Get Adobe Flash player

CZASOPISMA - WARTO PRZECZYTAĆ

 

       

 

**************************************************************


 

BEZPIECZNI W SZKOLE        

 

 

               Działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa w szkole powinny być oparte na aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu wychowania i profilaktyki, w tym na skutecznych strategiach profilaktycznych, a także na należytej diagnozie problemów, potrzeb i zasobów, jakie występują w konkretnej szkole. Działania te powinny zatem odnosić się do danego środowiska szkolnego i jego aktualnej sytuacji. W powyższym temacie polecamy artykuł "Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa w szkole" (Głos Pedagogiczny, 10/2015). W numerze tym znajdziemy także wiele informacji, jak starać sie o poprawę swojego nastroju i jak radzić sobie z emocjami w szkole. Otaczanie się dobrą energią i wykorzystywanie siły uśmiechu może okazać się zbawienne w okresie jesiennej szarugi, kiedy często dopada nas przygnębienie, a nawet depresja. Zachęcamy do lektury :)

 

 

 

alt


   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

****************************************************

 

PRZEDMIOTY ŚCISŁE W SZKOLE

 

altNie po raz pierwszy nauczyciele zadają sobie pytanie: Jak zainteresować uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi? Nie jest to rzecz łatwa, szczególnie, jeśli uczeń nie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi. Jakąś  pomocą na pewno może być innowacyjna platforma edukacyjna EDUSCIENCE. Projekt był przez dwa lata testowany i w chwili obecnej dostępny jest dla uczniów wszystkich szkół w Polsce. O wykorzystaniu nowoczesnych metod i technologii przy podnoszeniu kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk przyrodniczo-matematycznych przeczytamy w najnowszym numerze czasopisma Edukacja i Dialog   (9-10/2015).

 

 

 


 

 GROŹNE DOPALACZE!

 

                   Pouczający artykuł na temat groźnych dla życia i zdrowia substancji, zwanych "dopalaczami", znajdziemy w czasopiśmie Remedium (9/2015). Wydarzenia z lipca pokazały, ze dopalacze cały czas potrafią być niebezpieczne. Po codziennych informacjach w mediach o nowych zatruciach wciąż byli zainteresowani zażywaniem "dopalaczy". Problemem jest to, że obecny system jest dość wolny i delegalizacja wymaga zmian w Ustawie. Nieznaczna zmiana chemiczna substancji powoduje jednak, że staje się ona legalna. Obecnie nie ma więc u nas prostych rozwiązan prawnych, jak skutecznie kontrolować nowe substancje psychoaktywne. Problem jest ogromny i nie można wobec niego przejść obojętnie.


 

 

 

 

 

PRZEMOCY STOP!

 

                     O przeciwdziałaniu przemocy przeczytamy w 9. numarze Świata Problemów. Jest to miedzy innymi tekst Katarzyny Łukowskiej pt. Przemoc wobec dzieci - diagnoza zjawiska. W polskim społeczeństwie panuje przekonanie, że przypadkami przemocy w rodzinie powinni zajmować się tylko  policjanci, pracownicy socjalni czy psychologowie. Zaprzecza temu Renata Durda, autorka artykułu Nauczycielu i lekarzu - reaguj na przemoc! W innym tekście w tymże czasopiśmie autorka, Aleksandra Piotrowska, zadaje w tytule pytanie: Dlaczego nie reagujemy?, a w treści znajdujemy na to kilka możliwych odpowiedzi. Warto przeczytać!

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************


alt

 

............... Po wakacjach polecamy do przeczytania artykuły z lipcowego numeru ŚWIATA PROBLEMÓW (7/2015). Z tekstu Grzegorza Wodawskiego dowiemy się o niebezpieczeństwie związanym z nowymi substancjami psychoaktywnymi. "Tracimy jakąkolwiek kontrolę nad rynkiem narkotykowym. Oprócz marihuany, heroiny czy kokainy mamy do czynienia z setkami nowych związków psychoaktywnychsprzedawanych w Internecie jako odżywki, odczynniki chemiczne czy suplementy diety. Gdy jedna nowa substancja zostaje zdelegalizowana, w jej miejsce pojawia się inna, na ogół jeszcze bardziej szkodliwa" - ostrzega autor. W innym artykule, napisanym przez Ewę Miturską znajdziemy informacje, jaki wpływ ma marihuana na funkcjonowanie somatyczne i psychospołeczne człowieka.


 

...........Polecamy także ostatni numer GŁOSU PEDAGOGICZNEGO, gdzie przeczytać można o trudnym momencie w życiu młodego człowieka, jakim jest egzamin szóstoklasisty. Pobudzenie emocjonalne, czyli to wszystko, co przeżywa uczeń podczas egzaminu, jest potrzebne, by odpowiednio się zmobilizował do wykonania wielu złożonych zadań. Trzeba jednak pamiętać, że dla jednego ucznia egzamin może być sytuacją tylko podwyższonej mobilizacji, a dla drugiego sytuacją silnego wyczerpującego stresu. Małgorzata Łoskot w artykule „Egzamin z egzaminowania” radzi, jak pomóc uczniom przejść przez przedegzaminacyjny stres

 

 

 

 

 

 

...........W lutowym numerze PSYCHOLOGII W SZKOLE (2/2015) znaleźć można wiele ciekawych artykułów na tzw. tematy trudne. Hanna Hamer pisze o rozmowach między pokoleniami. Zachęca nauczycieli, aby poświęcać godziny wychowawcze dyskusjom na temat zalet osób w podeszłym wieku. Zwraca uwagę m. in. na ich większą wrażliwość. Niestety, współczesność zdecydowanie wyżej ceni młodość niż starość, czego osoby starsze są boleśnie świadome. W czasopiśmie przeczytamy także o introwertyzmie, który dla wielu uczniów jest bardzo dużą barierą we współczesnej szkole. „Czasami zapominamy o uczniach cichych, spokojnych, delikatnych, ale przy tym kreatywnych i inteligentnych. Tworzymy otoczenie, które ich przytłacza: praca w grupach, dyskusje, szybkie tempo lekcji, ponaglanie przy odpowiedziach… Jak wydobyć talenty introwertyków?” – pyta Paula Pilarska, autorka artykułu „Introwertyk w szkole”.

 


........Nauczyciele należą do grupy zawodów narażonych na stres. Bardzo przydatne wskazówki dotyczące radzenia sobie z tym problemem można znaleźć w artykule „Stres w pracy pedagogicznej nauczycieli” zawartym w ostatnim numerze REMEDIUM (2/2015). Przeczytamy tu także o hortiterapii, czyli terapii wykorzystującej rośliny i pracę w ogrodzie w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi – temat jak najbardziej na czasie na zajęcia z dziećmi i młodzieżą w terenie (artykuł Beaty Hoffman „Hortiterapia”). W czasopiśmie tym przeczytamy także o szkodliwych skutkach tzw. „hejtowania” w sieci („Dodaj znajomego – nie hejtuj!”) oraz kontynuację tematu niebezpiecznych dla zdrowia i życia „dopalaczy” („Dopalacze A. D. 2014 – nowe otwarcie – cz. II”). Polecamy!

 

 

 

 

Psychologiczny magazyn CHARAKTERY (3/2015) obfituje, jak zwykle, w bardzo ciekawe teksty o człowieku – i dla człowieka. Bardzo dużo miejsca poświęcono tutaj tak ważnemu problemowi we współczesnym świecie, jakim jest tempo życia. „Szybciej, na jutro, błyskawicznie – to współczesne zaklęcia. Ścigamy się z czasem. Próbujemy wykorzystać każdą sekundę, zmieścić w niej więcej. A im dokładniej liczymy czas, tym bardziej nam go brakuje (…) Z choroby pospiechu można się jednak wyleczyć. Można odzyskać czas na życie. Jak to zrobić?” Być może odpowiedź na to pytanie znajdziemy w artykule Kingi Tucholskiej „Czas po naszej stronie”. Zatrzymajmy się na chwilę i… poczytajmy.

 

 

 

 

Poważnym problemem w Polsce jest wciąż sprawa tzw. „dopalaczy”, które nazywane są tez „środkami zastępczymi narkotyków”. Mimo tego, że oficjalnie zostały wycofane ze sprzedaży, a w ustawie antynarkotykowej ich rozprowadzanie jest zabronione – handel tymi substancjami psychoaktywnymi ciągle „kwitnie”. Najnowsze informacje, dotyczące tego groźnego procederu, znajdziemy w artykule Artura Malczewskiego „Dopalacze A. D. 2014 – nowe otwarcie” (REMEDIUM 1/2015). Warto być na to zjawisko „uczulonym”.

 

 

 

 

Polecamy ponadto artykuł Ewy Sowa-Behtane „Współczesny nauczyciel w wybranych krajach świata”, znajdujący się w czasopiśmie EDUKACJA I DIALOG (1/2 2015). Mowa tu o międzynarodowym projekcie badawczym, który miał zaprezentować sylwetkę nauczyciela typową dla wybranych sześciu krajów świata. Warto przeczytać i porównać z naszymi polskimi realiami.

 

 

 

 

 

 

 

W lutowym numerze GŁOSU PEDAGOGICZNEGO dużo miejsca poświęcono asertywności. Oprócz informacji na ten temat znajdziemy tu przykłady pomysłowych rozwiązań metodycznych. Dla nauczycieli z pewnością ciekawy okaże się też tekst o wypaleniu zawodowym.

 

 

 

 

Najnowsze, marcowe wydanie miesięcznika WYCHOWAWCA w całości poświęcone jest pracy z uczniem niepełnosprawnym. Można tu znaleźć m. in. artykuł na temat akceptacji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych oraz przeczytać o edukacji włączającej. Jest tez wiele praktycznych rozwiązań w postaci konspektów zajęć i zabaw dydaktycznych.

 


 

 

Problematyka diagnozy i terapia dzieci z zespołem Aspergera jest wciąż niedostatecznie opisana. Tekst Sylwii Błaszczyk-Kowalskiej „Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera”, znajdujący się w PROBLEMACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH (10/2014), próbuje rzucić nieco światła na tę sprawę. Warto przeczytać, gdyż niezmiernie trudnym zagadnieniem jest problem wieku dziecka, w którym stawiana jest diagnoza.

 

 

..........Dużo się ostatnio pisze o uzależnieniach behawioralnych, czyli zespole objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności (lub grupy czynności) w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych, jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia. Do tej grupy uzależnień należy np. uzależnienie od zakupów, na które cierpi coraz więcej młodych (i nie tylko) ludzi. „Początki uzależnienia behawioralnego mogą być mało dostrzegalne dla rodziców, a czasem wręcz wzmacniane przez zastępowanie spędzania czasu z dzieckiem – dawaniem mu kieszonkowego.” – pisze psycholog Katarzyna Kucewicz w artykule „Czy dziecko może być uzależnione od zakupów?” (ŚWIAT PROBLEMÓW, 11/2014). Z opracowania Kingi Marii Sochockiej „Jak pomagać nastolatkom zarządzać emocjami?” (REMEDIUM, 11/2014) dowiadujemy się z kolei, jak duży związek istnieje pomiędzy nieumiejętnością zarządzania emocjami a uzależnieniami behawioralnymi. Autorka daje kilka wskazówek, jak my, dorośli, możemy pomóc młodzieży poruszać się w świecie emocji. W tym samym czasopiśmie znajdziemy też ciekawe scenariusze zajęć, związanych ze stresem i emocjami. W kolejnym numerze REMEDIUM  (12/2014 )– jest kontynuacja powyższego tematu. W artykule „Rozwój psychospołeczny a uzależnienia behawioralne” Edyta Biaduń-Korulczyk próbuje pokazać związek między niską samooceną a skłonnością jednostki do uzależnienia od czynności. Znajdują się tu tez ciekawe konspekty lekcji oparte o zagadnienie poczucia własnej wartości.

 

........To że mam metr dziesięć nie znaczy, że trzeba patrzeć na mnie z góry” – czytamy na okładce dwumiesięcznika PRAWA DZIECKA (4/2014). Istotnie, cały egzemplarz poświęcony jest przemocy wobec dziecka – a konkretnie tej w sieci, czyli cyberprzemocy. Z kolei tematem przewodnim ostatniego numeru czasopisma EDUKACJA I DIALOG ( 11-12/2014) jest rodzina – w różnych kontekstach, także w relacjach rodzina – szkoła. Gorąco polecamy!


 

Polecamy ciekawy (i bardzo „na czasie”) tekst Małgorzaty Maryl-Wójcik i Szymona Wójcika „Hazard online wśród dzieci i młodzieży” PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE (9/2014). Poruszany jest tu problem bardzo niebezpiecznego uzależnienia młodych ludzi od gier hazardowych dostępnych w Sieci. Do cech, które wpływają na specyfikę tego zjawiska, zaliczają autorzy: szeroką dostępność, przystępność cenową, anonimowość, możliwość ucieczki, poczucie „wyłączenia”, brak zahamowań, większą częstotliwość, symulację oraz aspołeczność. W innym artykule – „Cyberprzemoc w gimnazjum” - przeczytać możemy o innym zagrożeniu, związanym z obecnością mediów elektronicznych w życiu młodych ludzi, a mianowicie z przemocą rówieśniczą z wykorzystaniem Internetu. Warto przeczytać.

 

 

Dużo ciekawych rozwiązań metodycznych znajdziemy również w listopadowym GŁOSIE PEDAGOGICZNYM (63/2014). Należy do nich z pewnością lekcja wychowawcza z pomysłem „Kilka słów o odpowiedzialności”. Celem zajęć jest umożliwienie uczestnikom samodzielnego dojścia do wartościowych wniosków – w ten sposób utrwalą się one znacznie lepiej, niż gdyby zostały im po prostu przedstawione.


 

 

W ostatnim numerze czasopisma NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA (3/2014) można przeczytać wiele ciekawych artykułów z zakresu pracy z uczniem niepełnosprawnym. Jest to m. in. tekst Kornelii Czerwińskiej „Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku – wskazówki metodyczne”. Autorka przedstawia tu rozwiązania metodyczne, dotyczące organizacji zajęć ruchowych dla uczniów niewidomych i słabowidzących.
W innym artykule – „Kompetencje komunikacyjne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie” Patrycji Lisieckiej – można znaleźć opis cech charakterystycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnej i językowej. „Nierozwinięcie kompetencji komunikacyjnej może znacząco wpłynąć na obniżenie poziomu intelektualnego” – pisze Lisiecka. 

alt........Często zadajemy sobie pytania: „Jak postąpić? Co wybrać? Co jest dobre, a co złe?” Długo zastanawiamy się, ważymy alternatywy. Jesteśmy przekonani, że podejmujemy decyzje racjonalne i wybieramy to, co dobre i właściwe. Czy na pewno? Może to tylko złudzenie? Próby odpowiedzi na to pytanie znajdziemy w artykule Bogdana Wojciszke „Skąd wiemy, co jest dobre?” w 11. numerze CHARAKTERÓW. Przeczytamy tu też o intuicjach moralnych i o radzeniu sobie z frustracją, smutkiem i lękiem. Dużo miejsca poświęcono również problemowi autyzmu. Polecamy!

 

 

 

 

 

alt .........Polecamy artykuły dla nauczycieli z 62. numeru GŁOSU PEDAGOGICZNEGO. Są to głównie scenariusze zajęć dla młodzieży związanych z przemocą. Czasopismo zawiera też ankietę „Czy czuję się bezpiecznie w mojej klasie?”. Dużo miejsca poświęcono tu także pracy nad emocjami oraz zagadnieniom związanym z technologiami cyfrowymi w pracy w szkole.

 

 

 

 

 

 

alt

Drugi numer tegorocznego WYCHOWAWCY poświęcony jest niemal w całości zdrowiu psychicznemu młodzieży. Można tu znaleźć miedzy innymi konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum „Narkotyki –stop!” oraz informacje, jak rozpoznać, czy dziecko bierze narkotyki. Można się też sporo dowiedzieć o uzależnieniach dwudziestego pierwszego wieku, jak np. uzależnienie od pięknego ciała. Przeczytamy tu także o takich dramatach, jak depresja młodych ludzi, samookaleczenia i samobójstwa.

 

 


 

alt ..........Większość uczniów nie radzi sobie z matematyką. Tak było, jest i zapewne będzie. Czy winne są niezmienne od lat metody nauczania? Warto je zmienić w łatwy i niedrogi sposób - mówi o tym artykuł Przemysława Bąbla "Ręce uczą matematyki", który można przeczytać w kwartalniku PSYCHOLOGIA W SZKOLE NR4/2014.


 

 

 

 

 


alt ..........Prześladowanie i dręczenie wśród uczniów jest zjawiskiem społecznym. Kozioł ofiarny to zazwyczaj ktoś, kto ma jakąś słabość i to staje się bezpośrednią przyczyną dręczenia. O tzw. bullyingu wiedzą wszyscy - dlaczego więc młodzi ludzie cierpią samotnie przez wiele lat? Czy można temu przeciwdziałać? Odsyłamy do dwóch artykułów zawartych w PSYCHOLOGII W SZKOLE NR 3/2014: "W roli kozła, w masce błazna" oraz "Gdy uczeń uczniowi jest prześladowcą".

 

 

 

 

 

 

alt ..........W najnowszym numerze miesięcznika REMEDIUM NR 7-8/2014 można przeczytać ciekawy artykuł "Trening tworczości osób z niepełnosprawnością intelektualną". Autorka, Karolina Idkowiak, mówi o barierach, jakie powstają w związku z powyższym, ale pokazuje też, jak sobie z nimi radzić. Stwierdza przy tym jednoznacznie, że twórczość nie jest przywilejem dostępnym tylko osobom o wyższym rozwoju intelektualnym. Wysiłek w działaniu rozwijającym kreatywność osób z ID może być szansą na prawdziwą integrację społeczną i włączenie osób niepełnosprawnych w tok życia.

.

.

 

 

alt ..........Od przyszłego roku obowiązuje nowa formuła matury ustnej z języka polskiego. Jest to duże wyzwanie dla uczniów - ale też nauczycieli. Polecamy artykuł o wykorzystaniu "godzin karcianych" na pomoc w przygotowaniu maturzystów: "Godziny z KN w bibliotece w kontekście matury z języka polskiego od 2015 r." BIBLIOTEKA W SZKOLE 7-8/2014.

 

.

.

 

 

.

.

alt 

 

 PRENUMERATA CZASOPISM W 2016 ROKU

1. Aura


2. Biblioteka w Szkole


3. Biblioterapeuta


4. Bliżej Przedszkola


5. Charaktery


6. Dyrektor Szkoły


7. Edukacja. Studia-Badania-Innowacje


8. Edukacja i Dialog


9. Edukacja Ustawiczna Dorosłych


10. Głos Pedagogiczny


11. Język Polski w Gimnazjum


12. Język Polski w Liceum


13. Język Polski w Szkole IV-VI


14. Kultura i Społeczeństwo


15. Nadzór nad działalnością Szkoły


16. Nauczanie Początkowe


17. Nauczyciel i Szkoła (GWSP)


18. Niebieska Linia


19. Niepełnosprawność i Rehabilitacja


20. Opieka Wychowanie Terapia


21. Pedagogika Społeczna


22. Polityka


23. Poradnik Bibliotekarza


24. Praca Socjalna


25. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze


26. Psychologia Społeczna


27. Remedium


28. Ruch Pedagogiczny


29. Szkoła Specjalna


30. Świat Problemów


31. Świetlica w Szkole


32. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne


33. Wychowanie na co Dzień


34. Wychowanie w Przedszkolu


35. Wychowawca


36. Życie Szkoły