „Smacznego”, której celem było dofinansowanie obiadów uczniom ZSIPO - bardziej potrzebującym. Chcemy aby kolejne dzieci mogły otrzymywać ciepły posiłek, więc zapraszamy chętnych do wsparcia finansowego stowarzyszenia a rodziców zachęcamy do składania podań.

 

 

 

Akcja „Zajączek”

   

W okresie przedświątecznym Wielkanocy, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, działającym w ZSIPO, rozpoczęto akcję wsparcia dla rodzin w postaci paczek z artykułami spożywczymi i czystościowymi. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, szczególnie rodzicom i nauczycielom ZSIPO, za tak poważne podejście do akcji. Dzięki ludziom o wielkim sercu 11 uczniów placówki otrzymało w/w artykuły.

Dziękujemy i zapraszamy do podobnych akcji charytatywnychJ

  

 

 

 

 

 

Zarząd „A Tacy Sami” Stowarzyszenia

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

serdecznie zaprasza

WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014 r.,

które odbędzie się 23 kwietnia (czwartek) 2015 r. o godz. 16.00

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przy ul. Składowej 3 (stołówka szkolna).

 

 


 
Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych życzymy

zdrowych, pogodnych dni, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego

 "Alleluja!"

życzą

podopieczni, członkowie

i prezes Stowarzyszenia

 „A Tacy Sami”

 

 

"Dawno, dawno temu..."

XXVI Regionalny Konkurs Recytatorski

  

18.03.2015 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się XXVI Regionalny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Dawno, dawno temu...".

Nasze stowarzyszenie wraz z Radą Rodziców ZSiPO w Lubinie, a także CK "Muza" w Lubinie zasponsorowało nagrody dla uczestników konkursu. Ponad 30 recytatorów w siedmiu kategoriach wiekowych, z dwunastu placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego recytowało wiersze o tematyce związanej z hasłem przewodnim konkursu. Wszystkim uczestnikom i widzom, licznie zgromadzonym szczególnie przypadł do gustu "Taniec Jaskiniowców" oraz " Czekoladowy Taniec", wykonane przez uczniów ZSiPO. Pani Ewa Niiedbalska - prezes naszego stowarzyszenia przekazała gorące gratulacje i wyrazy uznania zwycięzcom i uczestnikom rywalizacji.

MEDIA O KONKURSIE:


      

 „Zimo baw się z nami!” –bal karnawałowy 2015

  

 W dniu 14 stycznia 2015 r. dla wszystkich podopiecznych stowarzyszenia uczęszczających do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się bal karnawałowy pod hasłem.:

„ZIMO BAW SIĘ Z NAMI!".

W Nowym 2015 Roku pani Zima zabrała wszystkich uczniów do krainy lodu, śniegu i bezpiecznych zabaw zimowych. Wspaniale przebrani uczniowie razem tańczyli przy ulubionych utworach muzycznych oraz brali udział w zabawach i konkursach związanych z bezpiecznym korzystaniem z zimowych przyjemności. Wybrano również króla – Jakub Narusz i królową balu – Magdalenę Mazurek. Podczas imprezy panowała atmosfera pełna pozytywnych emocji, dobrej zabawy i dziecięcych uśmiechów od ucha do ucha. Impreza odbyła się dzięki wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli z nauczycieli ZSiPO w Lubinie oraz członków naszego stowarzyszenia: p. D. Irzyk, p. E. Jagielskiej, p. M. Janusza,  p. M. Kamionce, D. Konopińskiej, p. R. Kobyłeckiego, p. Ł. Nowickiego, p. A. Przygodzkiej, p. A. Smolarek, p. M. Solarskiej, p. D. Szpoton, p. I. Trzcińskiej.

Na gorące zaproszenie naszego stowarzyszenia na bal przybył wyjątkowy gość – KRECIK. Maskotka Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin „ZAGŁĘBIE FANATYKÓW”, które sfinansowało słodkie noworoczne upominki dla wszystkich klas, sprawiła uczniom fantastyczną niespodziankę.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i okazane wsparcie!

Sekretarz "A Tacy Sami"

Anna Smolarek

 

 

2014 

Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych prezentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek, 

oraz nadzieję na Nowy Rok, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, 
co właśnie mija

życzą

podopieczni, członkowie

i prezes Stowarzyszenia

 „A Tacy Sami” 

Barbórkowy Turniej Bocii z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 09 grudnia  w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie został zorganizowany Barbórkowy Turniej Bocii z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W turnieju wzięły udział reprezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej "Przytulisko", Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, naszego stowarzyszenia oraz  Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kameleon". Nasze stowarzyszenie przygotowało poczęstunek dla uczestników turnieju. Gorąco gratulujemy wszystkicm zawodnikom, a szczególnie cieszymy się z wygraanej podopiecznych reprezentujących nasze stowarzyszenie.

Wyniki rywalizacji:

I - Stowarzyszenie "A Tacy Sami",

II - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Przytulisko",

III - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie,

IV - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Przytulisko",

Koordynatorem imprezy był Pan Radosław Kobyłecki.

Łukasz Nowicki

 

 

Odwiedziny Świętego Mikołaja :)

 

5 grudnia 2014 r. wszystkich uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odwiedził długo oczekiwany gość. Święty Mikołaj dzięki pomocy finansowej i towarzystwu "elfów" z naszego stowarzyszenia wraz z panią dyrektor Grażyną Dąbrowską rozdali upominki wszystkim grzecznym dzieciom Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Uczniowie z tej okazji pięknie deklamowali wierszyki oraz śpiewali świąteczne piosenki. Był to dzień pełen dziecięcych uśmiechów w duchu świątecznej atmosfery. 

 

  

  

 


 


Zarząd „A Tacy Sami” Stowarzyszenia

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

serdecznie zaprasza

WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2013 r.,

które odbędzie się 17 czerwca (wtorek) 2014r. o godz. 17.00

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przy ul. Składowej 3 (stołówka szkolna).


   

 

„PODARUJMY DZIECIOM UŚMIECH”

 


Dnia 02 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie "A Tacy Sami” przy współpracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz Koła TPD przy ZSiPO zorganizowało imprezę w plenerze połączoną z obchodami Dnia Dziecka pt. „Podarujmy dzieciom uśmiech” dla 120 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie a podopiecznych Stowarzyszenia. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu dzieci, zorganizowano imprezę o charakterze sportowo – rekreacyjnym z uwzględnieniem ćwiczeń rehabilitacyjnych, sportowych, sprawnościowych oraz lubiana przez dzieci jazda konna i przejażdżka bryczką. Organizacja imprezy odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym „U babuni” w Jaroszówce. Jest to wspaniałe miejsce do korzystania z wypoczynku na wsi położonej wśród pól i lasów malowniczego Parku Krajobrazowego "Doliny Czarnej Wody". Stowarzyszenie "A Tacy Sami" oraz Szkolne Koło TPD we współpracy z ośrodkiem zapewnili pełne zaplecze do przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych. Nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, specjaliści: rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz kultury fizycznej przeprowadzili konkurencje sportowe z elementami współzawodnictwa, dostosowane ściśle do możliwości psychoruchowych uczniów. Konkurencje sprawnościowe to między innymi : tor przeszkód „ Kolorowe kamyki” i „ Kolorowe góry”, slalom hokejowy, rzuty do celu, przejście przez płotki, rzuty do celu, „slalom w parach” natomiast rozgrywki sportowe to: piłka siatkowa, piłka nożna, kometka i ringo. Ponadto odbyło się również pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewanie przy ognisku, tańce i pląsy. Uśmiechnięte buzie i radość naszych milusińskich nie miała końca, a spędzenie miłych oraz niezapomnianych chwil na łonie natury w otoczeniu koni na długo pozostanie im w pamięci.

Na zakończenie imprezy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w rozgrywkach, słodycze, a każda klasa upominki.

 

Projekt tej wspaniałej imprezy otrzymał dotację z Powiatu Lubińskiego oraz wsparcie Firmy PeBeKa

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

 

 


 

 

 

 

"PODARUJMY DZIECIOM UŚMIECH"

  

Dnia 02 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie "A Tacy Sami" przy współpracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz Koła TPD przy ZSiPO organizuje imprezę w plenerze połączoną z obchodami Dnia Dziecka pt. „Podarujmy dzieciom uśmiech”. Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej całej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Niepełnosprawności umysłowej często towarzyszy niepełnosprawność ruchowa co prowadzi do ograniczenia wydolności fizycznej. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu u dzieci planujemy zorganizować imprezę o charakterze sportowo – rekreacyjnym z uwzględnieniem ćwiczeń rehabilitacyjnych – sportowych, rekreacyjnych, sprawnościowych oraz lubiana przez dzieci hipoterapia. Miejscem organizacji imprezy jest Gospodarstwo Agroturystyczne „U babuni” w Jaroszówce. Jest to idealne miejsce na zorganizowanie planowanej wycieczki oraz skorzystania z wypoczynku na wsi położonej wśród pól i lasów malowniczego Parku Krajobrazowego "Doliny Czarnej Wody". Stowarzyszenie "A Tacy Sami" oraz Szkolne Koło TPD we współpracy z ośrodkiem zapewni pełne zaplecze do przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych. Poza tym nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, specjaliści: rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz kultury fizycznej przeprowadzą konkurencje sportowe z elementami współzawodnictwa, dostosowane ściśle do możliwości psychoruchowych uczniów. Uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa za udział w rozgrywkach sportowo - rekreacyjnych oraz słodycze i nagrody. Projekt tej wspaniałej imprezy otrzymał dotację z Powiatu Lubińskiego.  

IV EDYCJA DNI GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA SPORTOWO


W dniu 16 maja 2014 roku w hali sportowej przy ulicy Składowej 1 odbył się po raz drugi  Regionalny Turniej Bocci  „Sport dla każdego”  zorganizowany przez Stowarzyszenie „A Tacy Sami” przy współpracy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.  Patronat honorowy nad imprezą objął Pana Adam Myrda Starosta Lubiński oraz Pan Robert Raczyński Prezydent Miasta Lubina. Zadanie  sportowe  otrzymało


dotację  z  Powiatu  Lubińskiego, Gminy  Miejskiej Lubin oraz wsparcie finansowe od  indywidualnych sponsorów co umożliwiło  rozgrywki tej nowatorskiej dyscypliny sportowej  jaką jest BOCCIA. 


W tym roku w rozgrywkach wzięła udział młodzież z placówek specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej z 6 powiatów: Jawora, Wrocławia, Świdnicy, Świebodzic, Środy Śląskiej, Lubina. Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach według niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej A i B.

 

 Wyniki rywalizacji są następujące:

 

Kategoria A

 I   miejsce -    „Włóczykije”       - Szklary Górne

 II  miejsce -  „Leśne Włóczęgi” - Wrocław

III miejsce -   „Dreptaki”            - Środa Śląska”

 

Kategoria B

 I   miejsce -  „Piastowskie Orły”  - Lubin

 II  miejsce -   „Tęcza”                   - Świebodzice

III miejsce -    „Wędrownicy”       - Jawor

IV miejsce -    „Bulersi”                 - Świdnica

 V  miejsce -   „Orlęta”                   - Lubin

 

Turniej Bocci odbył się w miłej i przyjaznej atmosferze, sprawił uczestnikom dużo radości i satysfakcji. Zawodnicy otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.           .

Dodatkową atrakcją turnieju  były występy cheerleaderek z Zespołu Szkół  i Placówek Oświatowych w Lubinie pod opieką Ewy Waszewskiej oraz  zespołu  tanecznego Luzaczki  ze Szkoły Podstawowej nr 8 pod opieką Elżbiety Michalak.                                               

Taka forma społecznej i fizycznej rehabilitacji usprawnia aktywność osób niepełnosprawnych,  integruje oraz buduje atmosferę akceptacji  i szacunku.

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie, życzliwość i zrozumienie umożliwiające realizację Regionalnego Turnieju Bocci .

 

=> REPORTAŻ TV REGIONALNA


 Regionalny Turniej Bocci "SPORT DLA KAŻDEGO"

z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych


    Stowarzyszenie „A Tacy Sami” organizuje już po raz drugi wraz Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie Regionalny Turniej Bocci „SPORT DLA KAŻDEGO” z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Turniej odbędzie się 16 maja 2014 roku od godziny 10:00 do 15:00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, przy ulicy Składowej 1, dzięki życzliwości i pomocy Dyrektora tej placówki.

      Realizacja działań dni godności i organizacja tej paraolimpijskiej dyscypliny – Bocci – nie byłaby możliwa bez dotacji z Gminy Miejskiej Lubin, Powiatu Lubińskiego i indywidualnych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

     W tegorocznym turnieju weźmie udział 7 drużyn z 6 powiatów: Wrocław, Świebodzice, Jawor, Środa Śląska, Świdnica, Legnica, Lubin, w ilości 35 osób. Uczestnicy rozgrywek to młodzież warsztatów terapii zajęciowej i placówek specjalnych z terenu Dolnego Śląska.

Ta oryginalna gra wywodzi się od włoskiej gry w bule – bocce. Celem gry jest wrzucenie na boisko białej bili, a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru. Boccia, jako dyscyplina paraolimpijska, wyróżnia się walorami sportowo-rehabilitacyjnymi, ale jest także doskonałą grą dla pełnosprawnych. 


 Serdecznie zapraszamy do kibicowania drużynom w turnieju Bocci

- wstęp wolny -

 

 


Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 
wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości 
oraz smacznego Święconego w gronie 
najbliższych osób 

  składają

podopieczni, członkowie

i prezes Stowarzyszenia

 „A Tacy Sami”"Z duchem czasu..."

 

W dniu 11 marca 2014r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się XXV Regionalny Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych pod hasłem: „Z duchem czasu”.W konkursie wzięli udział podopieczni Stowarzyszenia oraz uczniowie z placówek szkolnictwa specjalnego. 

      Koordynatorem konkursu była Pani Gabriela Klimas- polonistka z Zespołu Szkół i i Placówek Oświatowych w Lubinie. Recytatorska „uczta” przebiegała w konwencji barokowo-współczesnej. Dekoracja i stroje prowadzących (Pani Moniki Frankowskiej i Pani Gabrieli Klimas) oddawały klimat dawnej epoki, która musiała zmierzyć się z czasami współczesnymi. Zmagania konkursowe oceniało JURY. Recytatorzy byli oceniani pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu oraz ogólnego wyrazu artystycznego.Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w siedmiu kategoriach wiekowych.

    Nasze Stowarzyszenie wraz z Radą Rodziców przy ZSiPO w Lubinie oraz Panem Andrzejem Górzyńskim ufundowało nagrody oraz słodki poczęstunek dla uczestników. 

-> czytaj więcej (wyniki konkursu)

                             Gabriela Klimas 


 

 

"W podróży po Europie"- bal karnawałowy


W dniu 12.02.2014 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się bal karnawałowy pt: "W podroży po Europie". Brali w nim udział podopieczni i członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele oraz rodzice. Dzieci w kolorowych przebraniach podróżowały różnymi środkami transportu po wybranych krajach Europy, poznając ich muzykę, tradycję, kulturę oraz zabytki. Odwiedziliśmy cztery kraje: Austrię, Niemcy, Włochy oraz Grecję. Dzieci bawiły się wspaniale. Wspólnie z nauczycielami zaprezentowały na festiwalu "San Remo" tańce z poznanych krajów. mogliśmy podziwiać  min:. walca Wiedeńskiego, austriacką polkę oraz grecką zorbę. Po długiej muzycznej podróży wróciliśmy do Polski, gdzie wybrano króla i królową balu. Nasze Stowarzyszenie razem z Radą Rodziców oraz Panią Wiolettą Toth wsparło organizatorów poprzez sfinansowanie i dostarczenie słodkich nagród.


Dorota Irzyk

 

 

 

 

 

Turniej sprawnościowy „Bez aktywności nie ma sprawności”

Lubin 2014

     W dniu 23 stycznia 2014 r. w sali sportowej Zespołu Szkół i_Placówek Oświatowych w_Lubinie odbył  się turniej sprawnościowy pn._„Bez  aktywności nie ma sprawności”. 

W rozgrywkach wzięli  udział  nasi podopieczni - uczniowie z_zespołów edukacyjnych ZSiPO.  Do udziału  w  turnieju  zostali  zaproszeni uczestnicy  Warsztatów  Terapii Zajęciowej  „Kameleon” w Lubinie.

      Organizatorem  turnieju byli   nauczyciele  wychowania  fizycznego i   rehabilitanci Zespołu  Szkół   i  Placówek Oświatowych w Lubinie jednocześnie członkowie naszego Stowarzyszenia, wsparcia finansowego udzieliło  Stowarzyszenie „A TACY SAMI”.

      Celem organizatorów  było  uaktywnienie  uczniów  do  ćwiczeń  fizycznych  oraz wdrażanie zasad współzawodnictwa sportowego. Udział w  turnieju wspomagał  proces rehabilitacji  ruchowej  i społecznej  oraz  przyczynił  się do  utrwalenia  różnych  form aktywności ruchowej. 

      Zawody  polegały  na  pokonaniu  przez  zawodników  torów  sprawnościowych.

W turnieju wzięło udział IX drużyn z zespołów edukacyjnych. Role sędziów torów pełnili uczniowie Technikum Górniczego w Lubinie.

      W wyniku rozegranych konkurencji 1 drużyna zdobyła maksymalną liczbę punktów i zajęła I miejsce -  klasa III b, II miejsce zajęła - klasa II , pozostałych 7 klas zdobyło mniejszą liczbę punktów  przyznano im III miejsce.                                       

       Zwycięskie zespoły otrzymały  dyplomy i nagrody. Nagrodami były piłki gumowe oraz słodycze.  Pomoc w_przeprowadzeniu turnieju, udzielili uczniowie Zespołu Szkół Nr1w Lubinie wraz z nauczycielem wychowania fizycznego – pomoc uczniów poza integracją, daje możliwość działania w atmosferze  zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych. Udział w turnieju sprawnościowym „Bez aktywności nie ma sprawności” sprawił  uczniom dużo  radości i wszyscy się dobrze bawili.


 

2013

Niech radość i pokój

Świąt Bożego Narodzenia

Towarzyszy wszystkim

Przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby był to Rok

Szczęśliwy w osobiste doznania,

Spełnił marzenia i dążenia zawodowe

Oraz by przyniósł wiele satysfakcji

Z własnych dokonań

                               życzą

  

podopieczni, członkowie

i prezes Stowarzyszenia

 „A Tacy Sami”

 

 

Aldona Karlak

 

Ratujmy Mikołaja!

 

W dniu 11 grudnia 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie - nasi podopieczni poszli do kina na film pt. „Ratujmy Mikołaja”. Seans z okazji Mikołajewk był zasponsorowany przez „ A Tacy Sami” – Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Dla wielu uczniów wizyta w kinie jest niezapomnianym przeżyciem. Dzięki Stowarzyszeniu dzieci i młodzież niepełnosprawna z ZSIPO  w Lubinie sukcesywnie odwiedzają kino, co pozwala im na lepszy kontakt z otaczającą rzeczywistością społeczno – kulturalną.

Ewa Waszewska

 

 

 

 

  

WOLONTARIUSZ ROKU

2013

 

Dnia 5 grudnia 2013 roku odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie. Najbardziej aktywni wolontariusze z powiatu lubińskiego otrzymali statuetki i nagrody z rąk Pana Starosty Lubińskiego Adama Myrdy. Nasza Prezes Stowarzyszenia „A Tacy Sami” Pani Ewa Niedbalska została wyróżniona tą nagrodą. Od 1994 r. jest aktywnie zaangażowana w ramach wolontariatu w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Jej niezwykle pionierskie i nowatorskie projekty ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci szczególnie niepełnosprawnych. Organizuje oryginalne i ciekawe sposoby zagospodarowywania dzieciom wolnego czasu (wyjazdy wakacyjne, turnusy rehabilitacyjne) oraz dostępu do kultury, sztuki rozwijania własnych zainteresowań. Jest organizatorką wielu imprez kulturalnych m.in. corocznie Dzień Dziecka, Wigilia, Bal Choinkowy, Bal Karnawałowy. Działa z dziećmi oraz dla nich. Pełni funkcję prezesa TPD Zarządu Miejskiego w Lubinie, wspiera i koordynuje pracami społecznymi Kół TPD w Lubinie. Za swoją aktywność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej została odznaczona przez Główny Zarząd TPD w Warszawie medalem dr Henryka Jordana, brązową, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony działacz”, medalem „Przyjaciel dziecka”. Za wkład wniesiony w rozwój placówki a tym samym działalność na rzecz dobra dzieci, otrzymała Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły” od dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych ( 2008).Jej działalność społeczna obejmuje również akcje charytatywne i zbiórki na rzecz dzieci i osób potrzebujących, chorych oraz i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Jest osobą pełną ciepła, troski i życzliwości a zarazem bardzo skromną. Aby pogłębić swoje zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych w 2008 r. Pani Ewa Niedbalska założyła Stowarzyszenie  „A Tacy Sami” przy Zespole Szkół Specjalnych, obecnie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Zajmuje się szeroką promocją sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rozwijaniem sprawności fizycznej i rehabilitacji poprzez sport a także zagadnień dotyczących procesów integracji dzieci i młodzieży specjalnej troski  Pozyskuje znaczne fundusze  w ramach zadań publicznych na realizację projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.  Ponadto corocznie wspiera od 2009 roku finansowo Dolnośląskie i Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie młodzieży niepełnosprawnej, podczas których dzieci osiągają bardzo wysokie wyniki. Pani Ewa jest wzorem uczciwości, odpowiedzialności i pracowitości, co w połączeniu z jej pasją i niezwykłą wrażliwością na problemy osób niepełnosprawnych sprawia, że stanowi autorytet oraz wzór prawdziwego wolontariusza.

GRATULUJEMY!!!


 

MISTRZOWIE Z LUBINA!

 

            W dniach 5 -7 grudnia 2013 r. na torach Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie zmierzyli się uczniowie z placówek szkolnych z Kutna, Frysztaku, Kielc, Krakowa, Piły, Pyrzyc, Płocka, Skoczowa, Słupska oraz Lubina w ramach Jubileuszowych X Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie. W klasyfikacji drużynowej kręglarstwa klasycznego zwycięzcą okazała się drużyna z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, a w klasyfikacji indywidualnej Sebastian Nowak z Lubin i Ewa Giemza ze Skoczowa. W kategorii bowling najlepsza okazała się drużyna ze Skoczowa z województwa Śląskiego. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone dyplomami, medalami, pucharami i nagrodami rzeczowymi. Taka forma społecznej i fizycznej rehabilitacji usprawnia aktywność osób niepełnosprawnych oraz buduje atmosferę akceptacji i szacunku.

            Organizatorem X Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie „Sprawni – Razem” Lubin 2013 było "A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Wsparcie finansowe Mistrzostw Stowarzyszenie otrzymało w postaci dotacji z Powiatu Lubińskiego i Gminy Miejskiej Lubin oraz od wielu innych sponsorów, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny. 

 

PARTNERZY W ORGANIZACJI MISTRZOSTW:

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

Związek Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem" w Warszawie

Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie


Mistrzostwa rozegrały się pod honorowym patronatem:

Pana Adama Myrdy – Starosty Lubińskiego

Pana Roberta Raczyńskiego – Prezydenta Miasta Lubina

Pana Zenona Jaszczura – Prezesa Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem”

Pana Franciszka Hawrysza – Prezesa Lubińskiego Klubu Olimpijczyka

       

PODSUMOWANIE WYNIKÓW:

    

Klasyfikacja drużynowa - kręgle klasyczne:


 I miejsce - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych ze Skoczowa

 III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Piły

 

 

Klasyfikacja indywidualna - kręgle klasyczne: 

                   Dziewcząt:

I miejsce - Ewa Giemza - Skoczów

II miejsce - Weronika Kotula - Lubin

III miejsce - Karolina Piekarz - Kraków

                   Chłopców:

I miejsce - Sebastian Nowak - Lubin

II miejsce – Marcin Przyborowski - Płock  

III miejsce - Konrad Hibental - Piła

 

 Klasyfikacja drużynowa - bowling:

 I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych ze Skoczowa

 II miejsce - Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Kielc

 III miejsce - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pyrzycach

  

Klasyfikacja indywidualna - bowling:

                   Dziewcząt:

 I miejsce - Ewa Giemza - Skoczów

 II miejsce - Justyna Sobczyk - Pyrzyce

 III miejsce - Weronika Kotula – Lubin

                   Chłopców:

 I miejsce - Grzegorz Potocki – Kielce

 II miejsce - Przemysław Iwański -  Kutno

 III miejsce - Łukasz Paliński - Piła    

 

Gratulujemy i dziękujemy, że w Lubinie mogliśmy gościć tak świetnych sportowców

i dać Wam odrobinę zabawy oraz możliwość poznania się. 


 Serdeczne podziękowania dla osób, bez których nie mogłyby odbyć się mistrzostwa.

 W sposób szczególny dziękujemy:

 

Panu Adamowi Myrdzie – Staroście Lubińskiemu,

Panu Robertowi Raczyńskiemu – Prezydentowi Miasta Lubina,

Panu Zenonowi Jaszczur – Prezesowi Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem”,

Panu Franciszkowi Hawryszowi – Prezesowi Lubińskiego Klubu Olimpijczyka

 

oraz następującym osobom:

 

1. Mariusz Gromek

Właściciel Firmy Handlowo Usługowej Libram Sp. z o. o. w Lubinie

2. Krzysztof Koptyński

Prezes Zarządu Deko-bau Sp. z o. o.

3. Andrzej Górzyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie

4. EUREX Sp. z o.o. w Lubinie

5. Paweł Górzyński

            Członek Zarządu Piekarni Górzyński

7. Bożena i Kazimierz Mazurowscy

Właściciele Restauracji i Hotelu „Baron” w Lubinie

6. Małgorzata Jacyszyn

Właściciel Piekarni Małgorzata Jacyszyn w Lubinie

8. Wioletta i Tadeusz Wiśniewscy

            Właściciele firmy Flock – Sport w Lubinie

9. Wanda Bogdańska

            Właściciel Baru „Baruś” w Lubinie

10.Iwona Dyjur

11.Ewa Niedbalska

12.Katarzyna Pietruszko

13.Katarzyna Jania

14.Adam Ozonek

15.Dariusz Miaskowski

16.Artur Turbiński

17.Alicja Augustyniak

19.Renata Żabińska

18.Grażyna Juszczak

19.Renata Żabińska

20.Izabela Pierzchała

21.Marzena Mandziak

22.Dorota Irzyk

23.Anna Smolarek

24.Zbyszek Wróblewski

25.Łukasz Nowicki

26.Sylwia Piłat

27.Grażyna Lis

28.Jolanta Dołżańska

29.Beata Skobel

30.Jan Błaut

31.Władysław Wańkowicz

32.Mirosław Janusz

33.Aldona Karlak.

 

 

 

 

 

X OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA

W KRĘGLARSTWIE

„SPRAWNI – RAZEM”

Lubin 2013

 

 

 W dniach 5 – 7 grudnia 2013 r. w Lubinie odbędą się już po raz piąty

X Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „SPRAWNI – RAZEM Lubin 2013

 

ORGANIZATOR:
"A Tacy Sami” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

 

PARTNERZY

Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni –Razem” w Warszawie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie

 

PATRONAT HONOROWY

Pan Adam Myrda – Starosta Lubiński
Pan Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lubina
Pan Zenon Jaszczur – Prezes Związku Stowarzyszeń Sportowych „SPRAWNI – RAZEM”
Pan Franciszek Hawrysz – Prezes Lubińskiego Klubu Olimpijczyka

 

Głównym sponsorem Mistrzostw jest Związek Stowarzyszeń Sportowych „SPRAWNI – RAZEM” oraz Stowarzyszenie „A_Tacy Sami” działające Przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie (pozyskane fundusze z Powiatu Lubińskiego i_Gminy Miejskiej Lubin)

Rozgrywki indywidualne i drużynowe odbędą się:
6 grudnia 2013 r. 10.00 – 14.00 – kręgle klasyczne

7 grudnia 2013 r. 9.00 – 13.00 – bowling

Zawody odbędą się w Kręgielni RCS w Lubinie ul. Odrodzenia 28 b

 
Uczestnicy Mistrzostw będą zakwaterowani w dniach 5 – 7 grudnia 2013 r.

w Hotelu BARON w Lubinie.
W mistrzostwach będzie uczestniczyło 10 reprezentacji poszczególnych województw z całej Polski:

z kujawsko pomorskiego – Grudziądz, z pomorskiego – Słupsk, z wielkopolskiego – Piła, ze świętokrzyskiego – Kielce, z_zachodniopomorskiego – Pyrzyce, z mazowieckiego – Płock, ze śląskiego –Skoczów, z podkarpackiego – Frysztak, z_małopolskiego – Kraków. Nasze województwo dolnośląskie będzie reprezentować drużyna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie jako mistrzowie Dolnego Śląska po eliminacjach wojewódzkich.

Zapraszamy do wsparcia i kibicowania naszej drużynie.

Kręglarstwo to sport i rekreacja, sposób na spędzanie wolnego czasu, to możliwość realizowania swoich ambicji sportowych.

 

 

XI Dolnośląskie Mistrzostwa w Kręglarstwie

"Sprawni - Razem"  Lubin 2013

 

Stowarzyszenie "A Tacy Sami" jako jeden z fundatorów nagród wsparło organizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie XI Dolnośląskie Mistrzostwa w Kręglarstwie "Sprawni - Razem". Zawody odbyły się dnia 22 października 2013 roku  w kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. W mistrzostwach uczestniczyło 7 reprezentacji placówek szkolnictwa specjalnego z województwa dolnośląskiego: Jawora, Legnicy, Szklar Górnych, Głogowa, Bolesławca, Złotoryi i Lubina. Funckcję gospodarzy pełnili: Pani Grażyna Dąbrowska - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz Pan Piotr Midziak - prezes Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.

Celem zawodów było: popularyzacja gry w kręgle oraz rozwijanie ducha sportowej rywalizacji, utrwalanie i przestrzeganie zasady "fair play", wdrażanie młodzieży niepełnosprawnej do udziału w aktywnym wypoczynku w czasie wolnym, wyłonienie reprezentacji z Dolnego Śląska do X Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie "Sprawni - Razem" 2013.


Zapraszamy

tutaj

aby przeczytać o bieżących działaniach naszych podopiecznych.

 

 

   

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

O DZIAŁANIACH SPORTOWYCH STOWARZYSZENIA

  

 

 

 

  
 

 

Zdrowy uśmiech


W tym roku dzięki wsparciu gabinetu stomatologicznego ANADENT w Głogowie rozpoczęliśmy akcję „Piękny uśmiech”.  Pani dr. stomatolog  Anna Kosmatka – Załucka zgodziła się za darmo wyleczyć zęby dwójce podopiecznych naszego Stowarzyszenia, dzięki zaangażowaniu Członka Zarządu „A Tacy Sami”, dzieci są nieodpłatnie dowożone na zabiegi  stomatologiczne. Wracają z pięknym uśmiechem na twarzy.

 

 

 

  

Dzień Dziecka "U Babuni"

 

W ramach  obchodów Dnia Dziecka, przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia "A Tacy Sami" zorganizowano wycieczkę dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia. Podobnie jak w roku ubiegłym podopieczni spędzili mile czas w_Gospodarstwie Agroturystycznym "U Babuni" w Jaroszówce. W_ramach pobytu zapewnione były liczne atrakcje: zabawy sportowo - rekreacyjne, zabawy na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego, przejażdżka konna, pieczenie kiełbasek na ognisku, poczęstunek na świeżym powietrzu. Pogoda dopisała wyjątkowo, a_radość dzieci z_licznych atrakcji była ogromna. Wyjazd został zorganizowany przez Szkolne koło TPD za fundusze zebrane w_ramach 1%. Organizację wycieczki wspomogły; PeBeKa S.A w Lubinie oraz Rada Rodziców.

Aniela RodziewiczRegionalny Turniej BOCCI "SPORT DLA KAŻDEGO"


Z okazji XII edycji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych dnia 7 czerwca 2013 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 odbył się pierwszy w Lubinie Regionalny Turniej Bocci ph. ,,SPORT DLA KAŻDEGO". Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie "A Tacy Sami" z pomocą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Turniej rozegrał się pod honorowym patronatem Powiatu Lubińskiego i Gminy Miejskiej Lubin. W turnieju wzięło udział sześć drużyn m.in. z Wrocławia, Jawora, Świebodzic, Środy Śląskiej. Turniej oficjalnie otworzyła życząc zawodnikom udanej zabawy Pani Grażyna Dąbrowska – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.

Wyniki rywalizacji są następujące:

I miejsce - 20 WDHNS „Leśne Włóczęgi” z Wrocławia

II miejsce - Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej troski „Radosne Serca”

III miejsce - 25 DH NS „Wędrownicy” z Jawora

Zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Dariusz Jankowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie, Pan Piotr Midziak- Prezes Regionalnego Centrum Sportowego, pan Franciszek Hawrysz- Prezez Klubu Olimpijczyka, Mieczysław Nowak- Członek Związku Stowarzyszeń „Polska Federacja

Bocci Niepełnosprawnych, Władysław Zawadzki Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „Zieloni”, Brygida Stępniewska- Wiceprezes Integracyjnego Klubu Sportowego „Zieloni”, Pani Beata Grześkowiak z Firmy Sitech, Pani Bogusława Skrzyńska z Firmy Libram oraz członkowie stowarzyszenia gospodarzy: Pan Dariusz Miaskowski, Pan Artur Turbiński. Turniej sędziowali na czele z sędzią głównym Radosławem Kobyłeckim - sędziowie z Zielonej Góry. Opiekę medyczną zapewnił nam

lubiński Lubmed. Turniej przebiegał w milej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie zawodnicy zostali odznaczeni medalami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Udział w turnieju sprawił zawodnikom dużo radości i wszyscy się dobrze bawili. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie, życzliwość i zrozumienie umożliwiające

realizację Regionalnego Turnieju Bocci . Szczególnie gorąco Panu Staroście Lubińskiemu Adamowi Myrdzie oraz Panu Prezydentowi Robertowi Raczyńskiemu, bez których nie byłaby możliwa realizacja tego zamierzenia.


 
 
 

Regionalny Turniej Boccii "SPORT DLA KAŻDEGO" dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 


Stowarzyszenie „A Tacy Sami” z pomocą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie organizuje Regionalny Turniej Bocci „SPORT DLA KAŻDEGO” dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 07 czerwca 2013 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.

Dotacja  z  Gminy  Miejskiej Lubin oraz  Powiatu Lubińskiego umożliwiła organizację po raz pierwszy w Lubinie Turnieju  Bocci - sportowej dyscypliny paraolimpijskiej wywodzącej się od włoskiej gry w bule – bocce. Wprowadzenie  bili na boisko  odbywać się może w  dowolny sposób:  rzucenie,  kopnięcie. Sprzęt wspomagający to np. rynny, pochylnie. Pozycja ciała zawodnika nie jest określona: można stać  lub siedzieć (wózek, krzesło).  Wprowadzanie  bili na boisko może się odbywać   z udziałem asystenta  instruowanego  przez gracza  (np. o głębokim  porażeniu mózgowym, bez kończyn). BOCCIA nie tylko kształtuje sprawność fizyczną,  ale również poza integracją, daje możliwość działania w atmosferze  zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

 

Serdecznie zapraszamy do kibicowania  drużynom  w turnieju Bocci!  

 

 

I PARAOLIMPIADA LUBIN 2013 

 

 W dniu 28 maja w duchu sportowej rywalizacji uczniowie z placówek kształcenia specjalnego z Jawora, Bolesławca, Legnicy, Lubina i Szklar Górnych dzielnie walczyli w przeróżnych konkurencjach lekkoatletycznych o sportowe trofea podczas I_Paraolimpiady Lubin 2013 zorganizowanej przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie wraz z Klubem Olimpijczyka, RCS w_Lubinie i Stowarzyszeniem „A_Tacy Sami”. Impreza odbyła się w ramach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Oficjalnego otwarcia Paraolimpiady dokonał pan Franciszek Hawrysz, prezes Klubu Olimpijczyka. Hymn olimpijski, zapalenie znicza przez Sebastiana Nowaka, mistrza w kręglarstwie – ucznia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, który również złożył ślubowanie sportowca - to wzruszająca część oficjalna paraolimpiady. Głównym celem rywalizacji było szerzenie idei olimpijskiej, kształtowanie zasad zdrowego współzawodnictwa, integracja młodzieży, popularyzacja biegów i rozwijanie aktywności ruchowej na powietrzu.

Sportowe gratulacje dla wspaniałych sportowców paraolimpiady!!!

 

 

 

Nasi harcerze na Ogólnopolskim Zlocie Drużyn

Nieprzetartego Szlaku w Dęblinie

 

    W dniach 22-26.05.2013 roku reprezentacja 6 WDHNS „Piastowskie Orły” z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych wzięła udział w V Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Dęblinie. Na naszych uczestników czekała cała masa atrakcji: zwiedzanie Parku Fantazji , wizyta na wojskowym lotnisku w Dęblinie oraz Muzeum Polskich Sił Powietrznych, pokaz „Biało Czerwonych Iskier” ,jazda na klasycznych motorach, wojskowa olimpiada sportowa, wycieczka do Kazimierza nad Wisłą, „rejs” amfibią po Wiśle, zwiedzanie fortu w Dęblinie oraz maszyn wojskowych oraz wiele, wiele innych. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i czekają z niecierpliwości na kolejne tego typu harcerskie zloty.

Łukasz Nowicki

 

 

 

 

 XXIV REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI

Placówek Specjalnych i Integracyjnych pod hasłem:

„Kiedy będę duży to…”

 

W dniu 16 maja 2013 r. przy wsparciu "A Tacy Sami" Stowarzyszenia przy ZSiPO w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych odbył się XXIV Regionalny Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych pod hasłem: „Kiedy będę duży to…”.

W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących placówek:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Szklary Górne
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Jawor
 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy- Jawor
 4. Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych- Głogów, ul. Sportowa
 5. Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych- Głogów, ul. Perseusza
 6. Zespół Placówek Specjalnych- Legnica
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Wąsosz
 8. Przedszkole Miejskie Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - Lubin
 9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych- Lubin

 > wyniki konkursu

 

 

II DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ GRY W KRĘGLE

"Bez aktywności nie ma sprawności"

Lubin 2013

 

     Dnia 23 kwietnia 2013 r. w godz. od 1000 do 1300  w kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie odbył się :

II  DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ GRY W KRĘGLE - LUBIN 2013

PH. „Bez aktywności nie ma sprawności”

 

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, współorganizatorem "A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, które udzieliło wsparcia finansowego, Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie oraz Lubiński Klub Olimpijczyka.

Do turnieju zgłosiło się osiem reprezentacji placówek szkolnictwa specjalnego z :

Głogowa, Jawora, Bolesławca, Legnicy, Szklar Górnych, Polanicy Zdrój, Dobroszyc oraz drużyna gospodarzy z Lubina.

Celem turnieju było:

- popular

yzacja gry w kręgle oraz rozwijanie ducha sportowej rywalizacji,

- kształtowanie wśród młodzieży nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Turniej oficjalnie otworzyła życząc zawodnikom zdrowej rywalizacji wg zasad fair play

Pani Grażyna Dąbrowska – Dyrektor Zespółu Szkół i Placówek Oświatowych

w Lubinie.

Mistrzostwa Dolnego  Śląska  odbyły się dzięki wsparciu Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie, "A Tacy Sami" Stowarzyszenia przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Lubińskiego Klubu Olimpijczyka.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Danuta Wantuła - Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubinie,

Pan Piotr Midziak - prezes Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie,

Pan Franciszek Hawrysz - prezes Lubińskiego Klubu Olimpijczyka,

Pan  Dariusz Miaskowski  i  Pan Artur Turbiński – członkowie Stowarzyszenia „ A Tacy  Sami ”.

 

Głównym sędzią zawodów była Pani Marta Haliniak – nauczyciel ZS Nr 1 w Lubinie oraz wspomagający ją uczniowie  pełniący funkcje sędziów torów.

Za organizację zawodów odpowiedzialni byli nauczyciele

 ZSiPO w Lubinie, a zarazem członkowie "A Tacy Sami" Stowarzyszenia przy ZSiPO w Lubinie

Pani Katarzyna Pietruszko i Pani Katarzyna Jania. 

>wyniki rywalizacji

 

 

 

 

Zarząd „A Tacy Sami” Stowarzyszenia

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

serdecznie zaprasza

WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

na Walne Zebranie Sprawozdawcze,

które odbędzie się 25 kwietnia 2013r. o godz. 17.00

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przy ul. Składowej 3 (stołówka szkolna).

więcej informacji w linku poniżej ↓

 Uchwała nr 07/2012 - zwołanie Waln. Zebr. Spraw. 

 

   III REGIONALNY TURNIEJ UNIHOKEJA

”Sprawni –Razem” LUBIN 2013

Dnia  19 marca 2013 r. od godz. 10 00 do godz.13 00  odbył się  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie III Regionalny Turniej Unihokeja„Sprawni –Razem” organizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz Stowarzyszenie „A Tacy Sami” działającego  przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w LubinieW turnieju wzięło udział 6 reprezentacji placówek szkolnictwa specjalnego z regionu z : Legnicy ,Jawora, Złotoryi, Szklar Górnych, z Głogowa i z Lubina. Celem turnieju było wyłonienie reprezentacji z regionu do udziału w rozgrywkach wojewódzkich a następnie zwycięska drużyna weźmie udział w Ogólnopolskim Turnieju Unihokeja, który co roku odbywa się  w Elblągu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Ewa Niedbalska Prezes Stowarzyszenia „A Tacy Sami”-życzyła zawodnikom sportowej rywalizacji i zachęcała  do systematycznej aktywności ruchowej, której celem będzie udział w różnego      typu zawodach. Drużyny za udział w turnieju otrzymały puchary i dyplomy, zawodnicy –poczęstunek,  słodycze  i  napoje.  Imprezę  wsparło  finansowo  Stowarzyszenie „A Tacy Sami” działające  przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Za organizację turnieju byli odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego ZSiPO ,którzy są aktywnymi członkami stowarzyszenia a swoją działalność sportową systematycznie łączą z pracą w stowarzyszeniu. 

> więcej w podsumowaniu

 

 

Turniej sprawnościowy "Bez aktywności nie ma sprawności"

 

       W dniu 23 stycznia 2013 r. w sali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych_w Lubinie  odbył się turniej sprawnościowy pn. „Bez aktywności nie ma sprawności”’,_w którym wzięli udział uczniowie z zespołów edukacyjnych naszej placówki. Do udziału_w turnieju zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie, ale (pewnie z powodu wzrostu zachorowań na grypę) nie przybyli na turniej.

Organizatorem turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego i  rehabilitanci Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – jednocześnie członkowie naszego Stowarzyszenia. Turniej wsparło finansowo „A TACY SAMI” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Pomocy, w przeprowadzeniu turnieju, udzielili uczniowie Zespołu Szkół Nr1 w Lubinie.

  

        Celem organizatorów było uaktywnienie uczniów do ćwiczeń fizycznych oraz wdrażanie zasad współzawodnictwa sportowego. Udział w turnieju wspomagał proces rehabilitacji  ruchowej i społecznej  oraz przyczynił się do utrwalenia różnych form aktywności ruchowej.

 

        Zawody polegały na pokonaniu przez zawodników torów sprawnościowych. W turnieju wzięło udział VIII drużyn z zespołów edukacyjnych. Role sędziów torów pełnili uczniowie Technikum Górniczego w Lubinie.

 W wyniku rozegranych konkurencji 3 drużyny zdobyły maksymalną liczbę punktów

 i zajęły I miejsce:

  - klasa  II-III pp2,

  - klasa  I-II B,

  - klasa  I,

Pozostałych 5 drużyn zdobyło jednakową liczbę punktów i przyznano im II miejsce.

Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody. Drużynom, które zajęły II miejsce wręczono dyplomy, a zawodnicy dostali słodkie nagrody. Udział w turnieju sprawnościowym „Bez aktywności nie ma sprawności” sprawił  uczniom dużo  radości i wszyscy się dobrze bawili.


 

2012

 

 

  Podsumowanie IX Ogólnopolskich Mistrzostw
  w Kręglarstwie

 „SPRAWNI - RAZEM” LUBIN 2012

 

 Organizatorem

IX OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W  KRĘGLARSTWIE „SPRAWNI - RAZEM”

LUBIN 2012

 

było "A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie z pomocą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Związku Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem w Warszawie" oraz Regoionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.

Patronat honorowy nad imprezą objęli:

- Pan Adam Myrda - Starosta Lubiński

- Pan  Zenon Jaszczur -  Prezes Związku Stowarzyszeń Sportowych

- „SPRAWNI – RAZEM” w Warszawie

- Pan  Franciszek Hawrysz - Prezes Lubińskiego Klubu Olimpijczyka

Patronat medialny:

TVL Lubin, Widomości Lubińskie , Radio Plus

Mistrzostwa mogły się odbyć dzięki pozyskanym funduszom z:

- Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni –Razem” w Warszawie
- Gminy Miejskiej Lubin

Dziękujemy również za okazane serce darczyńcom:

- członkom Stowarzyszenia „A Tacy Sami” przy Zespole Szkół i Placówek

  Oświatowych w Lubinie

- Stowarzyszeniu „ Dać Nadzieję” w Lubinie

- Stowarzyszeniu Sympatyków Zagłebia Lubin
- Przedsiębiorstwu Budowy Kopalń w Lubinie
- Hurtowni „Flock-Sport”  w Lubinie

- Drukarni „Linea” w Lubinie

W mistrzostwach uczestniczyli uczniowie niepełnosprawni z całej Polski.Na gościnnej ziemi lubińskiej powitała ich dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie pani Grażyna Dąbrowska, oficjalnie otworzyła mistrzostwa dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Lubinie pani Danuta Wantuła a sportowej atmosfery i dalszych sukcesów życzyła prezes Stowarzyszenia „A Tacy Sami” przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie pani Ewa Niedbalska.

 WYNIKI RYWALIZACJI

  

 

Uroczysta Wigilia

 

Przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „A tacy Sami” 21 grudnia 2012 roku w Zespole  Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbyła się uroczysta wigilia, na którą zaroszeni zostali goście, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły. Ogółem w wigilii brało udział około 300 osób. Zaproszenie przyjęli i swoją obecnością zaszczycili nas: ks. Bp Marek Mendyk, Starosta Powiatu Lubińskiego Adam Myrda, księża lubińskich parafii, przyjaciele szkoły, dyrektorzy stowarzyszeń i placówek oświatowych. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali piękny program artystyczny. Serdeczne życzenia, pyszne potrawy oraz polskie kolędy wprowadziły nas w klimat radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

E. Kret

 

Paczki od Kibiców!

 

Pierwsze paczki już rozdane – kibice ze Stowarzyszenia Zagłębia Lubin „Zagłębie Fanatyków” odwiedzili podopiecznych naszego stowarzyszenia w Zespole Szkół i placówek Oświatowych z mikołajkowymi prezentami. Łącznie do najmłodszych trafiło aż 170 paczek. A jak zapowiadają fani miedziowych – to dopiero początek akcji.

 W każdej z paczek znajdowały się szaliki i kubki z logo Zagłębia oraz słodycze. Czyli to, co kibice zdołali zgromadzić dzięki współpracy z klubem miedziowych oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców.

 Jako pierwsi prezenty dostali właśnie podopieczni "A Tacy Sami" – Dziękujemy za okazane wsparcie i pamięć!

 W ramach akcji „Mikołajki z Zagłębiem” kibice planują odwiedzić jeszcze co najmniej kilka placówek opiekuńczo-wychowawczych z naszego regionu.

 

 

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa

w Kręglarstwie "SPRAWNI RAZEM" LUBIN 2012

 

7-8 grudnia2012r w Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w_Lubinie odbędą się IX Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni – Razem” Lubin 2012

Organizatorem zawodów jest "A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie z pomocą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Związku Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem w Warszawie" oraz Regoionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.


W mistrzostwach udział biorą reprezentacje z województw:

 • kujawsko pomorskiego- Grudziądz
 • pomorskiego- Słupsk
 • wielkopolskiego- Piła
 • świętokrzyskiego- Kielce
 • zachodniopomorskiego- Pyrzyce
 • mazowieckiego- Płock
 • śląskiego-Skoczów
 • warmińsko –mazurskiego-Elbląg
 • małopolskiego- Kraków

Nasze województwo dolnośląskie będą reprezentować drużyny z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szklarach Górnych i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „Sprawni –Razem” Lubin 2012 wspomogli finansowo:Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni –Razem”, Stowarzyszenie „A Tacy Sami” działające przy ZSiPO w Lubinie, Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie, Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”,Gmina Miejska Lubin, Przdsiębiorstwo Budowy Kopalń w Lubinie PeBeKa, „Flock-Sport” Hurtownia w Lubinie, Drukarnia LINEA w Lubinie, Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia Lubin.

 

 

 

 

  


INTEGRACYJNY TURNIEJ BARBÓRKOWY BOCCI


W dniu 3.12.2012 roku zostaliśmy zaproszeni do Zielonej Góry przez Integracyjny Klub Sportowy „Zieloni” na rozgrywki sportowe dyscypliny sportowej – BOCCIA. Nasi podopieczni grali dzielnie pod opieką Pani Prezes Stowarzyszenia „A Tacy Sami” Ewy Niedbalskiej, Wiceprezes Aldony Karlak i członka Stowarzyszenia a zarazem sędziego BOCCI – Radosława Kobyłeckiego. BOCCIA ma proste zasady. Nie stwarza graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, nie wymaga drogiego sprzętu ani nawet sali sportowej. Posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. Zawodnikami byli członkowie klubów, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wprowadzenie bili na boisko odbywać się może w dowolny sposób: rzucenie, kopnięcie, sprzęt wspomagający np. rynny, pochylnie. Pozycja ciała zawodnika nie jest określona: można stać lub siedzieć (wózek, krzesło).  Wprowadzanie bili na boisko może się odbywać z udziałem asystenta instruowanego przez gracza (np. o głębokim porażeniu mózgowym, bez kończyn). BOCCIA nie tylko kształtuje sprawność fizyczną, ale również poza integracją, daje możliwość działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Nasi podopieczni zajęli w rozgrywkach IV miejsce. Mamy nadzieję, że po wielu treningach sukcesy będą coraz większe. Gratulujemy! 
Dziękujemy serdecznie za zaproszenie na ten wspaniały turniej Pani Wiceprezes Klubu Brygidzie Stępniewskiej.

 


PODSUMOWANIE X DOLNOŚLĄSKICH MISTRZOSTW

W KRĘGLARSTWIE "SPRAWNI RAZEM" LUBIN 2012

Dnia 8 listopada 2012 r. w godz. od 900 do 1200 w kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie odbyły się

X DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA W KRĘGLARSTWIE  

„SPRAWNI RAZEM” – LUBIN 2012.

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, współorganizatorem Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie. Wsparcia finansowego udzieliło „A Tacy Sami” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Do turnieju zgłosiło się sześć reprezentacji placówek szkolnictwa specjalnego z: Głogowa, Jawora, Bolesławca, Legnicy, Szklar Górnych i drużyna gospodarzy zawodów z Lubina.

Celem turnieju było:

- wyłonienie reprezentacji do IX Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie,

- popularyzacja gry w kręgle oraz rozwijanie ducha sportowej rywalizacji,

- kształtowanie wśród młodzieży nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.

Mistrzostwa Dolnego Śląska odbyły się dzięki wsparciu finansowemu naszego stowarzyszenia, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń w Lubinie. Nagrody dla zwycięzców ufundowali również: Fundacja „Fort Art.” i Jacek Bodyk - właściciel CENTRUM ROWEROWEGO.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Danuta Wantuła - Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych,

Pani Agnieszka Kubica-Radek - Dyrektor ds. Organizacji Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie,

Pan Piotr Miedziak - prezes Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie,

Pan Marek Dubała – wiceprezes RCS w Lubinie

Pani Ewa Niedbalska - Prezes "A Tacy Sami" Stowarzyszenia przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie,

Pan Franciszek Hawrysz - prezes Lubińskiego Klubu Olimpijczyka,

Przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie:

Przewodnicząca – Pani Beata Gretkierewicz, członek – Pani Krystyna Godlewska,

Pan Dariusz Miaskowski i Pan Artur Turbiński – członkowie Stowarzyszenia „ A Tacy Sami ”.

Głównym sędzią zawodów była Pani Marta Haliniak – nauczyciel ZS Nr 1w Lubinie oraz wspomagający ją uczniowie pełniący funkcje sędziów torów.

 

 

 

  

 

 II REGIONALNY TURNIEJ UNIHOKEJA

"Sprawni - Razem" LUBIN 2012

     Dnia   29 marca 2012 r. od godz. 9 00 do godz.13 00 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się II Regionalny Turniej Unihokeja „Sprawni –Razem” organizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przy wsparciu finasowym Stowarzyszenia „A Tacy Sami”. W turnieju wzięło udział 5 reprezentacji placówek szkolnictwa specjalnego z regionu z : Legnicy ,Jawora, Złotoryi, Szklar Górnych i z Lubina. Celem turnieju było wyłonienie reprezentacji z regionu do udziału w rozgrywkach wojewódzkich a następnie zwycięska drużyna weźmie udział w Ogólnopolskim Turnieju Unihokeja, który co roku odbywa się w Elblągu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Pan Zbigniew Łamiński przedstawiciel Starostwa Powiatu Lubińskiego. Drużyny za udział w turnieju otrzymały puchary i dyplomy, zawodnicy –poczęstunek i napoje. Imprezę w całości wsparło finansowo Stowarzyszenie „A Tacy Sami” działające   przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Za organizacjię turnieju byli odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego ,którzy są aktywnymi członkami stowarzyszenia, a swoją działalność sportową systematycznie łączą z pracą w  stowarzyszeniu.

czytaj podsumowanie


 

 

BAL_2011Noworoczne świętowanie - BAL KARNAWAŁOWY

13 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbył się Bal Karnawałowy. Zabawa rozpoczęła się o godz. 9.00 w pięknie zaaranżowanym holu szkolnym. W imprezie uczestniczyła cała społeczność szkolna. Dzięki wsparciu finansowemu „A Tacy Sami” Stowarzyszenia przy ZSiPO w Lubinie zaproszono do zabawy grupę muzyczno-artystyczną „Wesołki”. Sympatyczna para klaunów- Paula i Przemysław energicznie powitali i porwali do zabawy wszystkie dzieci. Wśród ciekawostek, które były przygotowane dla Naszych podopiecznych można wyróżnić m.nin.: malowanie twarzy, zabawy taneczne: „Makarena”, ”Kaczuchy”, „Jedzie pociąg”. Królowały znane i lubiane dziecięce hity. Imprezę przeplatały liczne konkursy: taniec z balonami, jedzenie jabłka zawieszonego na nitce , slalom z piłką pingpongową na łyżce. Punktem kulminacyjnym balu było wybranie Króla i Królowej Balu (Monika Pączkowska, Eryk Bolek). Na zakończenie zaproponowano dzieciom pokaz wielkich baniek mydlanych. Impreza odbyła się w przyjaznej atmosferze, sprawiła wiele radości i uśmiechu na Twarzach uczniów, a także była doskonałym przywitaniem zbliżających się ferii zimowych.


PODSUMOWANIE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

W ROKU 2011 r.

 1. Wsparcie Koła TPD – Pielgrzymka do Rzymu.
 2. Dzień Talentów: zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne.                             
 3. Stroje dla Zespołu „Stokrotki”.
 4. Szkolenie nauczycieli – członków stowarzyszenia (grupowe).
 5. Stroje dla Zespołu Niezapominajki.
 6. Doposażenie świetlicy- wykładzina, klocki siedziska, parawany.
 7. Szkolenie członka stowarzyszenia (indywidualne).
 8. Organizacja Dnia Dziecka- wyjazd do Jaroszówki, czekolady.
 9. Wsparcie w organizacji zakończenia roku szkolnego.
 10. Zakup mebli do klasy z wykorzyst. ich części dla Stowarzyszenia.
 11. Zakup wykładziny do klasy dla uczniów.
 12. Wsparcie IX Dolnośląskich Mistrz. W Kręglarstwie.
 13. VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie – środki własne.
 14. Aquapark w Polkowicach – wyjazd z okazji Mikołajek.
 15. Wsparcie w organizacji Wigilii szkolnej.
 16. Turniej Sprawnościowy.

 

Zarząd „A Tacy Sami” Stowarzyszenia

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

serdecznie zaprasza

WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się 12 czerwca 2012r. o godz. 17.00

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie przy ul. Składowej 3 (stołówka szkolna).

 

więcej informacji w linku poniżej ↓

 Uchwała nr 12 2012 - zwołanie Waln. Zebr. spraw. -  wybór za kadencję


 

2011

 


alt    alt  alt

 

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU SPRAWNOŚCIOWEGO

„BEZ AKTYWNOŚCI NIE MA SPRAWNOŚCI” 
LUBIN 2011

Turniej  sprawnościowy „ Bez aktywności nie ma sprawności”, który odbył się 20 grudnia 2011 r. to  działalność  na  rzecz osób  niepełnosprawnych w  formie wsparcia przez  WOJEWÓDZTWO  DOLNOŚLĄSKIE   ZE  ŚRODKÓW  PFRON . Dotacja, którą  pozyskało Stowarzyszenie  „A Tacy Sami”  to  kwota  9 990 zł. Fundusze te  w  całości  przeznaczono na zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego, który będzie służył naszym uczniom do zajęć rewalidacyjnych.

         Organizatorem turnieju sprawnościowego "Bez aktywności nie ma sprawności" było Stowarzyszenie „A Tacy Sami” przy pomocy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Celem głównym turnieju było integrowanie i usprawnianie dzieci i młodzieży oraz akceptacja i budowanie szacunku dla osób niepełnosprawnych. Priorytetem dla organizatorów jest motywowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej poprzez korzystanie z dostępnych warunków, między innymi umiejętne wykorzystanie sprzętu sportowego. Turniej miał na celu wspomaganie procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz rehabilitacji ruchowej i społecznej. Do przeprowadzenia konkurencji wykorzystany został różnorodny sprzęt sportowo – rehabilitacyjny w zależności od stopnia niepełnosprawności. Turniej sprawnościowy realizował zadania, które są spójne z założeniami kultury fizycznej, przyczynił się do utrwalania różnych form aktywności ruchowej i wykorzystania ich poza szkołą . Udział uczniów w turnieju pozwolił rozwijać prawidłowe postawy i zachowania społeczne osób niepełnosprawnych. W turnieju uczestniczyły sześcioosobowe reprezentacje z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Szklarach Górnych, Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie. Wszystkie drużyny godnie reprezentowały swoje placówki, włożyły wiele wysiłku w pokonanie 10 stacji sprawnościowych. Sprawiło to uczestnikom dużo radości i satysfakcji, a turniej odbył się w miłej przyjaznej atmosferze. 

     SPORTOWE GRATULACJE DLA ZAWODNIKÓW TURNIEJU OD ORGANIZATORÓW

 alt    alt

                                   

                                                                                                                                                  

GALERIA - SPOTKANIE WIGILIJNEWigilia Szkolna

   

Przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia "A Tacy Sami" 16 grudnia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie odbyło się spotkanie wigilijne.  Uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i wspólnie złożyli sobie świąteczne życzenia. Wśród zaproszonych gości byli ekscelencja ksiądz biskup Marek Mendyk, ksiądz prałat Wiesław Migdał, ksiądz proboszcz Franciszek Steblecki, starosta lubiński Tadeusz Kielan, przewodniczący rady powiatu Adam Myrda, wiceprzewodniczący rady powiatu Krystian Kosztyła, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubinie Danuta Wantuła, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie Andrzej Górzyński, doradca prezydenta Lubina Andrzej Pudełko, burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer. Ponadto obecni byli również radni powiatów lubińskiego i polkowickiego, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych, przedstawiciele jednostek wspierających kształcenie specjalne oraz prezes zaprzyjaźnionego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń, Ryszard Janeczek. Specjalnie z tej okazji uczniowie - nasi podopieczni przygotowali krótki program artystyczny. Prezentowali kolędy w odmiennej formie niż zwykle. Między innymi kolędę rockową, przy której wszyscy świetnie się bawili.

 

 

 

BASEN - galeria Wyjazd na basen

  

Dnia 05.12.2011r podopieczni stowarzyszenia już trzeci raz w tym roku bawili się w wodzie w polkowickim Aquaparku. Pobyt na basenie to prezent od Stowarzyszenia „A Tacy Sami” z okazji Mikołajek . Dzięki otwartemu na  dziecięcą  radość sercu pani Beaty Betki – prezesa Aquaparku w Polkowicach nasi uczniowie otrzymali aż 60 % zniżki na wejścia na basen. Zabawy w wodzie sprawiły, że na twarzach naszych uczniów zagościł szeroki uśmiech. Zjazd na pontonach, pobyt w jacuzzi oraz masaże wodne wywołały u dzieci mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń w ich życiu.

BASEN - GALERIA

galeria - kliknij na zdjecia


 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie "Sprawni-Razem" Lubin 2011

  

W dniach 16, 17 listopada 2011 r. w Lubinie odbędą się już po raz trzeci VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „SPRAWNI – RAZEM” organizowane przez „A Tacy Sami” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół Specjalnych z pomocą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie i  w Lubinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie. Głównym sponsorem Mistrzostw jest Polskie Towarzystwo Sportowe „SPRAWNI – RAZEM” oraz Stowarzyszenie „A Tacy Sami” działające przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. W ramach zawodów odbyły się rozgrywki indywidualne i drużynowe: bowling, kręgle klasyczne.

 

 IX Dolnośląskie Mistrzostwa w Kręglarstwie "Sprawni - Razem" Lubin 2011


Dnia 20 października 2011r. w godz. 9.00 do 12.00 w kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie odbyły się :

IX DOLNOŚLASKIE MISTRZOSTWA W KRĘGLARSTWIE

„SPRAWNI - RAZEM”- LUBIN 2011.

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, współorganizatorem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie, przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia "A Tacy Sami". Jak zwykle nasi podopieczni nas nie zawiedli i godnie reprezentowali swoją szkołę.

czytaj więcej