Get Adobe Flash player

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2016/2017

Koło "Caritas"

Zajęcia ogólnorozwojowe "Poranny ptaszek"

Koło językowe

Koło taneczne

Koło komputerowe

Zajęcia relaksacyjne z bajką

Koło rękodzielnicze "Zdolne ręce"

Koło czytelnicze

Koło "Nordic Walking"

Koło sportowe


KOŁA ZAINTERESOWAŃ DO 2016 R.

KOŁO MULTIMEDIALNE

  

Koło prowadzi Anna Smolarek. Uczestnikami zajęć są uczniowie Szkoły Podstawowej współpracujący z pozostałymi uczniami w szkole. Głównym celem zajęć jest ukazanie pożytecznych sposobów wykorzystywania komputera i innych elementów technologii informacyjnej w  nauce i zabawie. Podczas spotkań rozwijamy zainteresowania związane z multimediami, poszerzamy umiejętności w zakresie informatyki, uczymy sie współdziałania w zespole oraz kształtujemy szacunek dla własności intelektualnej. Poniżej przedstawiamy efekty pracy w roku szkolnym 2013/14.

 

PRAWA

DZIECKA

 

 

 KOŁO ŻYWEGO SŁOWA

 

     

       Koło prowadzi od wielu lat Pani Gabriela Klimas. Uczestnikami zajęć są uczniowie klasy IV, V i VI Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Konopnickiej dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Lubinie. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do występów teatralnych i konkursów recytatorskich . Dzięki dużemu zaangażowaniu prowadzącej wielu uczestników koła zdobywa nagrody w konkursach i co jest najważniejsze - satysfakcię z siebie podczas licznych występów.     

 

 

  

 

 SZKOLNE KOŁO

TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE "ŁAZIKI"

 

 

      Szkolne Koło „Łaziki” liczy 32 członków i jest prowadzone przez nauczyciela biologii Aldonę Karlak. Spotkania odbywają się przed planowanym wyjazdem, wyjściem lub wycieczką. Członkami koła są uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim a także Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym.
Spotkania członków koła mają na celu propagowanie turystycznych form spędzania czasu wolnego, poznawanie walorów przyrodniczych naszego regionu i okolic, oraz upowszechnianie zasad ochrony środowiska. W ramach obchodów Dnia Turystyki - 18.09.2008 roku, odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne członków koła i pierwsze wspólne wędrowanie na Grzybową Górę. Wszyscy uczniowie otrzymali odznakę Zdobywcy Grzybowej Góry i legitymacje członkowskie wręczone przez prezesa Polskiego Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawczego w Lubinie. Obecnie uczniowie w przewadze zwiedzają Lubin i okolice oraz wyjeżdżają na lekcje w terenie we współpracy z PTTK.

 

 

 

 

SZKOLNE KOŁO

TANECZNE "STOKROTKI"

„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również szczęśliwą”

E. Sourian


Muzyka ma nieoceniony, pozytywny wpływ na przebieg pracy z dziećmi. Zajęcia przy muzyce pobudzają i podporządkowują reakcje, ożywiają emocjonalnie, wnoszą element nadziei, zainteresowania, wzbogacają środki ekspresji, wpływają terapeutycznie na wszystkie funkcje psychiczne i na motorykę. Podnoszą wiarę we własne siły, dają satysfakcję, są bodźcem do dalszych wysiłków. Pod wpływem muzyki wyzwala się u dziecka spontaniczne zainteresowanie, radość, odprężenie i uspokojenie. Muzyka wzbogaca życie uczuciowe i umożliwia poznanie osobowości dziecka. Dzięki jej psychoterapeutycznemu działaniu dziecko staje się nie tylko  lepsze i szlachetniejsze, lecz również szczęśliwsze.
„Stokrotki” to nazwa grupy tanecznej naszej szkoły. Należą do niej uczniowie Specjalnej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, Umiarkowanym i Znacznym.
Ponieważ swoich odbiorców traktują bardzo poważnie, przygotowują się do swoich występów z dużym zaangażowaniem, i to nie tylko pod względem umiejętności tańczenia. Dzięki wsparciu osób prywatnych oraz Stowarzyszeniu „A Tacy Sami” działającego przy naszej szkole stroje, w których występują dzieci są kolorowe, czasami nawet zwariowane.
Nasze „Stokrotki” występują dla społeczności szkolnej, ale również lokalnej. Występują na scenie podczas obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, Wigilii szkolnej, uroczystościach
z okazji Dnia Nauczyciela, Pasowania na Pierwszoklasistę oraz w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Lubinie podczas Festiwalu Piosenki Integracyjnej.

 

 

KOŁO TANECZNE

„NIEZAPOMINAJKI”

 

 

 


    Kółko taneczne  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym MUZYKA i RUCH istnieje w Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie od  roku 2004. Od dwóch lat kółko nosi nazwę NIEZAPOMINAJKI i występuje jako zespół pod tą nazwą.

Zajęcia  taneczne prowadzą  od początku istnienia koła Panie Elżbieta  Rękawiczna i Ewa  Waszewska.
W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczy w nich 14 chętnych uczniów ze Szkoły Podstawowej ,  Gimnazjum i  Szkoły Przysposabiającej do Pracy . Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne.

Podczas zajęć uczestnicy przygotowują program artystyczny, który później prezentowany jest na imprezach. NIEZAPOMINAJKI  tańczyły między innymi na Ogólnopolskich Mistrzostwach w Kręglarstwie w Centrum handlowym „Cuprum Arena”, podczas Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury „ Muza”, w czasie odwiedzin w naszej szkole przedstawicieli TPD i podczas uroczystego pasowania na ucznia .
Uczniowie biorący udział w zajęciach uczą się współpracy, zaangażowania, spontaniczności, twórczej ekspresji. Zajęcia dają im możliwość rozwijania: poczucia rytmu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kreatywności i przede wszystkim umiejętności tanecznych.Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach tanecznych . Rodzice uczniów są dumni z występów artystycznych swoich dzieci.

 

                                        ROZTAŃCZONE "NIEZAPOMINAJKI" W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA W GALERII CUPRUM ARENA

 

   

  

  Dnia 27 marca 2012 r nasz zespół taneczny „Niezapominajki brał udział w III Wiosennych   zmaganiach teatralnych „SŁOWO - MUZYKA RUCH zorganizowanym w Galerii Handlowej Cuprum Arena w Lubinie przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szklarach Górnych. Tematem przewodnim Integracyjnych Warsztatów Teatralnych była „Podróż dookoła świata”.

Uczniowie zaprezentowali pięć tańców z różnych stron świata . Jak zawsze nasi tancerze oczarowali publiczność swoimi umiejętnościami tanecznymi i zostali słusznie nagrodzeni gromkimi brawami.

                                                           E. Waszewska ,E. Rękawiczna A. Karlak

 

                                                                                  zobacz więcej

 

 

 

"Niezapominajki" w Rudnej - występ podczas finału konkursu "Zostań artystą"


Dnia 25.05.2012 roku uczniowie zespołu „Niezapominajki” zostali zaproszeni do Zespołu Szkół w Rudnej im. Jana Pawła II na II finał konkursu twórczości artystycznej ”Zostań artystą” . Uczniowie naszego zespołu wystąpili w dwóch tańcach „ Taniec kwiatów”oraz „ Zaklinacz węży”. Dostaliśmy duże brawa od całej społeczności szkoły. Za zmagania artystyczne dzieci z zespołu „ Niezapominajki” otrzymały dyplomy, słodycze. Jednak najlepszym prezentem otrzymanym od uczniów Zespołu Szkół w Rudnej były własnoręcznie wykonane przez uczniów i ich rodziców lalki dla każdego dziecka z naszego zespołu.

Na zakończenie spotkania dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Zbigniew  osobiście podziękował naszym dzieciom za wykonane tańców a także poprosił o wspólne pamiątkowe zdjęcie do kroniki szkoły.

E. Waszewska

 

 

  

=>  powrót do strony głównej