Get Adobe Flash player
LUBIŃSKIE KOłO BIBLIOTERAPEUTYCZNE


W roku 1997 w Legnicy grupa 30 nauczycieli bibliotekarzy ukończyła kurs biblioterapii, który prowadziła Irena Borecka.

            Pod kierownictwem Reginy Więcław zostało utworzone Legnickie Koło Biblioterapeutyczne, które z czasem przekształciło się w Chojnowskie Koło Biblioterapeutyczne. Niesamowita atmosfera tamtejszej biblioteki miejskiej zwabiła nas w swoje progi, gdzie gościłyśmy kilka lat.

Od września 2008 r. do lutego 2009 r. uczestniczyłyśmy w kursie biblioterapeutycznym we Wrocławiu prowadzonym przez Ewelinę Surniak. Efektem udziału we wspaniałych spotkaniach, nie tylko szkoleniowych, była integracja naszego środowiska. To było bodźcem do powstania Lubińskiego Koła Biblioterapeutycznego. Nasze grono z czasem powiększyło się, obecnie liczy 25 członkiń, którymi przewodzą:

 

tereska    Teresa Misztal – przewodnicząca

 

 

Grażyna Rosa – zastępca przewodniczącej    graynka

 

 alt     Anna Kuc – sekretarz

 

 

Kamila Krzciuk – skarbnik   alt