Get Adobe Flash player

Biblioterapia

Spotkanie LKB

                                         alt

24 października 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkanie Lubińskiego

Koła Biblioterapeutycznego. W miłej atmosferze, przewodnicząca Teresa Misztal przypomniała

prawie dziesięcioletnią historię wspólnych działań: szkoleń, zajęć dydaktycznych i wyjazdów.

Wszystko zilustrowane w kronice wypełnionej zdjęciami i wspomnieniami. Podziękowała

osobom szczególnie zaangażowanym.

Następnie wybrany został nowy zarząd LKB; przewodniczącą Koła została Anna Kuc.

Przewodnicząca przypomniała, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne  zapraszają wszystkich zainteresowanych

biblioterapią na  III Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną: 

,,Biblioterapia – obszary spotkań i dialogu z literaturą”, która odbędzie się

14-15 listopada 2019 r.

Ostatnią część spotkania poświecono rozmowie na temat ogolnopolskiej akcji czytelniczej:

"Mała książka - wielki człowiek", nowemu numerowi "Biblioterapii" (dod. do "Biblioteki

w Szkole"), zaplanowano szkolenie dla całej grupy oraz podjęcie działań,

które mogą wpłynąć na pozyskanie nowych osób zainteresowanych pracą w LKB.
altalt--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 20 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Lubinie  odbyło się zebranie Lubińskiego Koła Biblioterapeutycznego. Przewodnicząca Teresa Misztal przekazała informacje ze spotkania Polskiego Koła Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, które prowadziła Wanda Matras-Mastalerz, prezes PTB, przedstawiając sprawozdanie merytoryczne z działań poszczególnych Kół za rok 2018. Nasze Koło wyróżnia się dużą aktywnością i różnorodnością działań. Podsumowanie dziesięcioletniej pracy wygląda również imponująco. W planie zebrania były również wybory nowego zarządu LKB, ale ze względu na niską frekwencję i brak zgody wytypowanych osób, wybory zostały odroczone do września. W części merytorycznej spotkania Teresa Misztal zaprezentowała nowy rodzaj książki : picturebook, natomiast Kazimiera Gibur podzieliła się wiedzą zdobytą na spotkaniach sieci w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu na temat : Biblioterapia w procesie rozwijania wartości oraz Autorzy, ilustratorzy, wydawcy. Prezentacje wzbogacone zostały obszerną wystawą omawianych książek.

Na zakończenie spotkania przekazano informację o konferencji w Opolu : Biblioterapia. Obszary spotkań i dialogu z literaturą, która odbędzie się 14-15 listopada 2019 r. , oraz planowanym czwartym wydaniu "Biblioterapii w Szkole"  oraz dalszych losach  kwartalnika "Biblioterapeuta".

altaltaltSpotkanie Lubińskiego Koła

Dnia 21 lutego 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Lubinie odbyło się spotkanie Lubińskiego Koła Biblioterapeutycznego, które

prowadziała  przewodnicząca Teresa Misztal. Omawiane i dyskutowane problemy :

1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej w Opolu III edycja : Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych (prezentacja materiałów pokonferencyjnych)

2. Wykorzystanie książek Elżbiety Zubrzyckiej z serii: "Bezpieczne dziecko" Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego oraz serii   o emocjach i uczuciach Wojciecha Kołyszko w pracy nauczyciela-biblioterapeuty - propozycje Anny Kuc.

3. Wystawa nowości ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie, m.in. prezentacja cyklu zajęć na temat choroby, cierpienia i śmierci w czasopismie Remedium oraz książka Małgorzaty Fopka-Kowalczyk: Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpieniu i śmierci: opowiadania i bajki.

4. Zaproszenie na zebranie Polskiego Koła Biblioterapeutycznego we Wrocławiu - 17 marca 2018 r.


LUBIŃSKIE DNI Z BIBLIOTERAPIĄ 2017

LUBIŃSKIE DNI Z BIBLIOTERAPIĄ 2017

W ramach Lubińskich Dni z Biblioterapą odbył się bardzo ineresujący wykład Pani Beaty Szewczyk na temat tworzenia bajek terapeutycznych. Przy okazji wykładu, Pani Beata Szewczyk przeprowadziła ciekawe zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 14 na podstawie bajki Dariusza Szewczyka pt. "Opowieści Dyni z ogrodu czarnoksiężnika Baltazara". Dzieci, jak i nauczyciele i bibliotekarze obserwujący, wyszli bardzo zadowoleni.

Zdjęcie użytkownika Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie.