Get Adobe Flash player

 


OFERTA

Nasza baza dydaktyczno-terapeutyczna jest systematycznie poszerzana.

Specjaliści i nauczyciele na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje,

a nowe materiały dydatkyczne i sprzęt rehabilitacyjno - terapeutyczny

są systamatycznie pozyskiwane.

   

Nasi uczniowie uczestniczą w wielu zróżnicowanych formach aktywności pozalekcyjnyjnej:

 kołach zainteresowań, uroczystościach, warsztatach, wycieczkach,

konkursach i imprezach o zasięgu od szkolnego po ogólnokrajowy.

Realizujemy również projekty edukacyjne finansowane ze środków
Unii Europejskiej.

  

Dbamy zarówno o rozwój umiejętności naszych uczniów

jak i o przyjazną otwartą atmosferę

w naszym szkolnym gronie.

Obecnie szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną
bazą dydaktyczno – terapeutyczną.


Oferujemy:

  •  sale do prowadzenia terapii zajęciowej, terapii zabawą, terapii pedagogicznej
  •  salę rehabilitacji ruchowej
  •  gabinet integracji sensorycznej
  •  Salę Doświadczania Świata
  •  gabinet logopedyczny
  •  gabinet pedagoga, psychologa
  •  salę komputerową
  •  gabinet lekarski z zapleczem sanitarnym
  •  możliwość korzystania  ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz biblioteki pedagogicznej   

  

Stosowane przez nas metody to:

 •   wczesna interwencja logopedyczna
 •   terapia integracji sensorycznej
 •   rehabilitacja ruchowa
 •   wspomaganie zmysłów w  Sali Doświadczania Świata
 •   terapia pedagogiczna
 •   terapia zajęciowa ( arteterapia, muzykoterapia)
 •   metoda EEG Biofeedback
 •   metoda Tomatisa
 •   metoda M.Ch. Knillów
 •   Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 •   Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 •   kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
 •   gimnastyka korekcyjna wad postawy
 •   komputerowe wspomaganie rozwoju

    

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

prowadzi również zajęcia z zakresu

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

dla dzieci które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej.

   

     

Jeśli poszukujesz przyjaznej i właściwie dobranej edukacji dla swojego  dziecka
– zgłoś się do nas !!!


 

 

  =>  powrót do strony głównej